Skolepolitik

Her kan du finde oplysninger om politikker, strategier og projekter som vedrører folkeskolerne i Vejen Kommune:

Tema om folkeskolen

Tema om folkeskolens fremtid i Vejen Kommune 

Helhedsplan

Helhedsplan for Vejen Kommunes Skolevæsen 2016-2020

Fælles forståelsesramme for lærere og børnehaveklasseledere i Vejen Kommune: 

Fælles forståelsesramme

Mål og indholdsbeskrivelse for SFO i Vejen Kommune

Mål og indholdsbeskrivelse 

Skolebestyrelser:

Godkendt styrelsesvedtægt for folkeskolerne i Vejen Kommune

Bilag 1 til styrelsesvedtægten - skolestruktur m.v.

Bilag 2 til skolestyrelsesvedtægten - Regelsæt for afholdelse af valg.

Kvalitetsrapporter:

Vejen Kommune udarbejder hvert år en lovpligtig kvalitetsrapport for folkeskolerne i kommunen. Kvalitetsrapporten rummer oplysninger om skolernes drift, rammer og resultater. 

Seneste Kvalitetsrapport (2019)