Modtageklasser

I Vejen Kommune gives basisundervisning på et modtagelseshold på distriktsskolen for nyankomne elever mellem 6-13 år.

Basisundervisning tildeles til de elever som kan meget lidt eller intet dansk ved ankomsten til Danmark

I takt med at elevens beherskelse af dansk udvikler sig, udsluses eleven gradvis til almen klassen.

Nyankomne elever visiteres til distriktsskolen af tosprogskonsulenten.

I Vejen Kommune indskrives nyankomne elever fra 14-18 år på udvidede modtagelsesklasse tilknyttet ungdomsskolen i Vejen.

Den udvidede modtagelsesklasse tildeles unge, som kan meget lidt eller intet dansk ved ankomsten til Danmark.

Det er hensigten, at eleverne afslutter folkeskolen i den udvidede modtageklasse.

Nyankomne elever visiteres til den udvidet modtagelsesklasse af tosprogskonsulenten.

Kontakt tosprogskonsulent ved skoleindskrivning af nyankomne tosprogede elever.

Tosprogskonsulent
Dorthe Bjerregaard Andersen
Telefon: 21 65 38 81
Skriv til PPU