Navngivning

Anmeldelse af fødsel

Når barnets mor bor i Sønderjylland, og fødslen sker på et sygehus eller en fødeklinik, vil sygehuset/fødeklinikken anmelde fødslen. Sker fødslen et andet sted, skal I selv anmelde den til den kommune, I bor i.

Navngivning

Senest seks måneder efter fødslen skal du anmelde dit barn navn til kommunen.

Ansøg om navngivning med MitID

Du kan ansøge om navngivning med MitID.  

Ansøgningen behandles i sognet, hvor barnet bor. Er barnet født i Sønderjylland behandles ansøgningen i kommunen, hvor barnet er fødselsregistreret.

For kontaktoplysninger til sognet, se på sogn.dk.

For oplysninger om de sønderjyske kommuner.

Husk at vedhæfte dokumentation

Hvis én af barnets forældre er født i Grønland, Færøerne eller udlandet, eller hvis de er registreret i et anerkendt trossamfund, skal du vedhæfte en fødsels- og navneattest, fødsels- og dåbsattest, udenlandsk fødselsattest/birth certificate eller lignende på den eller de forældre.

Er dokumentet skrevet på andre sprog end norsk, finsk, svensk, islandsk, engelsk eller tysk, anbefales det også, at du vedlægger en oversættelse. Sagsbehandleren kan forlange at få de originale dokumenter forelagt.

Medunderskriv ansøgning om navngivning med MitID

Ønsker du at medunderskrive en ansøgning om navngivning med MitID, der allerede er udfyldt af den anden forælder, kan du underskrive den udfyldte ansøgning her.

Du skal medunderskrive indenfor 14 dage fra ansøgningsdatoen. Hvis ikke der medunderskrives, bliver sagen ikke modtaget af myndigheden.

Hvis du har skrevet forkert e-mailadresse i din digitale ansøgning

Hvis du er kommet til at skrive enten din egen eller anden forælders e-mailadresse forkert, kan det ikke rettes, når du har sendt ansøgningen. Jeres e-mailadresser indtastes til brug for kontakt mellem jer og jeres bopælssogn (eller hvis barnet er født i Sønderjylland, den Sønderjyske kommune), der skal behandle ansøgningen.    

Bemærk, at hvis den anden forælders adresse er forkert, kan ansøgningen i stedet for medunderskrives via selvbetjeningen her på siden. Vedkommende skal logge sig ind på selvbetjeningen og vælge ”Medunderskriv ansøgning om navngivning med MitID”.  

Du kan også udfylde en ny ansøgning med de rigtige oplysninger.

For yderligere hjælp, kontakt jeres bopælssogn, eller den sønderjyske kommune, hvis barnet er født i Sønderjylland.

Find kontaktoplysninger til dit bopælssogn. 

Find kontaktoplysninger til de sønderjyske kommuner eller læs mere om registreringer i Sønderjylland.

Hvis du ikke kan få MitID

Hvis du ikke har eller kan få MitID, kan du udfylde en navngivningsblanket. 

Den skal sendes til det sogn, hvor I bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, skal den sendes til den kommune, hvor fødslen er registreret.

For oplysninger om dit sogn, se sogn.dk

For oplysninger om sønderjyske kommuner.

Spørgsmål i forbindelse med navngivningen

Har du spørgsmål i forbindelse med navngivningen, kontakt da sognet, hvor du bor. Hvis barnet er født i Sønderjylland, så kontakt den kommune, hvor barnet er fødselsregistreret.

For kontaktoplysninger til sognet se på sogn.dk.

Find oplysninger om sønderjyske kommuner.

Alle skal have et navn

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, have mindst et fornavn og et efternavn.

Hvis I ikke giver barnet et fornavn inden for seks måneder, kan I få en bøde. Hvis barnet ikke har fået et efternavn inden for samme frist, får det automatisk morens efternavn.

Bemærk, at der findes særlige regler for børn, der er født i Sønderjylland. Læs mere om de særlige regler på By-, Land- og Kirkeministeriets hjemmeside.

Du kan læse mere om navngivning og navneregler på Familieretshusets hjemmeside.

Hvornår får du en attest på dit barn?

Når du har søgt om navn på dit barn, får du ikke automatisk tilsendt en attest. Hvis du har søgt digitalt med MitID, vil du modtage en bekræftelse på navnet i Digital Post, når ansøgningen om navngivning er behandlet. På det tidspunkt kan alle myndigheder se i CPR, at dit barn har fået navn.

Du kan læse Digital Post fra det offentlige på borger.dk, Digital Post-appen, e-Boks og mit.dk.

Hvis du alligevel ønsker en attest på dit barn, kan du bestille en Personattest med MitID. Bestillingen kan også ske ved henvendelse til dit bopælssogn, - eller for børn født i Sønderjylland, til den kommune, hvor fødslen er registreret.

For bestilling med MitID klik på Attester:

For bestilling uden MitID, kan du finde dit bopælssogn på Sogneportalen

For oplysninger om sønderjyske kommuner:

Ved henvendelser til bopælssognet eller en fødekommune i Sønderjylland, skal du medbringe legitimation.