Beboerforespørgsel

Du kan som ejer eller lejer af en bolig forespørge på antallet af beboere på en bestemt adresse.

Søg beboerforespørgsel (husejerattest) Det koster 75 kroner.

Du kan også få en beboerforespørgsel ved personlig fremmøde i Borgerservice. Du skal medbringe dokumentation for, at du har råderetten over boligen, for eksempel andelsbevis, skøde eller lejekontrakt.