Skorstensfejer

Du er frit stillet til at vælge den skorstensfejer du vil. Hvis du ønsker at benytte en anden skorstensfejer, end den som Vejen Kommune har aftale med, skal du give kommunen besked om det.
Du skal maile til Trekantbrand, oplys følgende:

  • Navn
  • BBR-ejendomsnummer
  • Ejendommens adresse
  • Kontakttelefon
  • Navn og adresse på den skorstensfejer der vælges.

Ejendommen vil blive slettet fra listen, så der ikke opkræves skorstensfejerbidrag i forbindelse med ejendomsskatteopkrævningen. Eventuelt indbetalt bidrag vil blive tilbagebetalt af skorstensfejeren som har aftale med kommunen.
 
 
Mailen skal sendes til: Myndighed@trekantbrand.dk