Byggesagsarkiv

Byggesagsarkiv

I det digitale byggesagsarkiv (WebLager) er der tegninger, byggetilladelser og andre dokumenter fra byggesagerne.

Link til WebLager

Arkivet indeholder kun materiale fra før kommunesammenlægningen den 1. januar 2007, men Vejen Kommune arbejder for at nyere tegninger og byggesager bliver en del af arkivet.

Arkivet er ikke fuldstændigt, og der kan mangle tegninger over for eksempel ældre huse og landejendomme.

Sådan finder du tegninger og tilladelser i WebLager

Gå ind på www.weblager.dk og vælg Vejen Kommune i rullemenuen under offentlig adgang.

Herefter kan du vælge den ønskede ejendom ved brug af rullemenuer eller søgemuligheder.

Der er ofte flere sager for hver ejendom.

Hvis du ikke kan finde den ønskede tegning

Kan du ikke finde den ønskede tegning eller byggetilladelse i byggesagsarkivet, eller er der låste filer, kan du skrive en e-mail til teknik@vejen.dkSå vil vi undersøge om der findes noget materiale ved Vejen Kommune, og maile det til dig.

Husk at sørge for, at der er god plads i din indbakke, da tegningsfiler kan fylde en hel del.

Andre tilladelser

Afhængigt af hvor dit nye byggeri skal opføres kan der være andre tilladelser, der skal indhentes før kommunen kan meddele byggetilladelse. Sådanne tilladelser kan være:

  • Landzonetilladelse
  • Anmeldelse af bygge- og anlægsaffald
  • Tilladelse efter Husdyrbrugloven
  • Spildevandstilladelse
  • Dispensation fra bygge- og beskyttelseslinjer
  • Dispensation fra vejloven