Ejendomsbidrag

Når du ejer fast ejendom skal du betale ejendomsbidrag. Ejendomsbidragene dækker rottebekæmpelse, affald/genbrug og eventuel skortensfejning.

Ejendomsbidragsopgørelsen sendes ud i begyndelsen af februar via Digital Post. Ejendomsbidragene opkræves to gange årligt i marts og september måned. Indbetalingskort sendes særskilt på et senere tidspunkt via Digital Post. Du kan tilmelde betalingen til Betalingsservice.

Ved for sen betaling sender Borgerservice én rykkerskrivelse inden sagen oversendes til Gældsstyrelsen.

Bidrag for mad- og restaffald

Ordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges.
Tømning af mad- og restaffaldsbeholderne foretages enten hver 14. dag eller hver uge.

Se, hvornår din affaldsbeholder bliver tømt
Er din affaldsbeholder ikke blevet tømt
Er din affaldsbeholder i stykker

Bidrag for genbrugsbeholder

Tømning af genbrugsbeholder foretages hos alle boliger hver 4. uge.
Ordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges.

Se, hvornår din affaldsbeholder bliver tømt
Genbrugsbeholder er i stykker
Bestil en ekstra genbrugsbeholder
Manglende tømning af genbrugsbeholder

Bidrag for genbrugspladsordning

Der opkræves et fast bidrag ved alle boliger, ud fra boligens type. For dette bidrag kan boligejere og lejere benytte kommunens genbrugspladser. Ordningen er obligatorisk og kan ikke fravælges.