Aktivitetstilbud

Frivillige udenfor Rødding aktivitetshus

Det er Vejen Kommunes mål, at ældre borgere tilbydes aktivitets- og omsorgstilbud, som kan medvirke til, at den enkelte kan opretholde så god en livskvalitet som muligt.

Det er muligt at få kørselsordning til aktivitetstilbud på Vejen kommunes områdecentre og aktivitetscentre.

Oversigt for Vejen kommunes områdecentre
Oversigt for Vejen kommunes aktivitets- og dagcentre

Aktivitetstilbud på ældreområdet

Aktivitetstilbud på ældreområdet

Indledning

Aktivitetsområdet er et højt prioriteret område i Vejen Kommune. Der er mange aktivitetstilbud i kommunen af forskellig art og selvom opdelingen af daghjem og dagcentre er meget skarp i denne beskrivelse, så er hverdagen og virkeligheden lidt mere bøjelig. Der tages stort hensyn til borgernes ønsker, lokaltilknytning m.v. da aktivitetsområdets fokus netop er på den enkeltes livskvalitet og de sociale relationer.

2. Lovgrundlag

Lov om social service. Tilbuddene gælder for borgere, omfattet af målgruppen, som er bosiddende i Vejen Kommune.

3. Målsætninger

Overordnet målsætning:

Det er Vejen Kommunes overordnede mål, at ældre borgere, indenfor målgruppen tilbydes aktivitetstilbud, som kan medvirke til at den enkelte borger kan opretholde så god en livskvalitet som muligt.

Delmål:

- Vejen Kommune etablerer aktivitetstilbud, som fremmer den enkeltes sundhed og livskvalitet, dvs. fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.

- Der sikres tilgængelige tilbud til såvel ressourcestærke som skrøbelige og svage borgere samt borgere med psykisk sårbarhed.

- Vejen Kommunes aktivitetstilbud arbejder på at fremme selvhjulpenhed, forebygge tab af funktionsevne samt forebygge plejebehov.

- Vejen Kommunes aktivitetstilbud skal i videst mulig omfang være kendt af målgruppen.

- Vejen Kommunes aktivitetstilbud skal i videst mulig omfang inddrage de frivillige i arbejdet.

4. Målgruppe

Daghjem (aktivitetstilbud i plejecenterregi)

Daghjem er et visiteret tilbud til svagere ældre 60 + med nedsat fysisk, psykisk og sociale funktionsevner, som kan have et øget behov for hjælp til personlig pleje, indtagelse af mad og drikke m.v. Et daghjemstilbud kan samtidig være en støtte og aflastning for pårørende. Visitation foretages af centerleder og aktivitetspersonale. På daghjem tilbydes der samvær, forskellige former for aktiviteter samt personlig hjælp.

Dagcenter (aktivitetstilbud i aktivitetshuse)

Dagcentertilbuddene er åbne aktivitetstilbud til ældre borgere 60 + samt henviste aktivitetstilbud til borgere med psykisk sårbarhed i Vejen Kommune. Der er mulighed for deltagelse i forskellige fysiske, psykiske eller sociale aktiviteter samt mulighed for at yde en frivillig indsats og danne sociale netværk. Borgerne skal være selvhjulpne omkring den personlige pleje.

5. Kørsel

Daghjem

Borgere der er visiteret til daghjem kan, såfremt husstanden ikke er i stand til at transportere borgeren, få visiteret kørsel op til 5 gange om ugen. Det er det enkelte daghjem der visiterer til kørslen, og der tages udgangspunkt i den enkelte borgeres behov. Der er en egenbetaling med en fast pris tur/retur.

Dagcenter

Borgere der kommer i dagcenter kan, såfremt husstanden ikke er i stand til at transportere borgeren, få visiteret kørsel 2 gange om ugen og i særlige tilfælde op til 5 gange om ugen. Det er det enkelte aktivitetscenter der visiterer til kørslen, og der tages udgangspunkt i den enkelte borgeres behov. Der er en egenbetaling med en fast pris tur/retur. Generelt om kørsel Der kan generelt visiteres kørsel til aktivitetstilbud i det nærmeste lokal område som borgeren er bosiddende i (yderligere oplysning om kørselszoner kan fås ved henvendelse til kørselskontoret i Vejen Kommune).

Vil man som borger gerne benytte et aktivitetstilbud uden for eget kørselsområde er man selv ansvarlig for transport.

Der kan dog være individuelle og specielle hensyn, fysisk, psykisk eller socialt, som betyder, at den enkelte borger kan visiteres kørsel til et center, der ikke ligger i egen kørselszone. Det er det enkelte center (og centrene imellem) der vurderer og visiterer til dette i samarbejde med kørselskontoret.

6. Aktiviteter i daghjem og dagcentre

Fælles for aktiviteter i både daghjem og dagcentre er, at de er centreret omkring sundhed og livskvalitet, dvs. den fysiske, psykiske og sociale funktionsevne.

Der lægges stor vægt på at danne sociale bånd og fremme det mellem menneskelige aspekt.

Aktivitetstilbuddene har fokus på at fremme selvhjulpenhed og forebygge tab af funktionsevne.

Der findes et bredt udvalg af aktiviteter i kommunen. Aktiviteter i både daghjem og dagcentre er centreret omkring borgernes ønsker, interesser og behov, og borgerne har rig mulighed for at få indflydelse på udbuddet af aktiviteter. Derfor vil aktivitetstilbuddene også variere fra sted til sted.

Frivillighed spiller en stor rolle i forbindelse med Vejen Kommunes aktivitetstilbud. Både med frivillige som ansvarlige for aktiviteter og som frivillige hjælpere i forbindelse med afviklingen af aktiviteter.

Det koster ikke noget at komme til aktivitetstilbud, der betales blot for de materialer der bruges, udflugter, mad, drikke m.v.

7. Vejen Kommunes aktivitetstilbud i daghjemsregi

 

Område Vest

 

Blomsterengen

Adresse: Blomsterengen 42, 6670 Holsted

Kontakt: 79 96 56 80

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Blomsterengens hjemmeside

 

Lindecentret

Adresse: Tagskægget, Lindeparken 26, 6622 Bække

Kontakt: 79 96 57 57

Aktivitetstilbud og åbningstider på:

- Lindecentret i Bække

- Aktivitetshuset Kvisten i Gesten

- Solhøj i Andst

kan ses på Lindecenterets hjemmeside

 

Åparken

Adresse: Åparken 19, 6670 Holsted

Kontakt: 79 96 68 31

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Åparkens hjemmeside

 

Åstruplund

Adresse: Borgergade 110, 6752 Glejbjerg

Kontakt: 75 19 85 00

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Åstruplunds hjemmeside

 

Lundtoft

Adresse: Magnolievej 28, 6650 Brørup

Kontakt: 75 38 20 98

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Lundtofts hjemmeside

 

Område Syd

Dixensminde

Adresse: Dixensvej 3, Jels, 6630 Rødding

Kontakt: 79 96 53 97

Aktivitetstilbud og åbningstider på:

- Dixensminde

- Aktivitetstilbud Nørrevang

kan ses på Dixensmindes hjemmeside

 

Birkely

Adresse: Maltvej 58, Askov, 6600 Vejen

Kontakt: 79 96 57 00

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Birkelys hjemmeside

 

Enghaven

Adresse: Rødding Engvej 3, 6630 Rødding

Kontakt: 79 96 68 40

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Enghavens hjemmeside

 

Område Vejen

Kærdalen

Adresse: Kærdalen 1, 6600 Vejen

Kontakt: 79 96 58 00

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Kærdalens hjemmeside

 

8. Vejen Kommunes aktivitetstilbud i dagcenterregi

Fredenshjem

Adresse: Fredensvej 3, 6650 Brørup

Kontakt: 79 96 57 50

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Fredenshjems hjemmeside

 

Bøgevang

Adresse: Faurskovvej 8, Lindknud, 6650 Brørup

Kontakt: 25 38 80 09

Aktivitetstilbud og åbningstider kan oplyses ved kontakt til Bøgevang

 

Knudepunktet

Adresse: Kærhøjparken 19, 6600 Vejen

Kontakt: 79 96 57 44

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Knudepunktets hjemmeside

 

Holsted Aktivitetshus

Kontakt: 24 80 15 96

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Holsted Aktivitetshus hjemmeside

 

Rødding Aktivitetshus

Adresse: Østergade 28, 6630 Rødding

Kontakt: 79 96 57 99

Aktivitetstilbud og åbningstider kan ses på Rødding Aktivitetshus hjemmeside