Skip til hoved indholdet

Midlertidigt ophold, pleje- og ældreboliger

Nedenfor kan du komme videre til information om midlertidigt ophold, pleje- og ældreboliger samt finde informationer om Vejen Kommunes områdecentre.

Du kan få yderligere oplysninger på tlf. 79 96 64 93, eller ved at kontakte visitationen via Digital Post

Læs mere om midlertidigt ophold, pleje- og ældreboliger

Ifølge lovgivningen skal kommunen sørge for tilbud om afløsning eller aflastning til ægtefælle, forældre eller andre nære pårørende, der passer en person med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

I et midlertidigt ophold tilbydes der støtte, udredning og rehabilitering samt afklaring af hvilken hjælp og evt. bolig, du har brug for fremover. Har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på telefon: 79 96 64 93 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30 eller via Digital Post

Et midlertidigt ophold er et tilbud til dig, som i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje eller hvor din ægtefælle eller andre pårørende har behov for aflastning.

Visitation til midlertidige ophold

Vejen Kommune råder over flere boliger til midlertidige ophold. Boligerne findes på følgende Plejecentre i kommunen:

  • Kærdalen, Vejen
  • Birkely, Askov
  • Lundtoft, Brørup
  • Enghaven, Rødding
  • Dixensminde, Jels
  • Blomsterengen, Holsted
  • Åparken, Holsted
  • Åstruplund, Glejbjerg
  • Rehabiliterende ophold findes på Kærdalen og på Lundtoft fra medio marts 2021

Vejen Kommunens visitatorer vurderer, hvorvidt du er berettiget til et midlertidigt ophold, ligesom de vurderer og beslutter opholdets længde. Som udgangspunkt bevilges et midlertidig ophold i 2 - 4 uger. Du orienteres om formålet med opholdet, og skal give skriftligt samtykke til opholdet i den midlertidige bolig.

Mål for selve opholdet

Sammen med dig udarbejdes der mål for opholdet. Målene vil tage afsæt i dine muligheder for at opretholde eller styrke din funktionsevne, eller i behovet for omsorg. Målene evalueres løbende i samarbejdet mellem dig og plejepersonalet.

Praktiske forhold

Transporten til og fra det midlertidige ophold betales af dig. Modtager du hjemmehjælp og/eller hjemmesygepleje, kan personalet være behjælpelige med det praktiske omkring flytningen, så som at hjælpe med at pakke personlige ejendele. Personalet på det midlertidige ophold må alene udlevere medicin hældt op af kommunens personale / dosispakke, og kan derfor ikke udlevere medicin, som er hældt op af ægtefælle eller andre pårørende. Der skal medbringes opdateret medicinliste fra egen læge. Du skal medbringe tøj og sko, medicin, toiletartikler og personlige hjælpemidler.

Rygning

Rygning er som udgangspunkt ikke tilladt i de midlertidige boliger og skal foregår på de anviste områder. Personalet kan være behjælpelig med at anvise og vise tilrette.

Betaling

Under opholdet skal der betales for de ydelser som modtages.

Ydelser som kræver betaling

Mad: Fuld forplejning bestående af morgenmad med drikkevarer til formiddagen, middagsmad – almindelig portion hovedret og biret, eftermiddagskaffe – kaffe med brød, aftensmad, aftenskaffe – kaffe og brød og 1 stykke frugt.

Samlet takst pr. dag for vask af kropstøj samt diverse artikler som: Vask af håndklæder, sengelinned, viskestykker, karklude. Køkken- og toiletpapir. Engangsvaskeklude, affaldsposer og rengøringsartikler og leje af håndklæder.

Pris på ydelserne:

Mad pr. dag Fuld forplejning 135,00 kr.

Samlet takst pr. dag for vask af tøj samt diverse artikler 19,00 kr.

Betaling sker på baggrund af en regning. Prisen for fuld forplejning (kosten) kan dog ikke overstige 4.113 kr. pr. måned. Der opkræves fuld betaling for indflytningsdagen, men ikke betaling for udflytningsdagen.

Reduktion i prisen ved afbestilling af måltider vil ikke ske før end loftet for den faktiske pris overskrides. Den faktiske pris er nemlig højere end max. prisen på 4.113 kr. pr. måned. Afhængig af månedens længde og antallet af afbestillinger pr. måned, sker der derfor ikke nødvendigvis en reduktion i månedsprisen ved afbestilling.

Borgere som er i terminalordningen, betaler alene for forplejning og ikke for vask af kropstøj og diverse pakken. Udover de nævnte ydelser kan der forekomme udgifter i forbindelse med transport af ordinerede prøver til egen læge.

Afslutning af et midlertidigt ophold

Inden et midlertidigt ophold afsluttes, klarlægger et opfølgningsmøde, hvorvidt målet for opholdet er nået, eller om opholdet skal forlænges. Personalet kan hjælpe dig med at få pakket og bestilt transport.

Særlige tilbud til ægtefælle

Til ægtefæller eller andre pårørende, som passer en svækket person i eget hjem, har kommunen et tilbud om ferieophold.

Et ferieophold kan enten handle om at ægtefællen har brug for aflastning i hverdagen, eller at ægtefællen/samlever skal ud at rejse og den svækkede borger ikke kan være alene i hjemmet.

Ferieophold tilbydes på Åparken i Holsted, Dixensminde i Jels og i demensenheden på Kærdalen. Der kan aftales op til 4 ophold 6 måneder frem i tiden.

Kontakt til visitatorerne

Visitationen kan træffes hverdage mellem kl. 8 – 15.30 på telefon: 79 96 64 93 eller via Digital Post

Postadressen er: Østergade 28, 6630 Rødding

Navn Internetadresse:
Birkely

vejen.dk/birkely

Blomsterengen

vejen.dk/blomsterengen

Dixensminde

vejen.dk/dixensminde

Enghaven

vejen.dk/enghaven

Kærdalen

vejen.dk/kaerdalen

Lindecentret

vejen.dk/Lindecentret

Lundtoft

vejen.dk/lundtoft

Åparken

vejen.dk/aaparken

Åstruplund

vejen.dk/aastruplund

Vejen Kommune tilbyder plejebolig til borgere med behov herfor.

Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2024

Henvendelse

Ansøgningsskema til plejebolig får du ved at klikke på selvbetjeningsløsningen på denne side. Ansøgningsskema sendes til Ældre & Rehabilitering, Visitationen, Østergade 28, 6630 Rødding. Du kan også ansøge elektronisk via linket "Elektronisk ansøgning om ældre/plejebolig" på denne side.

Har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på telefon: 79 96 64 93 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30 eller via Digital Post til visitationen

Når ansøgningsskemaet er modtaget vil visitator aflægge et besøg i hjemmet for at drøfte din ansøgning.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen kan vare op til 5 uger. Afvigelser kan forekomme.

Lejeforhold

Ved indflytning i en plejebolig indgås en almindelig lejekontrakt med udlejer. Beboeren er således lejer og omfattet af lejelovgivningen. Ved indflytningen betales et indskud eller depositum til udlejeren.

Plejeboliger i Vejen Kommune

Dixensminde, Jels

Enghaven, Rødding

Kærdalen, Vejen

Birkely, Askov

Lindecentret, Bække

Lundtoft, Brørup

Blomsterengen, Holsted

Åparken, Holsted

Åstruplund, Glejbjerg

Vejen Kommune tilbyder ældrebolig til borgere med behov herfor.

Kvalitetsstandarder for ældreområdet 2024

Henvendelse

Ansøgningsskema til ældrebolig får du ved at klikke på linket i boksen "Selvbetjening" på denne side. Ansøgningsskema sendes til Ældre & Rehabilitering, Visitationen, Østergade 28, 6630 Rødding. Du kan også ansøge elektronisk via linket i boksen "Selvbetjening" på denne side.

Har du spørgsmål kan du kontakte visitationen på telefon: 79 96 64 93 alle hverdage mellem kl. 8.00 og 15.30 eller via Digital Post

Når ansøgningsskemaet er modtaget vil visitator aflægge et besøg i hjemmet for at drøfte din ansøgning.

Sagsbehandlingstid

Sagsbehandlingen kan vare op til 5 uger. Afvigelser kan forekomme.

Lejeforhold

Ved indflytning i en ældrebolig indgås en almindelig lejekontrakt med udlejer. Beboeren er således lejer og omfattet af lejelovgivningen. Ved indflytningen betales et indskud eller depositum til udlejeren.

Ældreboliger i Vejen Kommune

Ørstedvej, Jels

Rødding Engvej, Rødding

Kærhøjparken, Vejen

Skolegade, Vejen

Baslund, Askov

Lindeparken, Bække

Magnolievej, Brørup

Åparken, Holsted

Borgergade, Glejbjerg

Visitationen har anvisningsret til enkelte handicapvenlige boliger i Brørup

Kirsebærparken

Fredensvej

Politikker - Socialområdet

Temaplan for psykisk sundhed

Handicappolitik

Visitationen

Ældre & Rehabilitering

Ring til os

Bemærk

Når du sender Digital Post til os, bliver du bedt om at bruge MitID. På den måde bliver beskeden sendt sikkert, og du kan skrive dine personlige oplysninger, f.eks. dit CPR-nummer.

Telefontid

Denne side er printet den 13-07-2024 23.12

Ophavsretten tilhører Vejen Kommune.

Informationer må alene anvendes til eget ikke-kommercielt brug.

Hold dig opdateret om Vejen Kommune

Vejen Kommune
Rådhuspassagen 3
6600  Vejen