Ansøg om graveanmeldelse - akut opstået arbejde

Ledningsejeren skal hurtigst muligt - og senest næste hverdag - anmelde dette til vejmyndigheden på telefon 79 96 62 24 eller på mail til lesc@vejen.dk, med beskrivelse af problem samt det igangsatte arbejde.  

Efter anmeldelsen skal der laves en reel anmeldelse igennem Virk.dk som godkendes af vejmyndighed.

Hvis gravearbejdet har større konsekvens for trafikken, skal dette anmeldes til vejmyndigheden, politiet, Falck/Region Syddanmark (ambulance), brandvæsen og berørte busselskaber.