Kort over Vejen Kommune

E-kort Vejen

Gå til E-kort Vejen

På E-kort Vejen finder du blandt andet kortlag med luftfoto, byggegrunde der er til salg, kommuneplanens bestemmelser, lokalplangrænser, matrikelkort og institutioner.

De enkelte kortlag er inddelt efter tema. E-kort Vejen vil løbende blive opdateret med nye kortlag, og kortlag der ikke bliver anvendt vil blive fjernet. Du er velkommen til at skrive til GIS@vejen.dk, hvis du mener der er kortlag der mangler.

Bemærk

E-kort Vejen er i øjeblikket ved at blive opdateret, og de forskellige kortlag vil blive vist på færdige temakort samlet i en ny kortportal i løbet af efteråret.

Forbehold og vilkår for kort

Kortene må ikke bruges erhvervsmæssigt. Oplysningerne på kortene skal betragtes som vejledende og skal altid tages med et vist forbehold, da ikke alle kortlag har samme nøjagtighed.

Vejledning til brug af kort fra kortportalen

Kortportalen

De forskellige kort er sat ved hjælp af softwaren ArcGIS Online, og fælles for dem er at de indeholder en række værktøjer, som du kan benytte. Nedenfor ses et eksempel på et kort fra kortportalen - E-kort Vejen.

Vejledning E-kort

Zoom- og navigationsværktøjer

1. Zoom ind på kortet.

2. Zoom ud på kortet.

3. Gå til standardzoomniveau (standardudstrækning).

4. Forrige udstrækning. Går til den forrige visning af kortet.

5. Næste udstrækning. Går frem i visninger af kortet, hvis 5. har været anvendt.

Kontrolpanelet

6. Tegn. Værktøjet kan benyttes til at tegne på kortet. Du kan markere punkter og tegne linjer og polygoner.

7. Måling. Værktøjet kan benyttes til at måle arealet af et område, afstanden mellem to punkter eller finde koordinaterne for et punkt (lokation).

8. Udskriv. Kortet kan gemmes til forskellige formater fx pdf ved hjælp af udskrifts-værktøjet.

9. Kortet og evt. tegninger på kortet kan deles med andre ved hjælp af værktøjet Del. Kopier linket og send det f.eks. med email.

10. Om. Oplysninger omkring E-kort Vejen.

Søg- og lagværktøjer

11. Adressesøgning. Søg efter en adresse (pt. globalt adressetema).

12. Signaturforklaring. Slå signaturforklaringen til og fra.

13. Lagliste. Slå laglisten til og fra. Du kan tilføje og fjerne lag ved hjælp af laglisten.

Historiske flyfotos

Ønsker du at se udviklingen i dit barndoms kvarter, på slægtsgården eller hvor du kommer fra kan du kigge i arkivet over historiske flyfotos.

Gå til flyfotoarkiv

Flyfotoarkivet indeholder en samling af ældre flyfotos over det meste af Vejen Kommune. Flyfotoene er optaget af de tidligere Ribe, Vejle og Sønderjyllands amter. Fotoene er sidenhen scannet og sat sammen. Arkivet dækker over perioden fra 1945 og frem til 1992.

Obs: Siden kan opleves langsom, men dette skyldes at billederne læses og tilpasses hver gang, man zoomer, således at det luftfoto, der er i midten ligger øverst og er mest tydeligt.