Ny planstrategi i Vejen Kommune

Temaer Vision 2050:

  • Vedvarende energi og energiinfrastruktur
  • Balanceret arealanvendelse
  • Sammenhængende grøn mobilitet

Temaer Planstrategi 2023 for Vejen Kommune:

  • Revision af landsbyafgrænsninger.
  • Revurdere områder med risiko for oversvømmelse og erosion på baggrund af nye og mere detaljerede data.
  • Revurdere udpegningen af areal til fremtidige omfartsveje.
  • Indføre en ny udpegning af et antal bevaringsværdige bygninger.
  • Undersøge behovet for udpegning af en til to energiparker ved Holsted og Revsing.

Planstrategi 2023 og Vision 2050 sendes i offentlig høring fra 5. september 2023 til 31. oktober 2023.

Her kan du læse planstrategi 2023

Du skal sende dine bemærkninger og ideer skriftligt, hvis du ønsker dem behandlet politisk.

Bemærkninger og ideer sendes via Digital Post til Plan