Forslag til Kommuneplan 2021-2033


Foto: Vejen Fotoklub ISO6600

Høringsfrist 30. juni 2021

Vejen Byråd har den 13. april 2021 godkendt at sende Forslag til Kommuneplan 2021-2033 for Vejen Kommune i 8 ugers offentlig høring.
Send dine bemærkninger og idéer skriftligt, hvis du ønsker dem behandlet politisk.

Se forslag til Kommuneplan 2021-2033

Bemærkninger sendes til:

plan@vejen.dk med mærket ”Kommuneplan 2021”,

eller pr. brev til:

Vejen Kommune
Erhverv & Borgerservice
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen

Du kan også indsende dine bemærkninger direkte via kommuneplanens hjemmeside.

Hvad er en kommuneplan?

Kommuneplanen er byrådets overordnede plan for den fysiske udvikling af byerne og det åbne land i de kommende 12 år.

Kommuneplanen viser f.eks. hvordan byerne kan udvikle sig med boliger og erhverv eller hvor der må rejses ny skov. I kommuneplanen fastlægger man retningslinjerne for arealanvendelsen, herunder f.eks. mulighederne for at bygge nyt i det åbne land eller for at opstille nye tekniske anlæg som solceller. På kommuneplanens kort kan du også se f.eks. naturudpegninger og hvor der kan være risiko for oversvømmelse i fremtiden.

Kommuneplanen består af:

  • en hovedstruktur med overordnede mål for udviklingen og arealanvendelsen i kommunen
  • retningslinjer for arealanvendelsen for en række emner
  • rammer for lokalplanernes indhold for de enkelte områder i kommunen
  • forudsætningsredegørelse, der bla. beskriver de væsentligste ændringer fra sidste kommuneplan

Se forslag til Kommuneplan 2021-2033