Borgermøde om Kommuneplan 2021-33

På mødet vil repræsentanter for Vejen Kommune præsentere de væsentligste ændringer i kommuneplanen inden for områderne Erhverv, Bosætning, Det åbne land og Klima.

Alle er velkomne til at deltage. 

Klik her og deltag i Teams-møde

Du kan godt deltage i det virtuelle møde uden at have programmet Teams – se denne vejledning til Teams.

Vi glæder os til at høre dine input til Kommuneplanen.

Klik her og find nærmere information om høringen angående forslaget til kommuneplan