Lokale udviklingsplaner

En lokal udviklingsplan er et værktøj, der hjælper et lokalsamfund med at nytænke, udvikle og have ambitioner for, hvad man vil for lige præcis det her lokalsamfund, såvel idag som om mange år frem i tiden. En udviklingsplan skaber overblik og sætter mål for lokalsamfundet.

Udviklingsplanerne indeholder eksempelvis konkrete projekter, der støtter op omkring den fælles vision for lokalområdet. Men de giver også et nutidsbillede af lokalområdet og vidner om såvel styrker som svagheder. Alt sammen fortalt med lokalbefolkningens egne ord.