Lokalråd på det politiske niveau

I Vejen Kommunes landdistriktsudvalg sidder, udover fem byrådsmedlemmer, seks repræsentanter fra lokalråd i landdistrikterne. Landdistriktsudvalget er et rådgivende udvalg. De repræsenterer hver især flere lokalråd og har ansvaret for at informere om udvalgets arbejde til øvrige lokalrådsmedlemmer. Se hvem der er din repræsentant

Selvom der også er lokalråd i de tre byer Brørup, Holsted og Rødding, hører de dog ikke under landdistriktsområdet og er dermed ikke repræsenteret i landdistriktsudvalget.