Hvad laver et lokalråd

Et lokalråd kan blandt andet...

  • Have det overordnet ansvar for udformning og udmøntning af den lokale udviklingsplan
  • Samle lokalområdets holdninger og idéer i en fælles vision
  • Skabe synergi og samarbejde mellem de mange lokale foreninger
  • Nedsætte arbejdsgrupper omkring lokale projekter
  • Blive inddraget i kommunale processer, som har betydning for livet i landdistrikterne 
  • Arrangere sociale arrangementer, der skaber sammenhold og fælles forståelse.