Årlige dialogmøder

De 21 lokalråd fra landdistrikterne mødes én gang om året med økonomiudvalget og de politiske medlemmer af landdistriktsudvalget. Der holdes 21 separate møder og møderne er lokalrådenes mulighed for at fortælle om, hvad der sker lokalt og komme med forespørgsler og ønsker til fx lokal infrastruktur og byudvikling.

De tre lokalråd fra centerbyerne mødes også en gang om året, dog kun med Økonomiudvalget. 

Det er lokalrådene, der sætter dagsordenen for deres eget møde. Der er dog oftest også emner, som man fra kommunal side gerne vil informere lokalrådene om, nu alle er samlet. Det kan fx dreje sig om aktuelle kommunale projekter og kampagner.

Tal med dit lokalråd, hvis du er interesseret i, hvordan dit lokalråd forbereder sig til deres årlige dialogmøde.

Efter de årlige møder, sørger et administrativt team for at følge op på alle forespørgsler og ønsker. Landdistriktskonsulent Ditte Maj Sjørslev har det overordnede ansvar. Kontakt hende, hvis du vil spørge ind til status på et konkret emne, som dit lokalråd havde med på mødet.