Hvordan fungerer det?

Hvert lokalsamfund er blevet bedt om at udpege en kontaktperson (typisk fra lokalrådet), som står for al dialogen med de kommunale medarbejderne. Dette sikrer, at henvendelser omkring drift og pleje af de grønne arealer har et bred opbakning.

Den lokale kontaktperson taler med den medarbejder, som dækker deres område, om konkrete opgaver: det kunne eksempelvis dreje sig om ansvar for bestemt grønt område, ønsker om ændring i plejen (fx. græsslåning i konfirmandugen fremfor ugen efter) eller noget helt tredje.

Er der tale om mindre driftsmæssige ændringer, klarer medarbejderen det i samarbejde med de øvrige kollegaer i driften. Er der derimod tale om større udviklingstiltag, vil medarbejderen sørge for, at henvendelsen går videre til den rette person i f.eks. Teknik & Miljø.

De grønne områder i byerne, som vedligeholdes af kommunens driftsafdeling, fremgår af kommunens e-kort, mens plejen af områderne står beskrevet i plejeplanen.

Læs mere om plejeplanen