Grønt Nyttecenter

Plusopgaver

I forlængelse af landsbypedelordningen er hvert lokalråd blevet informeret om muligheden for at få hjælp til mindre praktiske opgaver i deres lokalområde, udført af folk fra Virksomhedscentret og Grønt Nyttecenter.

Opgaverne må ikke tidligere have været udført af kommunen eller et privat firma. Samtidig kan der heller ikke udføres opgaver med bestemt deadline, da centreret råder over et konstant varierende antal medarbejdere.

Hvordan søger jeg?

Ansøgningsskemaet udfyldes i samarbejde med den lokale kontaktperson. Afslag/godkendelse af opgaven sendes retur til kontaktpersonen.

Materialer til brug ved opgaven skal ansøger (fx. lokalrådet) selv betale.

Ansøgningsskema

Læs mere om ordningen