2016

Tobøl – Tilskud til aktivitetsplads v. Tobøl Aktivitetshus – 75.000 kr.

Andst – Tilskud til multitårn 85.000 kr.

Gesten – Tilskud til bålhytte – 97.437,50 kr.