Henvendelse og klagevejledning

Henvendelse:

  • Har du spørgsmål til en sag, kan du kontakte Teknik & Miljø på 79 96 62 12 eller på e-mail: teknik@vejen.dk.

Klagevejledning:

  • Har du en direkte, individuel og væsentlig interesse i sagen, har du mulighed for at klage over kommunens afgørelse til Vejdirektoratet, Rigspolitichefen og/eller Taksationsmyndighederne. Af sagen fremgår, hvem der er klageinstans i den aktuelle sag.

Vejdirektoratet:

  • Afgørelser truffet efter Vejloven, Privatvejsloven, Vintervedligeholdelsesloven og Vejbidragsloven kan du påklage til Vejdirektoratet.
  • Du sender din klage til Vejdirektoratet, Niels Juels Gade 13, Postboks 9018, 1022 København K.
  • Din klage skal være Vejdirektoratet i hænde senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentliggjort.

Taksationsmyndighederne:

  • Visse afgørelser truffet efter Vejloven, Privatvejsloven mfl. love kan du påklage til Taksationsmyndighederne.
  • Din klage sender du til Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller til teknik@vejen.dk. Vi skal have din klage senest (fremgår af den enkelte sag) uger efter, at afgørelsen er blevet offentliggjort. Vi sender efterfølgende din klage videre til Taksationsmyndighederne.

Rigspolitiet:

  • Afgørelser truffet efter Færdselsloven kan du påklage til Rigspolitiet. Din klage sender du til Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen eller til teknik@vejen.dk. Vi skal have din klage senest 4 uger efter, at afgørelsen er blevet offentliggjort. Vi sender efterfølgende din klage videre til Rigspolitiet.