Lokalplaner

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplan 307 og kommuneplantillæg 11

For et område til rekreative formål ved Skodborg.
I offentlig høring til 26. juni 2019.

Vedtagne lokalplaner

 

Link til Planportal

Du kan se alle lokalplaner på Vejen Kommunes Planportal.

Bemærkninger til lokalplanforslag

Har du bemærkninger til et lokalplanforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Udvikling & Erhverv
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
E-mail: plan@vejen.dk

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.