Lokalplaner

Forslag til lokalplaner

Forslag til tillæg til lokalplan 17, 24, 39, 42, 70 og 187 

Udvidet mulighed for at etablere boliger i bygningers stueetager i Brørup bymidte.

I offentlig høring til 22. maj 2019.

 

Forslag til delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 

Delvis aflysning af lokalplan i Rødding. 

I offentlig høring til 22. maj 2019.

 

Forslag til lokalplan 304

For et område til boligformål ved Landbogården i Brørup

I offentlig høring til 13. juni 2019.

 

Vedtagne lokalplaner

 

Vurdering om lokalplanpligt

 

Link til Planportal

Du kan se alle lokalplaner på Vejen Kommunes Planportal.

Bemærkninger til lokalplanforslag

Har du bemærkninger til et lokalplanforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Udvikling & Erhverv
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
E-mail: plan@vejen.dk

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.