Lokalplaner

 

Forslag til lokalplaner

Ingen planer i høring. 

Har du bemærkninger til lokalplanforslag?

Har du bemærkninger til et lokalplanforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Udvikling & Erhverv
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen 
E-mail: plan@vejen.dk

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.

 

Vedtagne lokalplaner

Delvis aflysning af lokalplan 1.4-03 - for et område til offentlig formål i Rødding.
Vedtaget d. 13. august 2019.
Klagefrist d. 12. september 2019
Sagsnr. 19/10369
Se planen på Erhvervsstyrelsens Plandata.dk

Klagevejledning

Ifølge planlovens § 58 kan du efter en lokalplans endelige vedtagelse klage over retlige spørgsmål. Klagefristen er 4 uger og regnes fra den dag hvor planen er offentligt bekendtgjort.

Hvis du ønsker at klage, kan det ske til Planklagenævnet via Klageportalen.