Lokalplaner

Har du bemærkninger til lokalplanforslag?

Har du bemærkninger til et lokalplanforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Erhverv & Borgerservice
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen 
E-mail: plan@vejen.dk

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.

Når du afgiver et høringssvar til Vejen Kommune skal du være opmærksom på, at dit høringssvar kan blive gjort offentligt tilgængeligt.

Forslag til lokalplaner

Forslag til lokalplan 322. Høringsfrist 14. juni 2021

Forslag til lokalplan 322 for et område til centerformål ved Søndergade i Brørup – Netto, er i offentlig høring til 14. juni 2021.

Sagsnr. 20/22306

Planen er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering. Vejen Kommunes vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden 14. maj 2021.
Du kan læse mere i lokalplanen under afsnittet Miljøvurdering.

Vedtagne planer

Lokalplan 309 og kommuneplantillæg 13

Klagefrist 14. juni 2021

Lokalplan 309 og Kommuneplantillæg 13 for et område til boligformål ved Læborgvej i Læborg er blevet vedtaget den 11. maj 2021.

Klagefrist 14. juni 2021

Sagsnr. 19/693