Lokalplaner

Har du bemærkninger til lokalplanforslag?

Har du bemærkninger til et lokalplansforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Erhverv & Borgerservice
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
E-mail: plan@vejen.dk

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.

Når du afgiver et høringssvar til Vejen Kommune skal du være opmærksom på, at dit høringssvar kan blive gjort offentligt tilgængeligt.

Vedtagne planer

Lokalplan 321 og kommuneplantillæg 26. Klagefrist 15. oktober 2021

Lokalplan 321 og Kommuneplantillæg 26 for et område til Centerformål ved Nørregade i Brørup (Aldi) er blevet vedtaget den 14. september 2021.

Klagefrist 15. oktober 2021.

Sagsnr. 20/22305.

 

Lokalplan 322. Klagefrist 15. oktober 2021

Lokalplan 322 for et område til Centerformål ved Søndergade i Brørup (Netto) er blevet vedtaget den 14. september 2021.

Klagefrist 15. oktober 2021.

Sagsnr. 20/22306.