Lokalplaner

Har du bemærkninger til lokalplanforslag?

Har du bemærkninger til et lokalplanforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Erhverv & Borgerservice
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen 
E-mail: plan@vejen.dk

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.

Når du afgiver et høringssvar til Vejen Kommune skal du være opmærksom på, at dit høringssvar kan blive gjort offentligt tilgængeligt.

Forslag til lokalplan 303 og kommuneplantillæg 8. Høringsfrist 27. august 2020

Forslag til lokalplan 303 og Kommuneplantillæg 8 er i offentlig høring til 27. august 2020.

Sagsnr. 18/20894

Planerne er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering. Vejen Kommunes vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden 30. juli 2020.
Du kan læse mere i lokalplanen under afsnittet Miljøvurdering.

Forslag til lokalplan 313. Høringsfrist 16. august 2020

Forslag til lokalplan 313 for et område til boligformål ved Vamdrupvej i Vejen er i offentlig høring til 16. august 2020.

Sagsnr. 19/10568

Planerne er screenet i henhold til ”Lov om miljøvurdering af planer og programmer” og vurderes ikke at være omfattet af kravet om miljøvurdering. Vejen Kommunes vurdering af miljøscreeningen kan påklages til Planklagenævnet inden 31. juli 2020.
Du kan læse mere i lokalplanen under afsnittet Miljøvurdering.

Vedtagne planer

Der er ingen planer, der vedtaget for nylig.