Lokalplaner

Har du bemærkninger til lokalplanforslag?

Har du bemærkninger til et lokalplansforslag, skal du sende det til Vejen Kommune så vi har det senest den dag høringsfristen udløber. Høringsfristen fremgår af den enkelte lokalplan.

Indsigelser og bemærkninger sendes til:

Vejen Kommune
Teknik & Miljø
Rådhuspassagen 3
6600 Vejen
Send Digital Post til Plan som borger
Send Digital Post til Plan som virksomhed

Indsigelser og bemærkninger til lokalplaner i forslag, kan også sendes direkte via 'Din kommentar' i lokalplanen.

Når du afgiver et høringssvar til Vejen Kommune skal du være opmærksom på, at dit høringssvar kan blive gjort offentligt tilgængeligt.

Vedtagne planer

Lokalplan 342 for Bække dagtilbud og Skole. Klagefrist 7. marts 2024

Lokalplan 342 for et område til offentlige formål og dagtilbud ved Bække Skole er blevet vedtaget den 6. februar 2024.

Klagefrist 7. marts 2024

Sagsnr. 22/10695