Øvrige planer og regulativer

Kommuneplantillæg

Høringsfrist 07. juni 2019

Forslag til kommuneplantillæg 15 - mindre justeringer af rammeafgrænsning i Rødding.
I offentlig høring til 7. juni 2019 kl. 15:00.
Sagsnr. 19/10369