VVM

Afgørelserne omhandler blandt andet vandindvindingstilladelser, minivådområder og markvanding. 

Du kan se afgørelserne ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

Vestermarken 8, 6670 Holsted - Klagefrist d. 28. maj 2024

Vestermarken 8, 6670 Holsted, Matr. nr. 5gv, Sdr. Holsted By, Holsted. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sagsnr.: 24/7090.

Egholtvej, 6600 Vejen - Klagefrist d. 4. juni 2024

Egholtvej, 6600 Vejen, matr. nr. 28, Gejsing By, Andst. Tilladelse til etablering af en boring og tilladelse til indvinding af 53.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 24/7535.

Kærvej 25, 6600 Vejen - Klagefrist d. 4. juni 2024

Kærvej 25, 6600 Vejen, Matr. nr. 18a, Nyby By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 41.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 24/6929

Nørre Åstrupvej 11, 6752 Glejbjerg_ Præstegårdsvej - Klagefrist d. 11. juni 2024

Nørre Åstrupvej 11, 6752 Glejbjerg_ Præstegårdsvej, Matr. nr. 5z, Åstrup By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 8.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 24/7747

Nørre Åstrupvej 11, 6752 Glejbjerg_ Øster Åstrupvej - Klagefrist d. 11. juni 2024

Nørre Åstrupvej 11, 6752 Glejbjerg_ Øster Åstrupvej, Matr. nr. 11h, Åstrup By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 7.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 24/7769

Favrskovvej 60, 6670 Holsted - Klagefrist d. 13. juni 2024

Favrskovvej 60, 6670 Holsted, Matr. nr. 1a, Favrskov By, Holsted. Tilladelse til indvinding af 71.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 24/7712

Ålundvej 9, 6650 Brørup - Klagefrist d. 13. juni 2024

Ålundvej 9, 6650 Brørup. Matr. nr. 1ac, 1ad og 1aæ Præstkær, Brørup. Tilladelse til at plante ca. 6,2 ha skov. Sagsnr. 24/7776

Haraldsholmvej 14, 6630 Rødding - Klagefrist d. 20. juni 2024

Haraldsholmvej 14, 6630 Rødding. Matr. nr. 16 Jels ejerlav, Jels. Tilladelse til at plante ca. 6,5 ha skov. Sagsnr. 24/8092

Nielsbygårdvej, 6660 Lintrup - Klagefrist d. 20. juni 2024

Nielsbygårdvej, 6660 Lintrup, Matr. nr. 32b, Lintrup Ejerlav, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 8.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 24/7677

Fåborgvej 7, 6752 Glejbjerg - Klagefrist d. 20. juni 2024

Fåborgvej 7, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 6p, Åstrup By, Åstrup. Tilladelse til etablering af erstatningsboring til vanding af dyrehold m.v. Sagsnr.: 24/8520