VVM

Afgørelserne omhandler blandt andet vandindvindingstilladelser, minivådområder og markvanding. 

Du kan se afgørelserne ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

 

Skovbøllingvej 27, 6752 Glejbjerg - Klagefrist d. 19. oktober 2021

Skovbøllingvej 27, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 1a, Skovbølling By, Åstrup. Tilladelse til etablering af en erstatningsboring og tilladelse til indvinding af 71.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/14323.

Præstegårdsvej 9, 6752 Glejbjerg - Klagefrist d. 19. oktober 2021

Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Præstegårdsvej 9, 6752 Glejbjerg. Matr. nr. 2g Skovbølling by, Åstrup.  Tilladelse til at plante ca. 4,5 ha skov. Sagsnr. 21/14904.

Gettrupvej 24, 6752 Glejbjerg - Klagefrist d. 21. oktober 2021

Gettrupvej 24, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 1a, Gettrup Gde., Åstrup. Tilladelse til indvinding af 23.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/13811.

Hovborgvej 84, 6682 Hovborg - Klagefrist d. 26. oktober 2021

Hovborgvej 84, 6682 Hovborg, Matr. nr. 1e, Klelund By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 45.000 m3 grundvand pr. år til markvanding og vanding af dyrehold m.v. Sagsnr.: 21/13612.

Krøgebækvej 38, 6682 Hovborg - Klagefrist torsdag den 28. oktober 2021

Krøgebækvej 38, 6682 Hovborg, Matr. nr. 1hm Hovborg By, Lindknud. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM)
Hovborg Vandskov. Tilladelse til at plante ca. 5 ha skov. Sagsnr. 21/15569

Baldersbækvej 30, 6682 Hovborg - Klagefrist tirsdag den 2. november 2021

Baldersbækvej 30, 6682 Hovborg, Matr. nr. 4c, Hovborg By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 13.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/13611.

Sekærvej 19, 6752 Glejbjerg - Klagefrist d. 4. november 2021

Sekærvej 19, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 1o, Skovbølling By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 19.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/14838.

Nær Råhedevej 4, 6660 Lintrup - Klagefrist tirsdag den 9. november 2021

Nær Råhedevej 4, 6660 Lintrup, Matr. nr. 76b, Dover, Lintrup. Tilladelse til etablering af en erstatningsboring og tilladelse til indvinding af 37.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/17458.

Kongeåvej 134, 6660 Lintrup _ Lyngbjergvej - Klagefrist tirsdag den 9. november 2021

Kongeåvej 134, 6660 Lintrup _ Lyngbjergvej, Matr. nr. 308, Lintrup Ejerlav, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 26.000 m3 grundvand pr. år til markvanding m.v. Sagsnr.: 21/15290.

Kongeåvej 134, 6660 Lintrup - Klagefrist den 12. oktober 2021

Kongeåvej 134, 6660 Lintrup, Matr. nr. 28, Lintrup Ejerlav, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til markvanding m.v. Sagsnr.: 21/15289.

Hedelundvej 2, 6600 Vejen - Klagefrist tirsdag den 9. november 2021

Hedelundvej 2, 6600 Vejen, Matr. nr. 3k, V. Torsted, Veerst. Tilladelse til indvinding af 62.500 m3 grundvand pr. år til markvanding og vanding af dyrehold m.v. Sagsnr.: 21/17221.

Tingvej 2, 6690 Gørding - Klagefrist d. 11. november 2021

Tingvej 2, 6690 Gørding, matr.nr. 10b, Lovrup by, Gørding. Anvendelse af slagge under pladser. Sagsnr.: 21/11279
Bilag