VVM

Afgørelserne omhandler blandt andet vandindvindingstilladelser, minivådområder og markvanding. 

Du kan se afgørelserne ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

 

 

Kongeåvej 144, 6660 Lintrup - klagefrist tirsdag den 28. juni 2022

Kongeåvej 144, 6660 Lintrup, Matr. nr. 78, Mejlby, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 14.600 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sagsnr.: 22/8393

Tvilevej 12, 6752 Glejbjerg - klagefrist tirsdag den 28. juni 2022

Tvilevej 12, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 3f, Tvile By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 500 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sagsnr.: 21/13804.

Sølykke 20, 6600 Vejen - Klagefrist d. 30. juni 2022

Sølykke 20, 6600 Vejen, Matr. nr. 18ar, St. Andst By, Andst. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 150 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sagsnr.: 22/9791.

Foldingbrovej 58, 6650 Brørup - Klagefrist d. 7. juli 2022

Foldingbrovej 58, 6650 Brørup, Matr. nr. 49, Nørbølling By, Folding. Tilladelse til indvinding af 33.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 22/8439.

Vester Lintrupvej, 6670 Holsted - Klagefrist d. 7. juli 2022

Vester Lintrupvej, 6670 Holsted, Matr. nr. 4a, Lintrup By, Holsted. Tilladelse til indvinding af 14.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/14840.

Sekærvej, 6670 Holsted - Klagefrist d. 7. juli 2022

Sekærvej, 6670 Holsted. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af en 150 kV højspændingsforbindelse mellem step up transformeren ved Holsted solcellepark og transformerstationen St. Holsted, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
Kablet vil løbe langs Sekærvej, under Grindstedvej, langs det nordlige og østlige skel om Danish Crown slagteriet, langs Energivej, langs Nørregade og under Esbjergmotorvejen. Højspændingskablet bliver ca. 2,3 km langt.

Kabelanlægget berører matriklerne:

1ø, 4bd, 4bg, 5a, 5b, 5n, 5o, 5p, 5t, 14c, 14u, 14æ, 7000ac, 7000af, 7000c, 7000q, 7000t, 7000y, 7000aa, Nr. Holsted By

Sags nr. 22/6378.

Projektansøgning_150kV kabelanlæg_Holsted_29-03-2022
Bilag 1_Ejerkort
Bilag 2_Beskyttelseskort
Bilag 3_Snittegning-kabelanlæg

Overmarken 46, 6670 Holsted - klagefrist den 14. juli 20022

Overmarken 46, 6670 Holsted, Matr. nr. 5dø, Sdr. Holsted By, Holsted. Tilladelse til indvinding af 150 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sagsnr.: 22/6628.

Lindknudvej 35, 6650 Brørup (ved Adsersbølgård) - klagefrist tirsdag den 19. juli 2022

Lindknudvej 35, 6650 Brørup (ved Adsersbølgård).

Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Matr. nr. 2ab Adsersbøl Gde, Lindknud. Tilladelse til at plante ca. 3,3 ha skov. Sagsnr. 22/4825

Kongeåvej 29, 6600 Vejen - klagefrist torsdag den 21. juli 2022

Kongeåvej 29, 6600 Vejen, Matr. nr. 1l, Skodborghus Hgd., Vejen. Tilladelse til indvinding af 6.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 20/4877.