VVM

Afgørelserne omhandler blandt andet vandindvindingstilladelser, minivådområder og markvanding. 

Du kan se afgørelserne ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

 

 

Grenevej 19, 6752 Glejbjerg - klagefrist tirsdag den 4. oktober 2022

Grenevej 19, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 5a, Glejbjerg By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 8.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/13819.

Udvidelse af Estrupvej, 6600 Vejen - Klagefrist d. 13. oktober 2022

Udvidelse af Estrupvej, 6600 Vejen. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at udvidelsen af Estrupvej, fra 4,5 m. til 7 m bredde, samt etablering af en dobbeltrettet cykelsti på 2,5 m. langs østsiden af vejen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.

Projektarealet berører matriklerne 2cg, 2ch, 2cp, 2cq, 4d, 5eq, 5hl og 9k, Askov By, Malt. Sags nr. 22/13744.

Myndighedsscreeningsskema udvidelse Estrupvej
Oversigtskort sideudvidelsen af Estrupvej
Estrupvej – tværprofil

Skovbøllingvej 27, 6752 Glejbjerg - Klagefrist den 18. oktober 2022

Skovbøllingvej 27, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 1a, Skovbølling By, Åstrup. Tilladelse til etablering af en erstatningsboring og tilladelse til indvinding af 22.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 21/14323.

Tøndervej 2, 6630 Rødding - klagefrist tirsdag den 18. oktober 2022

Tøndervej 2, 6630 Rødding, Matr. nr. 185b, Mojbøl, Ø. Lindet. Tilladelse til indvinding af 22.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 20/22188.

Åbrinken, 6752 Glejbjerg - Klagefrist d. 20. oktober 2022

Åbrinken, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 3v, Skovbølling By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 21.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 22/16273.

Gammelmark 6, 6630 Rødding - Klagefrist d. 20. oktober 2022

Gammelmark 6, 6630 Rødding. Matr. nr. 16 og 711 Hygum, Sdr. Hygum. Tilladelse til at plante ca. 4,8 ha skov. Sagsnr. 22/16566.