Vandløb

Du kan se det relevante materiale for høringen eller afgørelsen ved at klikke på det tilhørende link.

 

Høringer

Høringsfrist torsdag d. 5. marts 2020

Fremlæggelse af forslag om etablering af minivådområde ved Bobølmarkvej, 6683 Føvling. Sags nr.: 19/22639.
Ansøgning

Fremlæggelse af forslag om etablering af minivådområde på matr. nr. 11ab Stenderup By, Føvling. Sags nr.: 19/23532.
Ansøgning

Afgørelser

Klagefrist torsdag d. 27. februar 2020

Tilladelse til etablering af gangbro over Hjortvad Å ved Kalvslund (grænsevandløb til Esbjerg Kommune), matrikel 346, Fæsted, Sdr. Hygum. Afgørelse truffet i samarbejde med Esbjerg Kommune. Sag nr. 20/1674.