Vandløb

Du kan se det relevante materiale for høringen eller afgørelsen ved at klikke på det tilhørende link.

Afgørelser

Klagefrist torsdag d. 16. juli 2020

Vedtagelse af projekt om restaurering af Vejen Å ved Vejen Lille Vandmølle efter vandløbslovens § 37. Projektet omhandler fjernelse af opstemningsanlægget ved det tidligere dambrug, et nyt slynget forløb af vandløbslejet, samt udlægning af gydestryg. Se nærmere om mulighederne for klage og om hvordan der klages over vedtagelsen i vedlagte afgørelse. Sag nr. 20/6173.

Høringer

Der er p.t. ingen høringer.