Vandløb

Du kan se det relevante materiale for høringen eller afgørelsen ved at klikke på det tilhørende link.

 

Høringer

Høringsfrist torsdag d. 4. juli 2019

Fremlæggelse af forslag om restaurering af Øster Lindet Bæk ved Rødding. Sag nr.:19/9641

 

Afgørelser

Der er p.t. ingen afgørelser.