Vandløb

Du kan se det relevante materiale for høringen eller afgørelsen ved at klikke på det tilhørende link.

 

Høringer

 

Afgørelser

Klagefrist torsdag d. 14 november 2019

Esbjergvej 112, 6650 Brørup. Indvinding af overfladevand (vandforsyningsloven) fra Bramming-Holsted Å til dambrugsdrift. Sagsnr. 19/8603

Granhøjgårdvej 3, Veerst, 6600 Vejen, matr. 3a Ravnholt By, Gesten. Tilladelse til minivådområde. Sag nr. 19/16517

Bilag:

oversigtstegning

Klagefrist tirsdag d. 8. oktober 2019

Godkendelse af nedlæggelse af stemmeværk og udlægning af gydegrus i Lindknud Bæk. Sags nr.: 17/21156.
 
Detailprojekt med bilag