Vandløb

Høringer og afgørelser efter vandløbslovens eller andre loves bestemmelser offentliggøres her på siden.

Afgørelserne og høringerne omhandler blandt andet etablering af minivådområder og restaurering af vandløb. 

Skudstrup, Skodborg - Klagefrist d. 31. august 2021

Vandløbsloven og planloven

Matr. nr. 264 Skudstrup, Skodborg. Tilladelse til etablering af to minivådområder. Sagsnr.: 21711680.