Vandløb

Du kan se det relevante materiale for høringen eller afgørelsen ved at klikke på det tilhørende link.

Afgørelser 

Klagefrist tirsdag d. 1. juni 2021

Hejrskov 16, 6670 Holsted, Matr. nr. 21a Lovrup By, Gørding. Tilladelse til etablering af minivådområde. Sagsnr.: 20/23505. 

Klagefrist torsdag d. 13. maj 2021

Jels Skovvej 8, 6630 Rødding. Matr. nr. 82 Skodborg Ejerlav, Skodborg. Tilladelse til etablering af minivådområde. Sagsnr.: 20/11835. 

Etablering af vådområde ved Brændstrup Bæk. Sydvest for Brændstrup. Vedtagelse efter vandløbsloven. Sag nr. 21/2694

Bilag: 

Kortbilag

Detailprojekt 

 

Høringer

Høringsfrist torsdag d. 3 juni 2021

Københovedvej 5, 6630 Rødding. Fremlæggelse af forslag om etablering af minivådområde, matr. nr. 286 Københoved, Skrave.
Ansøgningsmateriale