Afgørelser Naturbeskyttelsesloven

Her offentliggøres afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag d. 7. januar 2020

Husted Mose, matr. nr. 10 Husted By, Veerst. Dispensation til oprensning af vandhul ved Husted Mose Sagsnr.: 19/26117.

Klagefrist fredag d. 3. januar 2020

Baltic Pipe gastransmissionsledning mellem Lunderskov og Vester Thorsted. Tilladelse til krydsning af vandløb i Vejen Kommune ved gennemgravning. Sag nr. 19/22649.

Klagefrist torsdag d. 2. januar 2020

Vejen Kommune har givet dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til at rydde ikke hjemmehørende træarter på et hedeareal på 65 hektar på Katbøl Hede i Klelund Dyrehave. Katbøl hede ligger på matr. nr. 1a Tvilho, Åstrup sydvest for Hovborg. Sagsnr.: 19/26656.

Klagefrist tirsdag d. 31. december 2019

Gammelmark 16, 6630 Rødding, 5 Knorborg, Sdr. Hygum. Dispensation til oprensning af sø. Sagsnr.: 19/25594.

Klagefrist fredag d. 27. december 2019

Dammen, Askov, 6600 Vejen, matr. nr. 7000b Askov By, Malt. Dispensation til delvis oprensning af sø. Sagsnr.: 19/26132.