Afgørelser Naturbeskyttelsesloven

Her offentliggøres afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag d. 8. oktober 2019

Dispensation til vandløbsrestaureringsprojekt i Lindknud Bæk, 1a,1bq, 1bd, Lindknud By, Lindknud. Sagsnr.: 19/19258.