Naturbeskyttelse

Her offentliggøres afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag d. 1. juni 2021

Folding Kirkevej 2A, 6650 Brørup. Vejen Kommune har meddelt tilladelse efter planlovens §35 (landzonetilladelse), samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens §18, fortidsmindebeskyttelseslinjen, til opførelse af nyt graverhus ved Folding Kirke, Folding Kirkevej 2A, 6650 Brørup

Det nye graverhus opføres på matrikel nummer 12X Nørbølling By, Folding. Sagsnr. 20/6042

Bilag 1 - ledninger i terræn

Bilag 2 - kloakplan

Bilag 3 Principsnit

Klagefrist tirsdag d. 25. maj 2021

Dele af Klelund Dyrehave lukkes for publikum fra nu af og ind til den 1. august 2021. Det sker for at give ro til ynglende ulve. Sags nr.: 21/4342

Matrikler der berøres af afspærringen i Vejen Kommune er:

9a og 9u Klelund by, Lindknud,

1a, Tvilho, Åstrup

4e, Lintrup by, Holsted

Afgørelse

Ansøgning

Kortbilag

Klagefrist torsdag d. 13. maj 2021

Etablering af vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk på 69 ha. Vejen Kommune har meddelt tilladelse efter planlovens §35 (landzonetilladelse), samt dispensation efter naturbeskyttelseslovens § 3 til de 54,5 ha som ligger i Vejen Kommune. De resterende 13,5 ha ligger i Haderslev Kommune. Sags nr. 21/6608

Projektområdet ligger umiddelbart syd og vest for Brændstrup og omfatter følgende matrikler i Vejen Kommune:

 • 90 Brændstrup, Rødding: Låsledvej 20, 6630 Rødding
 • 125b, 293 Brændstrup, Rødding: Hundebølvej 3, 6630 Rødding
 • 34a Brændstrup, Rødding: Hindballevej 2, 6630 Rødding
 • 267 Brændstrup, Rødding: Gormsvej 7, 6600 Vejen
 • 292 Brændstrup, Rødding: Timekær 23, 6630 Rødding
 • 394 Brændstrup, Rødding: Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen
 • 1 Brændstrup, Rødding: Timekær 11, 6630 Rødding
 • 162, 344 Brændstrup, Rødding: Timekær 29, 6630 Rødding
 • 327, 378 Brændstrup, Rødding: Timekær 6, 6630 Rødding
 • 382 Brændstrup, Rødding: Timekær 4, 6630 Rødding
 • 15, 387 Brændstrup, Rødding: Timekær 10, 6630 Rødding
 • 38 Brændstrup, Rødding: Brændstrupvej 24, 6630 Rødding
 • 246 Fole Ejerlav, Fole: Brændstrupvej 24, 6630 Rødding

Bilag 1 Oversigtskort

Bilag 2 Tiltagskort

Bilag 3 Naturrapport fra Vejen Kommune

Bilag 4 Kortbilag §3

Bilag 5 Afvandingskort sommermiddel

Klagefrist torsdag d. 22. april 2021

Fællesmarksvej 10, 6683 Føvling, 1b Stenderup By, Føvling. Dispensation til oprensning af sø. Sagsnr.: 21/5900.