Naturbeskyttelse

Her offentliggøres afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist d. 12. marts 2020

Dispensation til afgræsning af moseareal i Vejen Mose, 25æ Vejen By, Vejen. Sagsnr.: 20/2338.

Klagefrist d. 11. februar 2020

Oprensning af 7 regnvandsbassiner langs Esbjerg MotorvejenVejdirektoratet, dispensation til oprensning af 7 regnvandsbassiner langs Esbjergmotorvejen. Sagsnr.: 20/560.