Afgørelser Naturbeskyttelsesloven

Her offentliggøres afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist torsdag d. 1. august 2019

Holmeåvej 2, 6682 Hovborg, matr. nr. 1a, 3ac, Hovborg By, Lindknud. Dispensation til etablering af to regnvandsbassiner. Sagsnr.: 19/14148.