Naturbeskyttelse

Her offentliggøres afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag d. 11. august 2020

Vanggårdsvej 10, 6600 Vejen. Matr. nr. 7i, Gamst By, Andst. Dispensation til oprensning af sø. Sagsnr.: 20/7302. 

Klagefrist tirsdag d. 28. juli 2020 

Gammelbyvej 19, 6600 Vejen, 82 Vejen By, Vejen. Efterfølgende dispensation til mindre terrænændringer i mose. Sagsnr.: 20/9199