Naturbeskyttelse

Her offentliggøres afgørelser efter Naturbeskyttelsesloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist torsdag d. 5. november 2020

1bv, 1db Lindknud By, Lindknud. Dispensation til nedsivning af regnvand i eng. Sagsnr.: 20/17124.

Haraldsholmvej 14, 6630 Rødding, 306 Rødding Ejerlav, Rødding. Dispensation til oprensning af sø. Sagsnr.: 20/17185. 

Klagefrist tirsdag d. 27. oktober 2020

Vandløb ved Sekærvej. Tilladelse og dispensation til udskiftning af eksisterende vejbro over privat vandløb ved Sekærvej, lidt nord for Holsted, sag nr.: 20/15716.