Forannoncering

Ansøgning om miljøgodkendelse på Tornumvej 15, 6660 Lintrup
8. januar 2019 

Vejen Kommune som miljømyndighed har den 4. januar 2019 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse til etablering og drift af en ny naturgaskedel teknisk og forureningsmæssigt forbundet med det eksisterende biogasanlæg på Tornumvej 15, 6660 Lintrup. 

Ansøger er WH-PlanAction ApS som rådgiver for Linko Gas A.m.b.a. 

Offentligheden har i forbindelse med ansøgningen mulighed for at stille spørgsmål, kommentere og bidrage til sagens oplysning. 

Enhver har derfor ret til at 

  • Se ansøgningsmaterialet. Materialet vil blive stillet til rådighed efter nærmere aftale.
  • Kommentere ansøgningen. Evt. kommentarer skal være modtaget senest den 30. januar 2019.
  • Inden den 30. januar 2019 anmode om at få tilsendt udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger. Enhver har ret til at kommentere udkastet indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen. 

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Rådhuspassagen 3, 6600 Vejen, miljøsagsbehandler Andreas Andersen på tlf. nr. 7996 6261 eller på e-mail: Teknik@vejen.dk

Sagen har nummer 19/414.