Afgørelser Miljøbeskyttelsesloven

Her offentliggøres afgørelser vedrørende Miljøbeskyttelsesloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag d. 30. april 2019

Bobølmarkvej 8, 6683 Føvling. Movable ApS. Miljøgodkendelse til etablering og drift af affalds- og genbrugsvirksomhed. Sagsnr. 18/31689.

Gammelgårdsvej 1, 6752 Glejbjerg, matrikel nummer 9a, Terpling By, Åstrup. Anvendelse af slagger fra affaldsforbrænding til et bundsikringslag under en plansilo. Sagsnr. 18/21697 

Klagefrist torsdag d. 25. april 2019

Drivervej 8, 6670 Holsted. KomTek Miljø af 2012 A/S. Tillægsgodkendelse til udvidelse af eksisterende virksomhed med nye affaldsfraktioner. Klagefrist den 25. april 2019. Sagsnr. 18/35116.