Afgørelser Miljøbeskyttelsesloven

Her offentliggøres afgørelser vedrørende Miljøbeskyttelsesloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist 14. november 2019

Esbjergvej 112, 6650 Brørup. Miljøgodkendelse af dambrug.  Sagsnr.: 16/11549.