Miljøbeskyttelse

Afgørelserne omhandler blandt andet tilslutningstilladelser, miljøgodkendelser og tilladelse til oplag af slam. 

Du kan se afgørelserne ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

Fiskeparken 4, 6600 Vejen - klagefrist den 7. oktober 2021

Fiskeparken 4, 6600 Vejen. Tillæg til miljøgodkendelse om vilkårsændring vedr. opbevaring af restvand i lagune. Sagsnr.: 21/3528.