Forannoncering

Revurdering af husdyrbruget på Nyvej 19

Husdyrbruget på Nyvej 19 har i 2018 fået en miljøgodkendelse.

Der skal nu foretages en revurdering af ejendommen, hvor godkendelsen moderniseres, så den lever op til nutidens krav. Måske skal der stilles nye vilkår.

Den gældende miljøgodkendelse på ejendommen er givet til en produktion af 24.000 slagtesvin 30-113 kg. Det svarer til en produktion på ca. 689 DE.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 5. november 2020

 • Kommentere til sagen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6271 eller på mail akkl@vejen.dk

Sagen har nummer 20/17851.

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Brøstrupgård 1, 6630 Rødding

Vejen Kommune har den 9. august 2020 modtaget ansøgning om miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Brøstrupgård 1, 6630 Rødding.

Der søges om udvidelse af produktionsarealer i eksisterende lade, etablering af udvendigt foderbord på eksisterende ungdyrstald og udvidelse af produktionsarealet i samme stald. Der søged desuden om opstilling af kalvehytter og etablering af ny gyllebeholder.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 29. oktober 2020:

 • Kommentere ansøgningen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 14 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966268eller på mail mhni@vejen.dk

Sagen har nummer 20/13090

 

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Vigsmindevej 9, 6683 Føvling

Vejen Kommune har den 15. september 2020 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Vigsmindevej 9.

Der søges om etablering af 2 fortanke på 99 m2, en gyllebeholder på 5.000 m3 og 2 stalde; en på 5.550 m2 med fast drænet gulv og en på 7.000 m2 med dybstrøelse, i begge stalde indsætte malkekøer, kvier eller stude. Bestående produktionsbygninger rives ned.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 28. oktober 2020:

 • Kommentere ansøgningen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966271 eller på mail akkl@vejen.dk

Sagen har nummer 20/15427.

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ribevej 52, 6650 Brørup

Vejen Kommune har den 22. september 2020 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Ribevej 52.

Der søges om ændring af beregningsgrundlaget fra 9600 slagtesvin 10-113 kg til 1908 m2 produktionsareal samt etablering af 4 fodersiloer, 2 amerikanersiloer og et foderhus.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 22. oktober 2020:

 • Kommentere ansøgningen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6271 eller på mail akkl@vejen.dk

Sagen har nummer 20/15967. 

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup

Vejen Kommune har den 5. oktober 2020 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Vanggårdsvej2, 6660 Lintrup.

Der søges om ændring af beregningsgrundlaget fra stipladsmodellen til produktionsareal. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 21. oktober 2020:

 • Kommentere ansøgningen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6275 eller på mail ge@vejen.dk

Sagen har nummer 20/17109.

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Vimtrupgård, Vimtrupvej 6, 6660 Lintrup.

Vejen Kommune har den 22. september 2020 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Vimtrupvej 6, 6660 Lintrup.

Der søges om godkendelse af to nye kyllingehuse på hver 3.840 m2, etablering af verandaer på hver af de to eksisterende kyllingehuse, opsætning af tilhørende fodersiloer og fortanke ved de nye stalde samt etablering af en ny gylletank på 4.000 m3.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 13. oktober 2020:

 • Kommentere ansøgningen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79 96 62 68 eller på mail mhni@vejen.dk

Sagen har nummer 20/15966.

Revurdering af husdyrbruget på Vigårdsvej 10, 6600 Vejen

Husdyrbruget på Vigårdsvej 10 har i 2018 fået en miljøgodkendelse.

Der skal nu foretages en revurdering af ejendommen, hvor godkendelsen moderniseres, så den lever op til nutidens krav. Måske skal der stilles nye vilkår.

Den gældende miljøgodkendelse på ejendommen er givet til en produktion af 1600 årssøer med grise til fravænning og 800 sopolte 38-110 kg.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 15. oktober 2020

 • Kommentere til sagen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79 96 62 71 eller på mail akkl@vejen.dk

Sagen har nummer 20/15203.