Forannoncering

Revurdering af husdyrbruget på Glibstrupvej 30, 6600 Vejen.

Husdyrbruget på Glibstrupvej 30, 6600 Vejen har i 2015 og igen i 2017 fået en miljøgodkendelse. Miljøgodkendelsen fra 2017 er endnu ikke udnyttet, men der er stadig udnyttelsesfrist på den.

Der skal nu foretages en revurdering af ejendommen, hvor godkendelserne moderniseres, så de lever op til nutidens krav. Måske skal der stilles nye vilkår.

De gældende miljøgodkendelser på ejendommen er givet til:

1: En produktion af 7.500 producerede slagtesvin (30 – 102 kg.) og 686.700 producerede slagtekyllinger (35 dg). Det svarer til en produktion på ca. 407 DE, som er det der produceres på ejendommen i dag.

2: I 2017 er der givet tilladelse til produktion af 4.000 producerede slagtesvin (30 – 102 kg.) og 851.700 producerede slagtekyllinger (35 dg). Det svarer til en produktion på ca. 377 DE. Miljøgodkendelsen er endnu ikke udnyttet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af de to udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 2. februar 2021:

 • Kommentere til sagen.
 • Anmode om at få tilsendt udkast til revideret miljøgodkendelse(r), når disse foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastene indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6268 eller på mail mhni@vejen.dk

Sagen har hhv. nummer 19/23420 og 21/789.

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Frømajvej 5, 6630 Rødding

Vejen Kommune har januar 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Frømajvej 5, 6630 Rødding

Der søges om ændring af beregningsgrundlaget fra 1.514 årssøer med smågrise til fravænning samt 800 slagtesvin til uændret produktionsareal i eksisterende stalde og uændret opbevaring af husdyrgødning. Der søges om opsætning af klimacontainer med et produktionsareal på 50 m2.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 21. januar 2021:

 • Kommentere ansøgningen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79 96 61 77 eller på mail hkh@vejen.dk

Sagen har nummer 21/282.

 

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Gejsingvej 30, 6600 Vejen

Vejen Kommune har den 5. januar 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Gejsingvej 30, 6600 Vejen.

Der søges om ændring af beregningsgrundlaget fra 21.230 slagtesvin (12-115 kg) til 12.483 m2 produktionsareal med uændret opbevaring af husdyrgødning. Der ansøges om tilladelse til periodevis anvendelse af et mobiltørreri som består af 2-4 containere med indbyggede blæsere til tørring af korn og frøafgrøder

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 21. januar 2021:

 • Kommentere ansøgningen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79 96 61 77 eller på mail hkh@vejen.dk

Sagen har nummer 21/204.

 

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Skødevej 21, 6622 Bække

Vejen Kommune har den 5. januar 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Skødevej 21, 6622 Bække.

Der søges om:

 • Etablering af staldbygning på 3.449 m2 med 3 tilhørende fodersiloer og varmeveksler anlæg.
 • Uændret anvendelse af eksisterende stalde og staldanlæg.
 • Uændret håndtering af husdyrgødning.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 21. januar 2021:

 • Kommentere ansøgningen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79 96 61 77 eller på mail hkh@vejen.dk

Sagen har nummer 21/134.

 

Revurdering af husdyrbruget på Drivervej 4, 6650 Brørup

Husdyrbruget på Drivervej 4 har i 2011 fået en miljøgodkendelse.

Der skal nu foretages en revurdering af ejendommen, hvor godkendelsen moderniseres, så den lever op til nutidens krav. Måske skal der stilles nye vilkår.

Den gældende miljøgodkendelse på ejendommen er givet til en produktion af malkekvæg og opdræt.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 13. januar 2021

 • Kommentere til sagen.
 • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79 96 61 77 eller på mail hkh@vejen.dk.

Sagen har nummer 20/23733.