Forannoncering

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ribevej 13a, 6683 Føvling

Vejen Kommune har den 7. februar 2020 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Ribevej 13a.

Der søges om ændring af beregningsgrundlaget fra 1.850 køer og 50 opdræt (0-6 mdr.) til 15.185 m2 produktionsareal. Der sker ingen bygningsmæssige ændringer i forbindelse med miljøgodkendelsen.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 3. marts 2020:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966177 eller på mail hkh@vejen.dk

Sagen har nummer 20/2766.

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget Benjaminslyst på Dansebjergvej 7, 6622 Bække.

Vejen Kommune har den 4. februar 2020 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Dansebjergvej 7, 6622 Bække.

Der søges om etablering af en ny gyllebeholder på 3.000 m2 samt ny plan- og fodersilo. Produktionsarealet på ejendommen forøges idet der oprettes dybstrøelsesafdelinger i eksisterende bygninger. I forbindelse med ændringerne ønskes der fleksibilitet i dyreholdet, som også fremadrettet vil bestå af kreaturer.  

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 20. februar 2020:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966268 eller på mail mhni@vejen.dk

Sagen har nummer 20/2636.

 

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Tornumvej 2, 6630 Rødding

Vejen Kommune har den 21. januar 2020 modtaget ansøgning om miljøtilladelse af husdyrproduktionen på Tornumvej 2.

Der søges om ændring af beregningsgrundlaget fra 163 DE til 705 m2 produktionsareal  samt etablering af gyllebeholder i det åbne land ved Staghøjvej..

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 13. februar 2020 :

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966271 eller på mail akkl@vejen.dk

Sagen har nummer 20/1507.