Forannoncering

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Kokhavevej 1, 6630 Rødding

Vejen Kommune har den 4. august 2020 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Kokhavevej 1.

Der søges om ændring af beregningsgrundlaget fra produktion baseret på antal dyr til produktion baseret på produktionsareal. Der ændres ikke på produktionsformen.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 20. august 2020:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6271 eller på mail akkl@vejen.dk

Sagen har nummer 20/12810.

Revurdering af husdyrbruget på Hafdrupvej 5

Husdyrbruget på Hafdrupvej 5 har i 2014 fået revurderet sin miljøgodkendelse.

Der skal nu igen foretages en revurdering af ejendommen, hvor godkendelsen moderniseres, så den lever op til nutidens krav. Måske skal der stilles nye vilkår.

Den gældende miljøgodkendelse på ejendommen er givet til en produktion af 9.350 slagtesvin 30-110 kg.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 6. august 2020:

  • Kommentere til sagen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 2 uger fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6275 eller på mail akkl@vejen.dk

Sagen har nummer 20/11713.