Forannoncering

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Glibstrupvej 32a, 6600 Vejen

Vejen Kommune har den 16. juli 2019 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af den eksisterende husdyrproduktion på Glibstrupvej 32a, 6600 Vejen.

Der søges at blive godkendt efter Husdyrgodkendelsesloven fra 1. august 2017. Ansøgning om tilladelse omhandler uændret husdyrproduktion som følger:

  • Uændret anvendelse af 2.673 m2 slagtesvinestald med drænet gulv og spalter
  • Uændret anvendelse af gyllebeholder med en overflade på 1.136 m2 (5.060 m3)
  • Uændret anvendelse af fortank med en overflade på 14 m2 (99 m3)

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 1. august 2019:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966868 eller på mail mhni@vejen.dk

Sagen har nummer 19/16337.

 

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Vælding Bjergvej 19, 6650 Brørup

Vejen Kommune har den 9. juli 2019 modtaget ansøgning om miljøtilladelse af husdyrproduktionen på Vælding Bjergvej 19, 6650 Brørup.

Der søges om etablering af staldbygning på 20 m x 40 m til fleksibelt dyrehold.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 25. juli 2019:

  • Indsende kommentarer til ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6268 eller på mail mhni@vejen.dk

Sagen har nummer 19/15823.

 

Ansøgning om miljøtilladelse til nyetablering af nyt husdyrbrug ved Kastbjergvej 4, 6660 Lintrup.

Vejen Kommune har den 10. juli 2019 modtaget ansøgning om miljøtilladelse til etablering af en husdyrproduktion (eksportisolationsstald) ved Kastbjergvej 4, 6660 Lintrup. Byggefeltet er endnu ikke udstykket, hvorfor ejendommen ikke har en egen adresse endnu.

Der søges om at bygge en ny dybstrøelsesstald på 30x90 m = 2700 m2 mellem Kastbjergvej 2 og Kastbjergvej 4 langs med indkørslen til Kastbjergvej 4.

Der bygges en forbeholder på ca. 95 m3 ved staldens nordøstlige hjørne til opsamling af vaskevand fra stalden.Syd og øst for stalden etableres der et køreareal og øst for stalden etableres der et befæstet areal på ca. 30x10 m, hvorpå der kan køres, læsses dyr og stå containere til fast møg.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 25. juli 2019:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966268 eller på mail mhni@vejen.dk

Sagen har nummer 19/15937.