Forannoncering

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Høsthåbvej 3, 6630 Rødding.

Vejen Kommune har den 5. november 2019 modtaget ansøgning om miljøtilladelse af husdyrproduktionen på Høsthåbvej 3.

Der søges ændring af eksisterende stalde til slagtekalve, etablering af nye staldafsnit med dybstrøelse, etablering af starterstald samt etablering af ny fodersilo. Eksisterende plansilo inddrages til stald. Det samlede produktionsareal bliver på i alt 2.578 m2.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 27. november 2019:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79 96 61 77 eller på mail hkh@vejen.dk

Sagen har nummer 19/24586.

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Drivervej 14, 6670 Holsted.

Vejen Kommune har den 31. oktober 2019 modtaget ansøgning om miljøtilladelse til husdyrproduktionen på Drivervej 14, 6670 Holsted.

Der søges lovliggørelse af eksisterende tilbygning, ændring af foderlade til produktionsareal og små ændringer i produktionsarealerne, som ikke medfører synlige ændringer. Samtidig søges der om fleksibilitet mht. dyrehold i kvægproduktionen.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 21. november 2019:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79 96 62 68 eller på mail mhni@vejen.dk

Sagen har nummer 19/24402.