Forannoncering

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Hedegårdsvej 3, 6670 Holsted

Vejen Kommune har den 19. maj 2020 modtaget ansøgning om miljøtilladelse af husdyrproduktionen på Hedegårdsvej 3, 6670 Holsted.

Der søges om, at ejendommen fremadrettet vil være godkendt efter kvm produktionsareal i stedet for antal dyr.
Derudover søges der om delvis fleksibel produktion, så der i nogle staldafsnit er mulighed for, at producere søer el. slagtesvin og søer el. smågrise.

Produktionen på ejendommen vil forsætte uændret og produktionsarealet vil dermed forsat være på 2.210 kvm.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 9. juni 2020:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6275 eller på mail Teknik@vejen.dk

Sagen har nummer 20/8386.

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Lauenborgvej 11

Vejen Kommune har den 12. maj 2020 modtaget ansøgning om miljøtilladelse af husdyrproduktionen på Lauenborgvej 11.

Der søges om ændring af beregningsgrundlaget til 1294 m2 produktionsareal. Der sker ingen bygningsændringer.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 2. juni 2020:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966271 eller på mail akkl@vejen.dk

Sagen har nummer 20/8127.