Forannoncering

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Grindstedvej 9, 6670 Holsted

Vejen Kommune har den 29. april 2019 modtaget ansøgning om miljøtilladelse fra husdyrbruget på Grindstedvej 9, 6670 Holsted om at blive godkendt efter Husdyrgodkendelsesloven fra den 1. august 2017. Ansøgning om godkendelse omhandlende følgende:

  • Fleksibelt dyrehold på eksisterende produktionsareal.
  • Ibrugtagning af ca. 800 m2 i eksisterende bygninger til produktionsareal.
  • Etablering af 60 m2 produktionsareal til kalvehytter.
  • Uændret opbevaring af husdyrgødning i gyllebeholdere.

 Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor:

  • Kommentere ansøgningen. Eventuelle kommentarer skal indsendes senest den 23. maj 2019.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger. Anmodningen skal være Vejen Kommune i hænde senest den 23. maj 2019.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6268 eller på mail mhni@vejen.dk.

Sagen har nummer 19/10347.