Forannoncering

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Kongeåvej 45, 6600 Vejen

Vejen Kommune har den 28. april 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af opførelse af gyllebeholder tilhørende husdyrbruget på Kongeåvej 45.

Der søges etablering af gyllebeholder i det åbne land ved Jelshøjvej.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 20. maj 2021:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 7996 6271 eller på mail teknik@vejen.dk

Sagen har nummer 21/8251.

 

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Terpvej 24, 6630 Rødding.

Vejen Kommune har den 4. maj 2021 modtaget ansøgning om miljøtilladelse af husdyrproduktionen på Terpvej 24, 6630 Rødding.

Der søges om at blive godkendt efter stipladsmodellen. Produktionsarealet ændres ikke, men der sker en ændring i gulvtyperne på ejendommen, således at en dybstrøelsesstald ændres til spaltestald.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 20. maj 2021:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966268 eller på mail teknik@vejen.dk

Sagen har nummer 21/8455.