Forannoncering

Ansøgning om miljøgodkendelse til husdyrbruget på Ulvehøjvej 1, 6650 Brørup.

Vejen Kommune har den 2. marts 2021 modtaget ansøgning om miljøgodkendelse af husdyrproduktionen på Ulvehøjvej 1, 6650 Brørup.

Der søges etablering af 2 mindre stalde og fleksibilitet i hønsestalde, så der frit kan vælges mellem om der skal være høns eller slagtesvin deri, samt etablering af verandaer på de 2 hønsestalde.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden 23. marts 2021:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøgodkendelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79 96 62 71 eller på mail teknik@vejen.dk

Sagen har nummer 21/4320.