Forannoncering

Forannoncering efter Husdyrgodkendelsesloven offentliggøres her på siden.

Annonceringerne omhandler blandt andet miljøgodkendelser og miljøtilladelser. 

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. 
Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse. 

Staghøjvej 1, 6630 Rødding - Ansøgning om miljøtilladelse

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Staghøjvej 1, 6630 Rødding.

Vejen Kommune har den 6. september 2021 modtaget ansøgning om miljøtilladelse af husdyrproduktionen på Staghøjvej 1, 6630 Rødding.

Der søges om tilladelse til fortsat produktion af svin på ejendommen samt ibrugtagning af et nyt produktionsareal til fleksibelt dyrehold.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 23. september 2021:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966268 eller på mail teknik@vejen.dk

Sagen har nummer 21/15338.

Gettrupvej 23, 6752 Glejbjerg - Ansøgning om miljøtilladelse

Ansøgning om miljøtilladelse til husdyrbruget på Gettrupvej 23, 6752 Glejbjerg.

Vejen Kommune har den 15. september 2021 modtaget ansøgning om miljøtilladelse af husdyrproduktionen på Gettrupvej 23, 6752 Glejbjerg.

Der søges om tilladelse til fleksibelt dyrehold i det eksisterende staldanlæg samt ny hytte til gæs/ænder.

Vejen Kommune skal vurdere projektets virkninger på miljøet.

Offentligheden har i forbindelse med udarbejdelsen af et udkast mulighed for at stille spørgsmål samt kommentere og bidrage til sagens oplysning.

Enhver kan derfor inden den 30. september 2021:

  • Kommentere ansøgningen.
  • Anmode om at få tilsendt et udkast til miljøtilladelse, når dette foreligger.

Det er muligt at kommentere udkastet indenfor en frist på 30 dage fra modtagelsen.

Henvendelse i sagen kan ske til Vejen Kommune, Teknik og Miljø på tlf. nr. 79966275 eller på mail teknik@vejen.dk

Sagen har nummer 21/15946.