Afgørelser

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist onsdag d. 6. maj 2020

Høghøjvej 10 Anmeldelse om skift i dyretype. Sagsnr.: 20/6496.

Klagefrist tirsdag d. 5. maj 2020

Vælding Bjergvej 19, 6650 Brørup. Tillæg til miljøtilladelse. Ændret gulv- og dyretype. Sagsnr.: 20/6303.

Klagefrist onsdag d. 29. april 2020

Kongeåvej 144, 6660 Lintrup. Etablering af ensilagesilo på 960 m2. Sagsnr.: 20/6060.

Ladelundvej 98, 6600 Vejen. Opførelse af foderlade. Sagsnr.: 20/5199.

Klagefrist tirsdag d. 28. april 2020

Boldingvej 10, 6752 Glejbjerg. Revurdering af eksisterende godkendelse. Sagsnr.: 20/4243.

Dansebjergvej 7, 6622 Bække. Etablering af ny gyllebeholder, plansilo og tårnsilo samt udvidelse af dybstrøelsesareal. Overgang fra DE-baseret produktionstilladelse til godkendelse efter stipladsmodellen med samtidig mulighed for fleksibelt dyrehold. Sagsnr.: 20/2636.

Klagefrist torsdag d. 23. april 2020

Østerbygårdvej 2, 6682 Hovborg. Forlængelse af ensilageopbevaringsanlæg med 1.404 m2. Sagsnr.: 20/4768.

Klagefrist tirsdag d. 21. april 2020

Tornumvej 2, 6630 Rødding. Opførelse af gyllebeholder med en overflade på 1.097 m2 (4500 m3) og ændring af tilladelse baseret på antal dyr til en tilladelse baseret på produktionsareal. Sagsnr.: 20/1507.

Lykkeskærvej 12, 6670 Holsted. Godkendelse af husdyrbruget efter stipladsmodellen, samt etablering af udleveringsrum, fodersiloer og hestestald. Sagsnr.: 20/996.

Klagefrist tirsdag d. 14. april 2020

Bækkevej 51, 6650 Brørup. Udvidelse af husdyrbruget. Sagsnr.: 19/27560.

Klagefrist torsdag d. 9. april 2020

Farrisvej 36, 6630 Rødding. Etablering af kornsilo og tilhørende korngrav samt godkendelse af dyreholdet baseret på stiplads-modellen. Sagsnr.: 19/27354.

Klagefrist torsdag d. 2. april 2020

Staghøjvej 9, 6630 Rødding. Revurdering af miljøgodkendelse. Sagsnr.: 19/17430.

Rundkærvej 2, 6630 Rødding. Anmeldelse efter §11 om etablering af ensilageopbevaringsanlæg. Sagsnr.: 20/4513.