Afgørelser

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist torsdag d. 13. juni 2019

Bøgeskovvej 3, 6650 Brørup. Miljøgodkendelse efter stipladsmodellen. Udvidelse af kalveområde og fortsat anvendelse af eksisterende gødningsopbevaringslagre. Sagsnr.: 19/4961.

Skravevej 1, 6630 Rødding. Udvidelse af stald på i alt 1.100 m2; etablering af gyllebeholder på 3.000 m3; lovliggørelse af ny plansiloareal, samt nedrivning at to ældre stalde. Sagsnr.: 18/32569.

Gastrupvej 12, 6630 Rødding. Overgang til regulering af malkekvægsproduktionen efter stipladsmodellen (godkendt produktionsareal til alle typer kvæg og heste) samt etablering af 2 slagtekyllingestalde på i alt 6.140 m2. Sagsnr.: 19/5503.

Klagefrist torsdag d. 6. juni 2019

Hennekesdamvej 14, 6630 Rødding. Godkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven fra 1. august 2017. Fortsat drift i eksisterende bygninger samt lovliggørelse af mindre bygningsændringer.  Sagsnr.: 19/3782.

Klagefrist fredag d. 31. maj 2019

Foldingbrovej 24, 6670 Holsted. Godkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven fra den 1. august 2017 omhandlende følgende:

  • Fleksibelt kvæghold på eksisterende produktionsareal på 5.030 m2.
  • Etablering af ny kostald på 1.566 m2.
  • Ændring af eksisterende foderhus til kalvestald på 314 m2.