Afgørelser

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist tirsdag d. 11. februar 2020

Læborgvej 52, 6622 Bække. Etablering af to nye kyllingehuse med verandaer på hver 3.780 m2 (ca. 105 m lang x 36 m bred x 8,5 m til kip). Uændret drift i 3 eksisterende kyllingehuse med verandaer. Sagsnr.: 19/25666.

Klagefrist torsdag d. 6. februar 2020

Læborg Kirkevej 21, 6600 Vejen. Udvidelse af klimastald med 629 m2, og ombygning af halmladen til drægtighedsstald. Derudover er der give tilladelse til at opføre en ny halmlade på 1.000 m2. Sagsnr.: 19/20900.

Klagefrist tirsdag d. 4. februar 2020

Drivervej 14, 6670 Holsted. Godkendelse af uændret anvendelse af gyllebeholdere, udnyttelse af nakkebomsarealet i to stalde, lovliggørelse af tilbygning til en stald, ibrugtagning af lade til stald, etablering af kalvepladser og etablering af møddingsplads. Sagsnr.: 19/24402.

Klagefrist mandag d. 20. januar 2020

Ø. Gesten Skovvej 6, 6600 Vejen.  Ansøgning om godkendelse omhandler uændret husdyrproduktion som følger: Uændret anvendelse af 533 m2 slagtesvinestald med drænet gulv og spalter. Uændret anvendelse af 233 m2 slagtesvinestald med delvist spaltegulv. Uændret anvendelse af overdækket gyllebeholder med en overflade på 547 m2 (2.500 m3). Uændret anvendelse af gyllebeholder med en overflade på 90 m2 (250 m3). Sagsnr.: 19/25612.

Klagefrist torsdag d. 16. januar 2020

Høsthåbvej 3, 6630 Rødding. Udvidelse af produktionsarealet samt ændring til slagtekalveproduktion. Sagsnr.: 19/24586.

Klagefrist fredag d. 10. januar 2020

Gammelgårdsvej 1, 6752 Glejbjerg. Overgang fra DE-baseret miljøgodkendelse til miljøgodkendelse efter stipladsmodellen med fleksibelt kvæghold. Sagsnr.: 19/23123.