Afgørelser

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist torsdag d. 1. august 2019

Knorborg Vestervej 6, 6630 Rødding. Skift i dyretype på eksisterende landbrug. Sagsnr.: 19/15457.

Klagefrist tirsdag d. 30. juli 2019

Toftlundgårdvej 2, 6630 Rødding. Skift i dyretype. Sagsnr.: 19/13527.

Klagefrist tirsdag d. 16. juli 2019

Bækkevej 51, 6650 Brørup, opførelse af ny ensilagesilo på 48 * 13,5 m. samt forlængelse af eksisterende ensilagesilo med 8 m. Sagsnr.: 19/13337.