Afgørelser

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist tirsdag d. 3. december 2019

Vejenvej 10, 6600 Vejen. Anmeldelse efter § 15 om skift mellem dyretyper. Sagsnr. 19/24001.

Boldingvej 17, 6752 Glejbjerg. Godkendelse af fleksibelt dyrehold på 5.521 m2 produktionsareal. Inddragelse af malkestald til produktionsareal. Nedlægning af ældre stald. Etablering af befæstet areal til opsætning af kalvehytter og kalvestald. Etablering af ny møddingsplads samt udvidelse af eksisterende møddingsplads, med et samlet areal på 272 m2.  Sagsnr.: 19/19487.

Klagefrist tirsdag d. 26. november 2019

Asserholtvej 8, 6622 Bække. Godkendelse efter Husdyrgodkendelsesloven fra den 1. august 2017 (produktionsbaseret). Der sker ingen fysiske ændringer på ejendommen. Sagsnr.: 19/18255