Afgørelser

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist torsdag d. 27. maj 2021

Kongeåvej 48, 6600 Vejen. Tilladelse til fleksibel kvægproduktion, samt mulighed for hestehold i eksisterende stalde. Lovliggørelse af dybstrøelsesareal i eksisterende bygninger med produktionsareal på 180 m2. Opsætning af flytbar læskur på 36 m2 til kvæg. Tilladelse til at læskuret flyttes rundt på ejendommens arealer, samt lejede arealer. Uændret anvendelse af bindestald med produktionsareal på 62 m2 (samlet areal på ca. 214 m2). Uændret anvendelse af fast læskur til heste med produktionsareal på 32 m2 (samlet areal ca. 32 m2). Uændret anvendelse af ajlebeholder på 30 m3. Uændret anvendelse af møddingsplads på 103 m2. Sagsnr.: 21/163.

Klagefrist torsdag d. 13. maj 2021

Koldingvej 23, 6630 Rødding. Miljøgodkendelse af ejendommen med inddragelse af 480 m2 eksisterende lade til stald samt etablering af 105 m2 dybstrøelse i eksisterende stald. Uændret anvendelse af det eksisterende anlæg på ejendommen. Sagsnr.: 20/23028.

Hejrskovvej 16, 6670 Holsted. Godkendelse efter Husdyrbrugloven (stipladsmodel). Der sker ingen ændringer i husdyrproduktion. Sagsnr.: 20/23383.

Hejrskovvej 14, 6670 Holsted. Tilladelse efter Husdyrbrugloven (stipladsmodel). Ansøgning om tilladelse omhandler uændret husdyrproduktion. Sagsnr.: 20/23334.

Kongeåvej 49, 660,0 Vejen. Anmeldelse efter § 11 om etablering og udvidelse af ensilageopbevaringsanlæg. Sagsnr.: 21/6130

Klagefrist tirsdag d. 11 maj 2021

Midtgårdsvej 10, 6683 Føvling. Byggeri af gyllebeholder i det åbne land og overgang til produktionsbaseret tilladelse. Sagsnr.: 21/2991.

Klagefrist torsdag d. 6. maj 2021

Sønderagervej 19 6683 Føvling. Udvidelse og ændring af produktionsareal. Sagsnr.: 21/80.