Afgørelser

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist torsdag d. 27. august 2020

Gejsingvej 32, 6600 Vejen. Etablering af to slagtekyllingestalde, møddingsplads og tilhørende fodersiloer, adgangsveje, opsamlingsbeholdere, forrum og varmevekslere.  Sagsnr.: 20/9413.

Klagefrist torsdag d. 20. august 2020

Drivervej 14, 6670 Holsted. Tilladelse til etablering af tilbygning til eksisterende kostald på 588 m2 mod øst, samt størst mulig flexgruppe i staldene. Sagsnr.:20/9998

Klagefrist tirsdag d. 11. august 2020

Kongeåvej 132, 6660 Lintrup. Anmeldelse af dyrehold af hobbybetonet karakter. Sagsnr.: 20/11658.

Klagefrist torsdag d. 6. august 2020

Lintrupvej 51, 6630 Rødding. Afgørelse om ikke-godkendelsespligt i forbindelse med ændret placering af godkendt kostald. Sagsnr.: 20/11486.

Mojbølvej 18, 6630 Rødding. Meddelelse af revideret miljøgodkendelse. Sagsnr.: 20/8791.

Høghøjvej 10, 6622 Bække. Revurdering. Sagsnr.: 20/6717.

Lintrupvej 5, 6660 Lintrup. Meddelelse af revideret miljøgodkendelse. Sagsnr.: 20/8789.

Klagefrist tirsdag d. 4. august 2020

Fæstedvej 46, 6630 Rødding. Miljøtilladelse efter stipladsmodellen. Der sker ingen fysiske ændringer på ejendommen. Sagsnr.: 20/7415

Timekær 10, 6630 Rødding. Revurderet miljøgodkendelse. Sagsnr.: 20/4502

Klagefrist torsdag d. 30. juli 2020

Hedegårdsvej 3, 6670 Holsted.  Der søges om delvis fleksibel produktion, så der i nogle staldafsnit er mulighed for, at producere søer eller slagtesvin og søer eller smågrise. Produktionsarealet er uændret, og er på 2.210 m2 . Uændret anvendelse af gyllebeholdere med en overflade på 1.171 m2. Sagsnr.: 20/8386.

Klagefrist tirsdag d. 28. juli 2020

Gammelengvej 22, 6630 Rødding. Udvidelse af stald og mulighed for fleksibelt dyrehold, samt etablering af overdækket gyllebeholder og fodersiloer med blæser. Sagsnr.: 20/6745.

Klagefrist torsdag d. 23. juli 2020

Tornumgårdsvej 8, 6660 Lintrup. Der er meddelt tilladelse til overgang fra tilladt dyrehold opgjort på antal dyr og dyretyper  til tilladt produktionsareal målt i m2 (svinebrug). Derudover etableres et maskinhus og fodersilo. Sagsnr.: 20/6239.

Klagefrist tirsdag d. 21. juli 2020

Lauenborgvej 11 Der er meddelt tilladelse til overgang fra tilladt dyrehold opgjort på antal dyr og dyretyper  til tilladt produktionsareal målt i m2 (kvægbrug). Der sker ingen bygningsmæssige ændringer. Sagsnr.: 20/8127.