Afgørelser

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist tirsdag d. 16. februar 2021

Mejlbyvej 1, 6660 Lintrup. Der er givet tilladelse til inddragelse af et eksisterende areal i kostalden til produktionsareal (fra 1.081 til 1.263 m2), samt uændret anvendelse af gyllebeholder med en overflade på 500 m2 (2.080 m3). Sagsnr.: 20/20681.

Gammelgårdsvej 3, 6752 Glejbjerg. Miljøgodkendelse til udvidelse af produktionsarealet samt opførelse af gyllebeholder. Sagsnr.: 20/17534.

Klagefrist torsdag d. 11. februar 2021

Vimtrupvej 6, 6660 Lintrup. Godkendelse til udvidelse af produktionsarealet samt opførelse af nye stalde og en gyllebeholder. Sagsnr.: 20/15966.

Brøstrupgård 1, 6630 Rødding. Udvidelse af husdyrbruget og indførelse af fleksibilitet i dyreholdet. Sagsnr.: 20/13090.

Klagefrist torsdag d. 4. februar 2021

Vanggårdsvej 2, 6660 Lintrup. Der gives godkendelse til ændring af beregningsgrundlaget fra dyreenheder til produktionsareal. Der er uændret anvendelse af 3.372 m2 slagtesvinestald og uændret anvendelse af tre gyllebeholdere med en samlet overflade på 1.595 m2 (8.800m3). sagsnr. 20/17109

Tøndervej 9, 6630 Rødding. Revurdering af husdyrbruget. Sagsnr.: 20/9579.

Træskodal 14, 6630 Rødding. Revurdering af husdyrbruget. Sagsnr.: 20/20862

Stavnsbjergvej 19, 6600 Vejen. Anmeldelse efter § 10 om etablering af maskinhal. Sagsnr. 20/20811

Klagefrist tirsdag d. 19. januar 2021

Kidholmvej 2 Revurdering af husdyrbruget. Sagsnr.: 20/20864

Gesten Kærvej 16 Revurdering af husdyrbruget. Sagsnr.: 20/15480.