Afgørelser landbrug

Afgørelser efter Husdyrgodkendelsesloven offentliggøres her på side

Afgørelserne omhandler blandt andet byggeri ifbm. landbrug, revurderinger og miljøgodkendelser

Du kan se afgørelsen ved at klikke på nedenstående adresser. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

 

Drivervej 4, 6650 Brørup - Klagefrist d. 28. oktober 2021

Drivervej 4, 6650 Brørup. Revurdering af ejendommens miljøgodkendelse. Sagsnr.: 20/23733.

Sønderagervej 19, 6683 Føvling den 19. oktober 2021

Sønderagervej 19, 6683 Føvling. Ændring af eksisterende ansøgning kan udføres indenfor rammerne af den gældende afgørelse. Der meddeles Ikke godkendelsespligtig ændring. Sagsnr.: 21/15998.