Afgørelser diger

Her offentliggøres afgørelser vedrørende diger efter Museumsloven.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte afgørelse.

Klagefrist tirsdag d. 25. juni 2019 

El-kabel - Viking Link, matr. nr. 1ad, 5g, 7an og 11a Gammelby By, Læborg samt 9b og 9k Drostrup By, Læborg. Dispensation til digegennembrud. Sagsnr.: 19/10890.

Vi ser på dine diger

I øjeblikket kan du møde en arkæolog fra Sydvestjyske Museer på dine arealer.

Formålet er at se hvilke diger der skal med i en samlet udpegning af diger i Vejen Kommune.
Der indsamles primært oplysninger om digernes højde, bredde og længde.
Arbejdet foregår for tiden i Askov, Malt, Folding og Brørup Sogne.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til biolog Per Johansen på tlf. nr. 79 96 62 58.