Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Klagefrist torsdag d. 17. oktober 2019

Harrebyvej 19, 6630 Rødding, Matr. nr. 233, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 50 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sagsnr.: 19/20097

Klagefrist tirsdag d. 15. oktober 2019

Gettrupvej 29, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 1l, Gettrup Gde., Åstrup. Tilladelse til indvinding af 6.000 m3 grundvand pr. år til markvanding og privat husholdning. Sags nr.: 19/17466.

Nørre Vittrupvej 1A, 6650 Brørup, Matr. nr. 7æ, Vittrup By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 26.000 m3 grundvand pr. år til markvanding m.v. Sags nr.: 19/18233.

Klagefrist torsdag d. 10. oktober 2019

Sønderskovmøllevej 10, 6600 Vejen, Matr. nr. 3a, Maltbæk By, Malt. Tilladelse til indvinding af 21.000 m3 grundvand pr. år til markvanding m.v. Sags nr.: 19/18218

Vittrupvej 1, 6622 Bække. Matr. nr: 2b og 2m Bække By, Bække. Tilladelse til at plante ca. 17 ha skov. Sagsnr. 19/18978

Klagefrist tirsdag d. 8. oktober 2019

Nørremosevej 8, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 3h, Tvile By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 27.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/15895

Koldingvej 38, 6600 Vejen. Matr. nr. 3f og 3g Roved by, Andst. Tilladelse til at plante ca. 3 ha skov. Sagsnr. 19/18974

Klagefrist tirsdag d. 1. oktober 2019

Læborgvej 68, 6650 Brørup. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at fjernelsen af et betonstemmeværk fra det tidligere friluftsbad, udjævning og afgravning af vandløbsbunden, etablering af gydestryg og omlægning af røroverkørsel, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Projektarealet berører matriklerne 1a, 1bd, 1bq Lindknud By, Lindknud. Sags nr. 19/18370.
Screeningsskema for vandløbsrestaurering i Lindknud Bæk.

Vimtrupvej 6, 6660 Lintrup, Matr. nr. 24, Dover, Lintrup. Tilladelse til etablering af en erstatningsboring og tilladelse til indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/19127

Grindstedvej 1, 6670 Holsted, Matr. nr. 9a, Nr. Holsted By, Holsted. Tilladelse til indvinding af 24.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/18354

Kronborgvej 32, 6600 Vejen, Matr. nr. 3a, Veerst By, Veerst. Tilladelse til indvinding af 15.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/13149

Lourupvej 45, 6670 Holsted, Matr. nr. 2ac og 2p Gørklint Gde. Holsted. Tilladelse til at plante ca. 9 ha skov. Sagsnr. 19/18148

Klagefrist torsdag d. 26. september 2019

Skovgårdsvej, etablering af 1,3 km vej og vendepladser. Sags nr.: 19/15331.

Klagefrist tirsdag d. 24. september 2019

Lindknudvej 25, 6650 Brørup, Matr. nr. 9g, Lindknud By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 28.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/17462

Glejbjergvej 10, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 8a, Terpling By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 48.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/14628