Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Klagefrist torsdag d. 19. december 2019

Gørklintvej 8, 6670 Gørklint. Screening af projekt for miljøgodkendelse af dambrug. Projektet er ikke VVM-pligtigt. Sagsnr.: 18/30296

Klagefrist torsdag d. 12. december 2019

Gejsingvej 32, 6600 Vejen, Matr. nr. 14b, Gejsing By, Andst. Tilladelse til indvinding af 1.100 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sagsnr.: 19/24435

Tillæg nr. 25 til spildevandsplan 2008-2011 for en transportledning mellem Hovborg, Lindknud og Holsted. Vejen Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for forslag til tillæg nr. 25 til kommunens spildevandsplan. Afgørelsen er indarbejdet i tillægget. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retslige spørgsmål. Sagsnr.: 19/19157

Klagefrist torsdag d. 5. december 2019

Vesterbyvej 46A, 6683 Føvling, Matr. nr. 14h, Tobøl By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 19.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/18970

Klagefrist tirsdag d. 3. december 2019

Asserholtvej 8, 6622 Bække, Matr. nr. 8a, Asbo By, Bække. Tilladelse til indvinding af 4.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold og privat vandforsyning. Sagsnr.: 19/21235

Klagefrist tirsdag d. 26. november 2019

Kongeåvej 24, 6600 Vejen, Matr. nr. 1i, Skodborghus Hgd., Vejen. Tilladelse til indvinding af 19.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/19168

Lundtoftevej 7, 6683 Føvling, Matr. nr. 4a, Stenderup By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 6.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/18962

Klagefrist tirsdag d. 19 november 2019

Tuesbølvej, 6650 Brørup, Matr. nr. 5a, Surhave Gde., Brørup. Tilladelse til indvinding af 35.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/1910

Smedevej 2, 6650 Brørup, Matr. nr. 5d, Tuesbøl By, Brørup. Tilladelse til indvinding af 40.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/28776

Firringvej 6, 6650 Brørup, Matr. nr. 11, Surhave Gde., Brørup. Tilladelse til indvinding af 32.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/1914