Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Klagefrist tirsdag d. 27 april 2021

Lykkeskærvej 9, 6670 Holsted. Matr. nr. 29k, Stenderup By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 2.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 20/10409.

Klagefrist fredag d. 23. april 2021

Forslag til spildevandsplan. Planforslaget er ikke VVM-pligtigt. Se screeningen i planen: Forslag til spildevandsplan 2021. Sags nr.: 21/2392

Klagefrist tirsdag d. 20. april 2021

Esbjergvej 134, 6670 Holsted, Matr. nr. 11, Tvile By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 35.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 21/4949.

Klagefrist torsdag d. 15. april 2021

Hejrskovvej 33, 6670 Holsted, matr. nr. 21a Lovrup By, Gørding. Minivådområdet er ikke VVM-pligtigt. Sagsnr. 20/23505.

Klagefrist tirsdag d. 13. april 2021

Solbjerggård 1, 6630 Rødding, Matr. nr. 474, Rødding Ejerlav, Rødding. Tilladelse til indvinding af 25.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 21/3973.

Klagefrist tirsdag d. 6. april 2021

Baldersbækvej 29, 6682 Hovborg. Matr. nr. 4h, Hovborg By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 32.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 21/577.

Baldersbækvej 29, 6682 Hovborg. Matr. nr. 5a, Hovborg By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 42.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 21/576.

Klagefrist tirsdag d. 30 marts 2021

Ø. Gesten Skovvej 6, 6621 Gesten. Matr. nr. 6at, Ø. Gesten By, Gesten. Tilladelse til indvinding af 4.500 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 21/2548.

Klagefrist torsdag d. 25. marts 2021

Jels Skovvej 8, 6630 Rødding. Matr. nr. 82 Skodborg Ejerlav, Skodborg. Minivådområdet er ikke VVM-pligtigt. Sagsnr. 20/11835.

Vandmøllevej 2, 6600 Vejen. Miljøgodkendelse af dambrug er ikke omfattet af krav om miljøvurdering. Sagsnr. 20/17650

Klagefrist tirsdag d. 23. marts 2021

Kærvej 5, 6650 Brørup Oplag af spildevandsslam i plansilo og gyllebeholder. Oplag af mucosabiprodukt i gyllebeholder. Sagsnr.: 21/3040