Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Vejen Kommune har afgjort, at følgende planer og projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke krav om en miljøvurdering.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist torsdag d. 18. oktober 2018

Skodborg Vamdrupvej 16A, 6630 Rødding, Matr. nr. 269, Skudstrup, Skodborg. Tilladelse til indvinding af 50.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/25737.

Vælding Bjergvej 21, 6650 Brørup, Tingvej, Matr. nr. 24b, Tirslund By, Brørup. Tilladelse til indvinding af 40.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/27276

Vælding Bjergvej 21, 6650 Brørup, Matr. nr. 4z, Nørbølling By, Folding. Tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/27258 

Tværvej 6, 6622 Bække, Matr. nr. 8b, Bække By, Bække. Tilladelse til etablering af boring og tilladelse til indvinding af 15.000 m3 grundvand pr. år til markvanding og virksomhed. Sags nr.: 18/25651

Klagefrist tirsdag d. 16. oktober 2018

Læborg Kirkevej 15, 6600 Vejen, Matr. nr. 10a, Gammelby By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 10.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold. Sagsnr.: 18/24253

Klagefrist torsdag d.11. oktober 2018

Kærvej 1, 6630 Rødding, Matr. nr. 285, Skudstrup, Skodborg. Tilladelse til indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/26569

Klagefrist tirsdag d. 9. oktober 2018

Esbjergvej 100, 6650 Brørup, Matr. nr. 10a, Surhave Gde., Brørup. Tilladelse til indvinding af 42.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/26314

Risgårdvej 3, 6650 Brørup, Matr. nr. 2m, V. Gjerndrup By, Brørup. Tilladelse til indvinding af 45.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/26270

Lervadvej 2A, 6683 Føvling, Matr. nr. 1r, Lervad, Føvling. Tilladelse til indvinding af 76.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/26236

Tuesbøl Byvej, 6650 Brørup, Matr. nr. 8a, Tuesbøl By, Brørup. Tilladelse til indvinding af 31.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/26225

Tuesbølvej, 6650 Brørup, Matr. nr. 5az, Surhave Gde. Brørup. Tilladelse til indvinding af 49.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/26183

Klagefrist torsdag d. 4. oktober 2018

Skodborg Vamdrupvej 19, 6630 Rødding, Matr. nr. 28, Skudstrup, Skodborg. Tilladelse til indvinding af 30.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/24343.

Klagefrist torsdag d. 27. september 2018

Grenevej 27, 6752 Glejbjerg. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at et Vandløbsreguleringsprojekt ved Sekær-Sønderbæk, fra dambruget til broen ved Grenevej, som består af en oprensning af sandaflejringer og etablering af 5 gydebanker med gydegrus og skjulesten, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Projektarealet berører matriklerne 3e, 3f, 4m, 4h Grene Gde., Åstrup og 5p, 6h, 7f Terpling By, Åstrup. Sags nr. 18/25325.
Screeningsskema for regulering af Sekær-Sønderbæk

VEJEN VAND A/S: Gammelbyvej 7, 6600 Vejen, Matr. nr. 2u, Gammelby By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 200.000 m3 grundvand pr. år til drikkevandsproduktion. Sagsnr.: 16/17305.

Klagefrist tirsdag d. 25. september 2018

Vejlevej 40, 6650 Brørup, Matr. nr. 10m, Gjerndrup By, Brørup. Tilladelse til indvinding af 15.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 18/24402.

Klagefrist torsdag d. 20. september 2018

Stenninggårdsvej, Kongeåvej, 6600 Vejen, Matr. nr. 1x, Skodborghus Hgd., Vejen. Tilladelse til indvinding af 38.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/24351

Dover Kirkevej 12, 6660 Lintrup, Matr. nr. 332, Lintrup Ejerlav, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 32.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/24324

Kongeåvej 122, 6660 Lintrup, Matr. nr. 67, Lintrup Ejerlav, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 75.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/24281