Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Klagefrist tirsdag d. 5. maj 2020

Matr. nr. 2c Bækbølling By, Føvling. Minivådområdet er ikke VVM-pligtigt. Sagsnr. 20/6274.

Klagefrist tirsdag d. 14. april 2020

Bækkevej 60, 6650 Brørup, Matr. nr. 4e, Vittrup By, Lindknud. Tilladelse til etablering af ny indvindingsboring og foreløbig tilladelse til indvinding af 200 m3 grundvand pr. år til privat husholdning. Sagsnr.: 20/5446.

Mannehøj 181, 6600 Vejen, Matr. nr. 9ho, Askov By, Malt. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 300 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 20/5167.

Ribe-Vejle Landevej 54, 6622 Bække, Matr. nr. 1o Kragelund By, Bække. Tilladelse til etablering af ny indvindingsboring og foreløbig tilladelse til indvinding af 400 m3 grundvand pr. år til privat husholdning. Sagsnr.: 20/5509.

Klagefrist tirsdag d. 7. april 2020

Drivervej 3, 6670 Holsted. Screening af projekt for miljøgodkendelse af dambrug. Projektet er ikke VVM-pligtigt. Sagsnr. : 18/30295