Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Vejen Kommune har vurderet, at følgende projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projekterne.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag 3. april 2018

Tillæg nr. 18 til spildevandsplan 2008-2011. Vejen Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for forslag til tillæg nr. 18 til kommunens spildevandsplan. Sags nr. 18/8120.

Etablering af nedsivningsbassiner i Sdr. Hygum. Vejen Kommune har afgjort, at etablering af bassiner til nedsivning af overfladevand i Sdr. Hygum ikke skal miljøvurderes efter miljøvurderingsloven. Sags nr. 18/4000.

Hjerting Skovvej 21, 6630 Rødding, matr. nr. 32, Hjerting.  Midlertidig oplagring af farligt affald hhv. ikke-farligt affald som en udvidelse af de eksisterende genbrugsaktiviteter. Sags nr. 17/14891.

Klagefrist onsdag den 28. marts 2018

Københovedvej 2A, 6630 Rødding, Matr. nr. 255, Dover, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 35.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr. 15/30072.

Klagefrist tirsdag den 27. marts 2018

Nyvej 24, 6660 Lintrup, Matr. nr. 29a, Dover, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 52.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold. Sags nr. 18/6930.

Stenderupvej 28, 6683 Føvling, Matr. nr. 1e, Stenderup By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 5.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr. 17/14105.

Klagefrist torsdag den 22. marts 2018

Gettrupvej 25, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 1b, Gettrup Gde. Åstrup. Tilladelse til indvinding af 22.300 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold og privat vandforsyning. Sags nr. 18/6560.

Klagefrist tirsdag den 13. marts 2018

Grindstedvej 4, 6670 Holsted, Matr. nr. 5x, Nr. Holsted By, Holsted.  Udvidelsen af det eksisterende biogasanlæg med nye anlægsdele. Sags nr. 17/2578.

Grindstedvej 40, 6670 Holsted, Matr. nr. 5a, Hyldelund By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 24.000 m3 grundvand pr. år til markvanding og 17.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold. Sags nr. 18/4714. 

Klagefrist torsdag den 8. marts 2018

Bøgeskov Kildefelt, Matr. nr. 2d, Gjerndrup By, Brørup. Tilladelse til etablering af ny boring. Uændret vandindvinding. Sags nr. 17/26558.

Grindstedvej 35, 6682 Hovborg, Matr. nr. 3c, Klelund By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 24.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr. 18/3646.