Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Vejen Kommune har afgjort, at følgende planer og projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke krav om en miljøvurdering.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist torsdag d. 18. april 2019

Folding Kirkevej 1, 6650 Brørup, Matr. nr. 41, Nørbølling By, Folding. Tilladelse til indvinding af 23.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 16/10571.

Foldingbrovej, 6650 Brørup, Matr. nr. 19a, Tirslund By, Brørup. Tilladelse til indvinding af 20.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/30846.

Surhavevej 33, 6650 Brørup, Matr. nr. 1e, V. Gerdrup By, Brørup. Tilladelse til indvinding af 35.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 17/3654.

Surhavevej 33, 6650 Brørup, Matr. nr. 1a, V. Gjerndrup By, Brørup. Tilladelse til indvinding af 3.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold og privat vandforsyning. Sagsnr.: 19/6199

Øster Åstrupvej 11, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 7f, Tvilho, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 9.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/4648.

Klagefrist tirsdag d. 9. april 2019

Boldingvej 18, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 2h, Bolding Gde., Åstrup. Tilladelse til indvinding af 36.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/1922.

Klagefrist torsdag d. 4. april 2019

Skodborg Vamdrupvej 2, 6630 Rødding, Matr. nr. 286, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Tilladelse til indvinding af 43.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/5284.

Skodborg Vamdrupvej, 6630 Rødding, Matr. nr. 117b, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Tilladelse til indvinding af 44.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/5287.

Gl. Vamdrupvej 1, 6630 Rødding, Matr. nr. 327, Skodborg Ejerlav, Skodborg. Tilladelse til indvinding af 4.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/5286.

Øster Åstrupvej, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 7ak, Tvilho, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 22.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/4649.

Plantagevej 1, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 7ah, Tvilho, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 50.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/4650.

Klagefrist tirsdag d. 2. april 2019

Margretenborgvej 10, 6622 Bække, Matr. nr. 6a, V. Torsted, Veerst. Tilladelse til indvinding af 55.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/1941.

Kongeåvej, 6650 Brørup, Matr. nr. 11q, Sønderskov Hgd., Folding. Tilladelse til indvinding af 42.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/5077

Hovborg Vandværk, Nøragervej 16, 6682 Hovborg, Matr. nr. 1 fp Hovborg By, Lindknud. Tilladelse (fornyelse) til indvinding af indtil 40.000 m3 grundvand pr. år. Sagsnr.: 19/4830.

Klagefrist torsdag d. 28. marts 2019

Baldersbækvej 23, 6682 Hovborg. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at genslyngning af Hovborg nordre bæk, fra broen ved Baldersbækvej til Holme Å, som består af fjernelsen af stemmeværk og rørledninger, genslyngning af vandløbet, nedbrydning og bortskaffelse af rester fra Krøgebro dambrug og etablering af 28 gydebanker med gydegrus og skjulesten, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Projektarealet berører matriklerne 4a, 4f, 4s Hovborg by Lindknud. Sags nr. 19/2047.
Screeningsskema for genslyngning af Hovborg nordre bæk.

Klagefrist tirsdag d. 26. mart 2019

Kragelundvej 9, 6622 Bække, Matr. nr. 2e, Kragelund By, Bække. Tilladelse til etablering af boring og tilladelse til indvinding af 17.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/4517

Vestre Tirslundvej 14, 6670 Holsted, Matr. nr. 4b, Tirslund By, Føvling. Tilladelse til etablering af boring og tilladelse til indvinding af 46.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/2977