Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

 

Klagefrist torsdag d. 13. juni 2019

Læborg Kirkevej 21, 6600 Vejen, Matr. nr. 2, Hundsbæk Hgd., Læborg. Tilladelse til indvinding af 25.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/11062.

Kongeåvej 13, 6600 Vejen, Matr. nr. 3a, Skodborghus Hgd., Vejen. Tilladelse til indvinding af 33.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/26869.

Transportledning Hovborg - Lindknud - Holsted. Etablering af en transportledning til spildevand. Sags nr. 19/690.

Klagefrist tirsdag d. 11 juni 2019

Kidholmvej 5 A, 6670 Holsted, Lintrup Vandværk, Matr. nr. 7 l, Lintrup By, Holsted. Tilladelse (forøgelse) til indvinding af indtil 60.000 m3 grundvand pr. år til drikkevandsproduktion. Sagsnr.: 19/11191.

Klagefrist tirsdag d. 4 juni 2019

Kidholmvej 4, 6650 Brørup, Matr. nr. 1l, Adsersbøl Gde., Lindknud. Tilladelse til indvinding af 28.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/26842.

Haderslevvej 38A, 6630 Rødding, Matr. nr. 487, Jels Ejerlav, Jels. Tilladelse til indvinding af 23.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/10546.

Klagefrist fredag d. 31. maj 2019

Klebækvej 9, 6622 Bække, Matr. nr. 24f, Bække By, Bække. Tilladelse til indvinding af 5.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/26775.

Asbo Byvej 30, 6622 Bække, Matr. nr. 10a, Asbo By, Bække. Tilladelse til indvinding af 2.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/8751.

Vester Lintrupvej 2, 6670 Holsted, Kidholmvej, Matr. nr. 1ak, Adsersbøl Gde., Lindknud. Tilladelse til indvinding af 14.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/5563.

Klagefrist tirsdag d. 28 maj 2019

Koldingvej 30 A, 6600 Vejen. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at nedrivning af materialegården ved sanering og fjernelse af mandskabsbygning og eksisterende salthal, samt fjernelse af ledninger, brønde, olieudskiller, alt beplantning og asfalt på hele matriklen, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Projektarealet berører matriklen 24be, Vejen By, Vejen. Sags nr. 19/8803.

Screeningsafgørelse for nedrivning af materialegård, Koldingvej 30 A, 6600 Vejen.
Myndighedsscreeningsskema
Kort med naturbeskyttelse
Kort med ledninger og fredninger

Vejen Kommune har afgjort, at følgende planer og projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke krav om en miljøvurdering.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag d. 28 maj 2019

Byvænget 7, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 4fy, Glejbjerg By, Åstrup. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 19/10036.

Bækkevej 50, 6650 Brørup, Matr. nr. 3e, Vittrup By, Lindknud. Tilladelse til etablering af boring og tilladelse til indvinding af 34.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/10129

Fru Mettes Vej 11, 6600 Vejen, Matr. nr. 1af, Drostrup By, Læborg. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 19/9952.