Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Klagefrist tirsdag den 11. august 2020

Vestre Tirslundvej 17, 6670 Holsted. Matr. nr. 1e og 4g - Føvling By, Føvling.
Tilladelse til at plante ca. 4,2 ha skov. Sagsnr. 20/10671. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Vimtrupvej 6, 6660 Lintrup. Matr. nr. 24, Dover, Lintrup.
Tilladelse til indvinding af 4.500 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 20/11117.
Vejen Kommune har vurderet, at følgende projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projekterne.

Mannehøj 105, 6600 Vejen. Matr. nr. 9cb, Askov By, Malt.
Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 20/11654. Vejen Kommune har vurderet, at følgende projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projekterne.

Tornumvej 28, 6660 Lintrup. Matr. nr. 12, Tornum, Lintrup.
Tilladelse til indvinding af 26.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/37153
Vejen Kommune har vurderet, at følgende projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projekterne.

Klagefrist torsdag d. 6. august 2020

Fåborgvej 6, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 7a, Åstrup By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 19.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 20/10601.

Klagefrist tirsdag d. 4. august 2020

Fåborgvej 14, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 9c, Åstrup By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 33.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 20/10617. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Fællesmarksvej 10, 6683 Føvling. Matr. nr.: 9b Stenderup By, Føvling og 1b Stenderup By, Føvling.
Tilladelse til at plante ca. 9 ha skov. Sagsnr. 20/9098. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Moesgårdvej 2, 6622 Bække. Matr. nr. 16a Kragelund By, Bække. Tilladelse til at plante ca. 2,2 ha skov. Sagsnr. 20/8729. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Tirslundvej 40, 6650 Brørup. Matr. nr. 3c Nørbølling By, Folding. Tilladelse til at plante ca. 3,5 ha skov. Sagsnr. 20/7762. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Klagefrist tirsdag d. 28. juli 2020

Drivervej 8, 6670 Holsted Ændret oplagsplads for RDF/SRF-affald og perforering af RDF/SRF-affald umiddelbart før transport. Sagsnr.: 20/10796.

 Møllevej 16, 6650 Brørup, Matr. nr. 8k, Surhave Gde., Brørup. Tilladelse til indvinding af 13.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 20/7250

Præstevænget 24, 6600 Vejen. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at et Vandløbsrestaureringsprojekt i Vejen Å ved Lille Vandmølle, hvor stemmeværket fjernes, det tidligere dambrugsareal terrænreguleres og vandløbet genslynges hen over området og udlægning af gydegrus og dødt træ på udvalgte strækninger, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
Projektarealet berører matriklerne 1bz, 1cq, 17d, 17gt, 22n, 22o, 93 Vejen By , Vejen.
Sags nr. 20/8577.


Screeningsafgørelse for vandløbsrestaurering i Vejen Å ved Lille Vandmølle, 6600 Vejen
Screeningsskema for vandløbsrestaurering i Vejen å Ved Vejen Lille Vandmølle
Detailprojekt, Vejen Lille Vandmølle

 

Klagefrist torsdag d. 23. juli 2020

 Hejrskovvej 16, 6670 Holsted, Matr. nr. 5h, Bækbølling By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 34.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 20/9565. 

Klagefrist tirsdag d. 21. juli 2020

Eskelundvej Nord 18, 6650 Brørup, Matr. nr. 28a, Eskelund By, Brørup. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 200 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 20/10337.

 Hovborg Vandværk, Matr. nr. 1fp Hovborg By, Lindknud. Tilladelse til etablering af erstatningsboring til Hovborg Vandværk. Sagsnr.: 20/10267.

Klagefrist torsdag d. 16. juli 2020

Engen 3, 6621 Gesten, Matr. nr. 4az, V. Gesten By, Gesten. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 20/10115.

Gejsingvej 32, 6600 Vejen, Matr. nr. 14b, Gejsing By, Andst. Tilladelse til indvinding af 10.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 20/9989.

Jordrupvej 8, 6600 Vejen, Matr. nr. 10e, Veerst By, Veerst. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 20/9892.

Klagefrist fredag d. 10. juli 2020

Screening af forslag til tillæg nr. 27 til spildevandsplan for separatkloakering og nedlæggelse af renseanlæg i Lindknud. Sag nr.: 20/7597 

Klagefrist torsdag d. 9. juli 2020

 Ladelundvej 87, 6600 Vejen, Matr. nr. 37a, Estrup Hgd., Malt. Tilladelse til indvinding af 18.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 19/1903.

 Baungårdsvej 65, 6600 Vejen, Matr. nr. 10a, Vejen By, Vejen. Tilladelse til indvinding af 2.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/24465.

 Ladelundvej 106, 6600 Vejen, Matr. nr. 10f, Maltbæk By, Malt. Tilladelse til indvinding af 500 m3 grundvand pr. år til havevanding m.v. Sags nr.: 20/9022.

 St. Dalvej 10, 6622 Bække. Matr. nr. 17b Bække By, Bække. Tilladelse til at plante ca. 7,2 ha skov. Sagsnr. 20/9049.