Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Klagefrist tirsdag d. 24. november 2020

Åttevej 33, 6650 Brørup, Matr. nr. 57, Nørbølling By, Folding. Tilladelse til indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding m.v. Sags nr.: 20/15825.

Klagefrist torsdag d. 19. november 2020

Fiskeparken 4, 6600 Vejen, Matr. nr. 11am og 11x, Gamst By, Andst. Tilladelse til indvinding af 90.000 m3 grundvand pr. år til industri uden drikkevandskvalitet. Sags nr.: 20/13368

Skolegade 50, 6670 Holsted, Matr. nr. 3a og 8k, Nr. Holsted By, Holsted. Tilladelse til indvinding af 45.000 m3 grundvand pr. år til markvanding m.v. Sags nr.: 20/12692

Klagefrist tirsdag d. 10. november 2020

Vimtrupvej 6, 6660 Lintrup_Bedrift, Matr. nr. 24, Dover Lintrup. Tilladelse til indvinding af 15.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 20/17335

Klagefrist tirsdag d. 27. oktober 2020

Egholtvej 9, 6600 Vejen. Matr. nre.:  15f, 8l og 4a Gejsing By, Andst. Tilladelse til at plante ca. 24 ha skov. Sagsnr. 20/13746.  Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM)

Glibstrupvej 32A, 6600 Vejen, matr. nr. 6e Glibstrup By, Andst. Minivådområdet er ikke VVM-pligtigt. Sagsnr. 20/14721.