Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Vejen Kommune har vurderet, at følgende projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projekterne.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist tirsdag den 13. februar 2018

Ribe-Vejle Landevej 6, 6622 Bække, Matr. nr. 5a, Asbo By, Bække. Tilladelse til etablering af boring og tilladelse til indvinding af 14.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr. 18/1301.

Tornumvej 15, 6660 Lintrup, Matr. nr. 137, Tornum, Lintrup. Tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 25.000 m3 grundvand pr. år til erhverv og drikkevand Sags nr. 17/25181.

Klagefrist torsdag den 1. februar 2018

Vanggårdsvej, 6600 Vejen, Matr. nr. 7b, Gamst By, Andst. Tilladelse til etablering af boring og foreløbig tilladelse til indvinding af 41.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr. 18/148.

Klagefrist torsdag den 8. februar 2018

Kongeåvej, 6600 Vejen, Matr. nr. 24bf, Vejen By, Vejen. Tilladelse til etablering af boring og foreløbig tilladelse til indvinding af 20.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr. 18/467

Klagefrist torsdag den 12. februar 2018

Åbrinken 12 a, 6752 Glejbjerg. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at et Vandløbsrestaureringsprojekt ved Nørrebæk-Terpling Å, hvor stemmeværket fjernes, vandløbet genslynges hen over det tidligere dambrugsareal og udlægning af sten og grus ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
Projektarealet berører matrikel 4 Skovbølling By, Åstrup. Sags nr. 17/23092.

Screeningsskema, Glejbjerg Fiskeri, Åbrinken 12a, 6752 Glejbjerg

Detailprojekt

Klagefrist torsdag den 12. februar 2018

Sekærvej 19, 6752 Glejbjerg. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at et Vandløbsrestaureringsprojekt ved Nørrebæk-Terpling Å, hvor rørbroen over Sekærvej rekonstrueres, stemmeværket og de tilhørende betonbygværker fjernes, tilpasse bund bredden i åen og udligne et stryg ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
Projektarealet berører matriklerne 1d, 1r, 1o Skovbølling By, Åstrup. 1c, 1t Gettrup Gde., Åstrup. 4l, 2d Tvilho, Åstrup. Sags nr. 17/23211.

Screeningsskema, Skovbølling Dambrug, Sekærvej 19, 6752 Glejbjerg.

Detailprojekt

Klagefrist torsdag den 12. februar 2018

Tvilhovej 7, 6752 Glejbjerg. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at et Vandløbsrestaureringsprojekt ved Nørrebæk-Terpling Å, hvor broen over Tvilhovej restaureres, stemmeværket fjernes, vandløbet genslynges hen over det tidligere dambrugsareal og udlægning af sten og grus, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
Projektarealet berører matriklerne 2g, 2h, 2k, 2l, 3ae, 3ag, 3b, 3k Tvilho, Åstrup. Sags nr. 17/23212.

Screeningsskema, Tvilho Dambrug, Tvilhovej 7, 6752 Glejbjerg.

Detailprojekt