Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Klagefrist torsdag d. 3. september 2020

Møllevej 3, 6670 Holsted, Matr. nr. 2b, Gørklint Gde. Holsted. Tilladelse til indvinding af 39.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 20/12595.

Klagefrist torsdag den 13. august 2020

Åbøllingvej 17, 6683 Føvling, Matr. nr. 2s Tobøl By, Føvling. Tilladelse til at plante ca. 2,7 ha skov på en række vilkår. Sags nr. 20/10675.

Klagefrist tirsdag den 11. august 2020

Vestre Tirslundvej 17, 6670 Holsted. Matr. nr. 1e og 4g - Føvling By, Føvling.
Tilladelse til at plante ca. 4,2 ha skov. Sagsnr. 20/10671. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering

Vimtrupvej 6, 6660 Lintrup. Matr. nr. 24, Dover, Lintrup.
Tilladelse til indvinding af 4.500 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 20/11117.
Vejen Kommune har vurderet, at følgende projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projekterne.

Mannehøj 105, 6600 Vejen. Matr. nr. 9cb, Askov By, Malt.
Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 20/11654. Vejen Kommune har vurderet, at følgende projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projekterne.

Tornumvej 28, 6660 Lintrup. Matr. nr. 12, Tornum, Lintrup.
Tilladelse til indvinding af 26.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/37153
Vejen Kommune har vurderet, at følgende projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projekterne.

Klagefrist torsdag d. 6. august 2020

Fåborgvej 6, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 7a, Åstrup By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 19.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 20/10601.