Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Klagefrist tirsdag d. 8. juni 2021

Dover Kirkevej 6, 6660 Lintrup, Matr. nr. 5, Dover, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 38.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 20/8554.

Gørtlervej 10, 6600 Vejen, Matr. nr. 13eæ, Vejen By, Vejen. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 200 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 21/8719.

Klagefrist torsdag d. 3. juni 2021

Københovedvej 5, 6630 Rødding, matr. nr. 286 Københoved, Skrave. Minivådområdet er ikke VVM-pligtigt. Sagsnr. 21/7096.

Klagefrist torsdag d. 27. maj 2021

Dansebjergvej 2, 6622 Bække. Matr. nr. 4a Kragelund By, Bække. Tilladelse til at plante ca. 3 ha skov. Sagsnr. 21/5836. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM).

Klagefrist tirsdag d. 25. maj 2021

Gispel Mosevej 5, 6622 Bække. Matr. nr. 6en, Bække By, Bække. Tilladelse til at plante ca. 2,8 ha skov. Sagsnr. 21/5777.

Klagefrist tirsdag d. 18. maj 2021

Vigsmindevej 9, 6683 Føvling, Matr. nr. 3e, Bækbølling By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 500 m3 grundvand pr. år til havevanding m.v. Sags nr.: 21/6973.

Ribevej 13A, 6670 Holsted, Matr. nr. 2c, Bækbølling By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 76.500 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sagsnr.: 20/17857.