Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Klagefrist torsdag d. 18. februar 2021

Stavnsbjergvej 19, 6600 Vejen, Matr. nr. 1b, Vejen By, Vejen. Tilladelse til indvinding af 7.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Vejen Kommune har vurderet, at projektet ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke pligt til at udarbejde et kommuneplantillæg med en VVM-redegørelse for projektet. Sags nr.: 20/10674.

Klagefrist tirsdag d. 16. februar 2021

Nyslundvej 7, 6752 Glejbjerg. Matr. nr. 16a 1ae Åstrup By, Åstrup Tilladelse til at plante ca. 5,3 ha skov. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM) Sagsnr.: 20/22233.

Klagefrist torsdag d. 11. februar 2021

Læborgvej 47, 6650 Brørup, Matr. nr. 3a, Lindknud By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 6.700 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 20/22414.

Klagefrist tirsdag d. 9. februar 2021

Fæstedvej 46, 6630 Rødding, Matr. nr. 74, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 24.000 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold m.v. Sags nr.: 21/385.

Frodesvej 5, 6670 Holsted. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at etablering af 2 naturgaskedler på samlet 1,6 MW, med tilkobling til fjernvarmenettet ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse. Projektarealet berører matriklen 7ad, Sdr. Holsted By, Holsted. Sags nr. 20/22586.

-Screeningsskema for en ny satellitcentral med 2 naturgasfyr, Frodesvej 5, 6670 Holsted.
-Bilag 1
-Bilag 2

Klagefrist tirsdag d. 19. januar 2021

Ribe-Vejle Landevej, nabo til nr. 77. Matr. nr. 2bø V. Torsted, Veerst. Ikke omfattet af krav om miljøkonsekvensvurdering (VVM). Tilladelse til at plante ca. 13,9 ha skov. Sagsnr. 20/22200.