Afgørelser VVM

Her offentliggøres afgørelser vedrørende vurderinger af virkninger på miljøet (VVM).

Vejen Kommune har afgjort, at følgende planer og projekter ikke har en væsentlig indvirkning på miljøet. Der er således ikke krav om en miljøvurdering.

Du kan se afgørelsen ved at klikke på linket. Sagsbehandler fremgår af den enkelte tilladelse.

Klagefrist torsdag d. 16. august 2018

Kamtrupvej 4, 6630 Rødding, Matr. nr. 49, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 43.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/22213.

Fæstedvej 36, 6630 Rødding, Matr. nr. 24, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 70.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/22201.

Barslundvej 4, 6630 Rødding, Langforte. Matr. nr. 25 Knorborg, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 82.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/22188.

Barslundvej 4, 6630 Rødding, Nymark, Matr. nr. 68, Knorborg, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 21.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/22182.    

Barslundvej 4, 6630 Rødding, Matr. nr. 34, Knorborg, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 61.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/22171.   

Asbovej 18, 6600 Vejen, Matr. nr. 9b, Drostrup By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 68.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/22157.

Kjeldbjergvej 6, 6600 Vejen, SYD, Matr. nr. 1a, Nyby By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 81.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/22097.

Kjeldbjergvej 6, 6600 Vejen, Matr. nr. 1a, Nyby By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 100.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/22026.   

Nielsbygårdvej 1, 6683 Føvling, Matr. nr. 8a, Bobøl By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 53.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20098.

Toftlundgårdvej 2, 6630 Rødding, Matr. nr. 5, Langetved, Skrave. Tilladelse til indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21971.

Staushedevejen, 6622 Bække, Matr. nr. 8p, Kragelund By, Bække. Tilladelse til indvinding af 18.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sagsnr.: 18/21958.

Øster Åstrupvej 7, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 11i, Åstrup By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 28.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21940.

Åbrinken, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 3v, Skovbølling By, Astrup. Tilladelse til indvinding af 23.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21923.

Skovbøllingvej 27, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 1a, Skovbølling By, Astrup. Tilladelse til indvinding af 71.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21900.

Langetvedvej 15, 6630 Rødding, Matr. nr. 13, Langetvedvej, Skrave. Tilladelse til indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sagsnr.: 10/8012.

Vandmøllevej 2, 6600 Vejen, Matr. nr. 5 am, Vejen By, Vejen. Tilladelse til etablering af boring med efterfølgende prøvepumpning. Sagsnr.: 18/12696.
Kortbilag

Klagefrist tirsdag d. 14. august 2018

Gestenvej 41, 6600 Vejen. Vejen Kommune har truffet afgørelse om, at et Vandløbsreguleringsprojekt på hovedafløbet fra Gamst Mose, hvor der etableres en ny rørledning, som flyttes til en mere hensigtsmæssig placering, samt at en del af vandløbet fritlægges, ikke er omfattet af krav om miljøvurdering og tilladelse.
Projektarealet berører matriklerne 1h, 1y, 7000c, 1c og 1ae Revsing By, Gesten, og 1ad Gamst By, Andst.
Sags nr. 18/20850.

Bilag til VVM

Bækkevej 50, 6650 Brørup, Matr. nr. 3e, Vittrup By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 102.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21848

Møllebjergvej 6, 6650 Brørup, Matr. nr. 1b, Okslund By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 63.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21868

Bækkevej 50, 6650 Brørup, Matr. nr. 8c, Lindknud By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 49.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21827

Gørdingbjergvej 1, 6683 Føvling, Matr. nr. 10c, Stenderup By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 18.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21810

Havmarkvej 2A, 6630 Rødding, Matr. nr. 20b, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 90.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21758

Plantagevej 1, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 7ak, Tvilho, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 36.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21637

Plantagevej 1, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 7f, Tvilho, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 10.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21638

Ribe-Vejle Landevej 58, 6622 Bække, Matr. nr. 2c, Kragelund By, Bække. Tilladelse til indvinding af 31.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21678

Staushedevejen 20, 6621 Gesten, Matr. nr. 7i, V. Gesten By, Gesten. Tilladelse til indvinding af 61.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21615

Gesten Kærvej 3, 6621 Gesten, Matr. nr. 3k, V. Gesten By, Gesten. Tilladelse til indvinding af 73.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21596

Staushedevejen 31, 6621 Gesten, Matr. nr. 27a, V. Gesten By, Gesten. Tilladelse til indvinding af 54.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21544

Guldagervej 17, 6670 Holsted, Matr. nr. 1e, Nr. Holsted By, Holsted. Tilladelse til indvinding af 26.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21513

Gammelbyvej 7, 6600 Vejen, Matr. nr. 5c, Gammelby By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 45.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21458

Klagefrist torsdag d. 9. august 2018

Nørre Åstrupvej, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 8v, Åstrup By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 27.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21435.

Nørre Åstrupvej 11, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 8q, Åstrup By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 75.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21394.

Egholtvej 14, 6600 Vejen, Matr. nr. 6a, Gejsing By, Andst. Tilladelse til indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21338

Ribevej 99, 6630 Rødding, Matr. nr. 228, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 61.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21315.

Årupvej, 6630 Rødding, Matr. nr.11b, Fæsted, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 50.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21291.

Lyngbjergvej, 6660 Lintrup, Matr. nr. 14b, Lintrup Ejerlav, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 49.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21087.

Mejlbyvej 18, 6660 Lintrup, Matr. nr. 174, Mejlby, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21085.

Sekærvej 1, 6670 Holsted, Matr. nr. 7a, Nr. Holsted By, Holsted. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 300 m3 grundvand pr. år til vanding af dyrehold. Sags nr.: 18/15005

Åttevej 34, 6683 Føvling, Matr. nr. 15a, Lervad, Føvling. Tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sagsnr.: 18/21308.

Gammelbyvej, 6600 Vejen, Matr. nr. 8æ, Gammelby By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 16.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21259.

Gesten Kærvej 3, 6621 Gesten, Matr. nr. 7b, V. Gesten By, Gesten. Tilladelse til indvinding af 65.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21549.

Klagefrist tirsdag d. 7. august 2018

Bækkevej 60, 6650 Brørup, Matr. nr. 4e, Vittrup By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 36.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21078

Debelvej 8, 6650 Brørup, Matr. nr. 5c, Okslund By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 126.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21071

Gammelbyvej 7, 6600 Vejen, Matr. nr. 7as, Gammelby By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 32.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20852

Hennekesdamvej 16, 6630 Rødding, Matr. nr. 60a, Jels Ejerlav, Jels. Tilladelse til indvinding af 16.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/21051

Hennekesdamvej 16, 6630 Rødding, Matr. nr. 27, Jels Ejerlav, Jels. Tilladelse til indvinding af 26.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20988 

Kirkevej 21, 6600 Vejen, Matr. nr. 7a, Veerst By, Veerst. Tilladelse til indvinding af 37.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20933

Klagefrist torsdag d. 2. august 2018

Glejbjergvej 4, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 11a, Terpling By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 18.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20169.

Glejbjergvej 4, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 4o, Terpling By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 42.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20168.

Glejbjergvej 4, 6752 Glejbjerg, Matr. nr. 3a, Terpling By, Åstrup. Tilladelse til indvinding af 13.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/19380.

Københovedvej 3, 6630 Rødding, Matr. nr. 37, Dover, Lintrup. Tilladelse til indvinding af 12.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20588.

Hedegårdsvej, 6670 Holsted, Matr. nr. 4be, Nr. Holsted By, Holsted. Tilladelse til indvinding af 36.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20499.

Hedegårdsvej 3, 6670 Holsted, Matr. nr. 3g, Favrskov By, Holsted. Tilladelse til indvinding af 97.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20497.

Klagefrist tirsdag d. 31. juli 2018

Terpvej 34, Stenderup, 6630 Rødding. Matr. nr. 247 Stenderup, Ø. Lindet. Tilladelse til at plante 12,8 ha skov. Sagsnr. 18/12819.

Asbo Byvej 30, 6622 Bække. Matr. nr. 10a Asbo By, Bække. Tilladelse til at plante 9,5 ha skov. Sagsnr. 18/12820.

Kærgårdsvej 3, 6600 Vejen, Matr. nr. 5a, Gamst By, Andst. Tilladelse til indvinding af 78.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20256

Læborgvej 35, 6600 Vejen, Matr. nr. 1b, Nyby By, Læborg. Tilladelse til indvinding af 36.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20356

Læborgvej 35A, 6600 Vejen, Matr. nr. 6n, Lindknud By, Lindknud. Tilladelse til indvinding af 56.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20355

Klagefrist torsdag d. 26. juli 2018

Tornumvej 28, 6660 Lintrup, Matr. nr. 10a, Knorborg, Sdr. Hygum. Tilladelse til indvinding af 60.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20059.

Asbovej 16, 6600 Vejen, Matrnr. 2m, Revsing By, Gesten. Tilladelse til indvinding af 33.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20116.

Nielsbygårdvej 1, 6683 Føvling, Matr. nr. 8a, Bobøl By, Føvling. Tilladelse til indvinding af 35.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/20098.

Kidholmvej 3, 6670 Holsted, Matr. nr. 3h, Lintrup By, Holsted. Tilladelse til indvinding af 9.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 17/60.

Frihedsvej 10, 6630 Rødding, Matr. nr. 254, Københoved, Skrave. Tilladelse til indvinding af 21.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 15/29950.

Lintrup Vandværk, Lintrupvej 28A, 6660 Lintrup. Endelig tilladelse (fornyelse) til indvinding af indtil 5000 m3 grundvand pr. år til drikkevandsproduktion. Sagsnr.: 18/8914.

Klagefrist onsdag d. 25. juli 2018

  • Tillæg nr. 19 til spildevandsplan 2008-2011 for genbrugsplads ved Koldingvej i Vejen. Vejen Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for forslag til tillæg nr. 19 til kommunens spildevandsplan. Afgørelsen er indarbejdet i tillægget. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retslige spørgsmål. Sagsnr.: 18/3289.

  • Tillæg nr. 20 til spildevandsplan 2008-2011 for et boligområde i Andst. Vejen Kommune har afgjort, at der ikke skal udarbejdes miljøvurdering for forslag til tillæg nr. 20 til kommunens spildevandsplan. Afgørelsen er indarbejdet i tillægget. Afgørelsen kan påklages for så vidt angår retslige spørgsmål. Sagsnr.: 18/15849.

Klagefrist tirsdag d. 24. juli 2018

Sølykke 12, 6600 Vejen, Matr. nr. 18an, St. Andst By, Andst. Foreløbig tilladelse til etablering af ny boring og indvinding af 100 m3 grundvand pr. år til havevanding. Sags nr.: 18/19389.

Hafdrupvej 3, 6600 Vejen, Matr. nr. 2a, Ll. Andst By, Andst. Tilladelse til indvinding af 44.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 18/19066.

Klagefrist torsdag d. 19. juli 2018

Grindstedvej 4, 6670 Holsted, Matr. nr. 5x, Nr. Holsted By, Holsted. Tilladelse til midlertidig bortledning af indtil 200.000 m3 grundvand i forbindelse med bygge- og anlægsopgave Sagsnr.: 18/17860.

Vandmøllevej 9A, 6600 Vejen, Matrnr. 1k, Revsing By, Gesten. Tilladelse til indvinding af 37.500 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 16/18224.

Vandmøllevej 9A, 6600 Vejen, Matr. nr. 2a, Revsing By, Gesten. Tilladelse til indvinding af 45.000 m3 grundvand pr. år til markvanding. Sags nr.: 16/18223.