Høringer på skoleområdet

Fælles ledelse mellem Holmeå Børnecenter og Brørupskolen

Sagen sendes i høring hos skolebestyrelser og MED inkl. faglige organisationer samt i offentlig høring på Vejen Kommunes hjemmeside i perioden fra den 24. juni til 30.
september 2020, hvorefter den behandles i Udvalget for Skoler og børn den 27. oktober og efterfølgende i Økonomiudvalg og Byråd.

Høringssvar kan sendes til Maria Korsgaard mako@vejen.dk senest den 30. september 2020.

Dagsordenspunkt 

Helhedsplan for Vejen Kommunes skolevæsen

Elevprognose 2020-2021