Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Kulturelt Samråd

Mødedato: 14-11-2019

Mødested: Vejen Rådhus, mødelokalet Vittrup Baun på 2. sal

1.Godkendelse af referat

Sagsnummer: 19/362

Godkendelse af referat

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Referatet godkendt.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde – kan ses på https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1721491

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

2.Økonomisk status før uddeling

Sagsnummer: 19/362

Økonomisk status før uddeling

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Der er en disponibel rest i kulturpuljen på i alt 59.674 kr. Heraf er der:

19.009 kr. tilbage af midlerne, der er øremærket Genforeningsarrangementer
40.665 kr. tilbage af ”ordinære” midler

 

Der er 2.056 kr. tilbage på driftskontoen.

 

Der er kommet 9 ansøgninger for i alt 79.480 kr. 3 ansøgere søger til Genforeningsarrangementer (for i alt 29.000 kr.), mens 6 ansøgere søger om støtte til ”ordinære” arrangementer (for i alt 50.480 kr.) 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

3.Ansøgning fra Brændstrup Hjemstavnsforening (Genforeningsarrangement)

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Brændstrup Hjemstavnsforening (Genforeningsarrangement)

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der støttes med 4.200 til annoncer, leje af forsamlingshus og vingave.

Der opfordres til at tage betaling for forplejning. 

Sagsfremstilling

Brændstrup Hjemstavnsforening søger om støtte på 10.000 kr. til en Afstemningsfest 9. februar 2020.

 

Målgruppen er borgere i Brændstrup, og de vil annoncere i NyTirsdag.

 

Udgifter

Annoncer

1.500 kr.

Leje af forsamlingshus

2.100 kr.

Duge

200 kr.

Servietter

130 kr.

Lys

170 kr.

Blomster

300 kr.

Kaffe, fløde, sukker

200 kr.

Kager

2.600 kr.

Sodavand

200 kr.

Vingaver

600 kr.

Hjælp i køkkenet

1.500 kr.

Rengøring

500 kr.

I alt

10.000 kr.

 

Der er ingen indtægter.

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

 

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

4.Ansøgning fra Støtteforeningen Kærdalens Venner (Genforeningsarrangement)

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Støtteforeningen Kærdalens Venner (Genforeningsarrangement)

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der støttes med 4.000 til arrangementet.

 

Kulturelt Samråd vurderer, at det er et fint arrangement, som vil være til glæde for beboere og familie.

 

Normalt støtter Kulturelt Samråd ikke lukkede arrangementer, men de gør en undtagelse med særpuljen om Genforeningen.

 

Forud for behandlingen havde Kulturelt Samråd aftalt, at de i forhold til ansøgninger om Genforeningen ser lidt bort fra de sædvanlige kriterier om åbne arrangementer, at ansøger skal komme fra Vejen Kommune og skal være en kulturel aktør. Det vigtigste var at se på det enkelte arrangement og vurdere, om det giver værdi.

Sagsfremstilling

Støtteforeningen Kærdalens Venner søger om støtte på 4.000 kr. til et foredrag med HC Jepsen 6. juni 2020. Han underholder med musik og sang med udgangspunkt i 100-året for Genforeningen.

 

Jepsen har en særlig evne til at fange et ældre publikum.

 

De søger til et lukket arrangement, kun for Kærdalens beboere og pårørende. De har ikke på Kærdalen plads til flere deltagere end beboere og deres pårørende.

 

Udgifter

Udgifter til kaffe og brød

1.600 kr.

Udgifter til foredragsholder

4.000 kr.

I alt

5.600 kr.

 

Indtægter

Entréindtægter

1.600 kr.

 

 

Underskud og finansieringsbehov

4.000 kr.

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Bilag

5.Ansøgning fra Sjov Motion under Jels Idrætsforening (Genforeningsarrangement)

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Sjov Motion under Jels Idrætsforening (Genforeningsarrangement)

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der støttes med 10.000 kr. til at dække honorar og sønderjysk kaffebord.

Sagsfremstilling

Sjov Motion under Jels Idrætsforening søger om 15.000 kr. til en Genforeningsfest i april 2020. Der serveres frokost, Pernille Juhl giver et foredrag over sin nye bog om HP Hanssens liv og kamp for at få Sønderjylland til Danmark. Der sluttes af med sønderjysk kaffebord.

 

Målgruppen er egne medlemmer med ledsagere og alle andre interesserede. De vil reklamere i foreningens eget intranet og DGIs arrangementskalender samt gennem omtale i lokale aviser.

 

Udgifter

Pernille Juhl foredrag + kørsel

6.000 kr.

Frokost + drikkevarer

15.000 kr.

Kaffe til sønderjysk kaffebord (de bager selv)

4.000 kr.

I alt

25.000 kr.

 

Indtægter

Entré 100 personer à 100 kr.

10.000 kr.

 

 

Underskud og finansieringsbehov

15.000 kr.

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

6.Ansøgning fra Gjerndrup Fællesråd

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Gjerndrup Fællesråd

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der støttes med 4.000 kr. på betingelse af, at de sætter en annonce i den lokale ugeavis, så folk fra andre steder end Gjerndrup har mulighed for at deltage.

 

Kulturelt Samråd opfordrer i øvrigt til at tage entré også for selve koncerten og ikke kun for kage og kaffe.

Sagsfremstilling

Gjerndrup Fællesråd søger om 6.000 kr. til en julekoncert med KorDania i Brørup Gl. Kirke den 15. december 2019.

 

Arrangementet er for alle, og der tages ingen entré.

 

Der reklameres på facebook og ved omtale i avisen. De laver en flyer, som husstandsomdeles omkring Gjerndrup.

 

Udgifter

KorDania

8.000 kr.

 

Indtægter

Salg af kaffe og kage

2.000 kr.

 

Underskud og finansieringsbehov

 

6.000 kr.

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

7.Ansøgning fra Bække Sangkor

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Bække Sangkor

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der støttes med 3.500 kr.

Sagsfremstilling

Bække Sangkor søger om støtte på 3.500 kr. til en julekoncert i Bække 12. december 2019.

 

Målgruppen er folk i og omkring Bække, og de vil annoncere i Vejen Avis, på facebook og med opslag i Brugsen.

 

Udgifter

Trompetist

2.500 kr.

Transport

350 kr.

Annonce

650 kr.

I alt

3.500 kr.

 

Der er ingen indtægter.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

8.Ansøgning fra Vejen Garden

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Vejen Garden

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der støttes med 8.000 kr.

Sagsfremstilling

Vejen Garden søger støtte på 15.000 kr. til videreudvikling af deres julekoncert-turné 2019 gennem indkøb af lysudstyr.

 

De drager rundt til 3 forskellige byer i kommunen den 4., 11. og 18. december. Det er tredje år, at Vejen Garden tager på julekoncert-turné. De andre år har de besøgt Vejen, Brørup og Holsted. De overvejer i år at skifte en eller to af byerne ud, så de kommer ud til flest mulige folk. Det er vigtigt for dem, at de er hele kommunens garde.

 

Målgruppen er alle, og de markedsfører gennem avis og facebook.

 

Vejen Gardens harmoniorkester består af cirka 40 mænd/drenge. Vejen Garden vandt i år DM for bygarder for femte gang, og harmoniorkestret vandt for første gang ”koncert for harmoniorkestre”. Orkestret er et af de bedste amatørorkestre i Region Syddanmark.

 

De vil gerne videreudvikle deres koncerter ved at samarbejde med lokale sangere/kor eller få en professionel eller kendt musiker/dirigent med til koncerten.

 

Leje af lys og eventuelt lyd vil koste mindst 10.000 kr. pr. koncert.

 

Pengene søges derfor specifikt til lysudstyr til disse julekoncerter og fremtidige koncerter. Lysudstyret koster 20.000 kr.

 

Budget for julekoncerter 2019

Udgifter

Annoncering

4.000 kr.

CODA

2.000 kr.

Dirigent

2.000 kr.

Køb af noder

3.500 kr.

Udsmykning/scenografi

3.000 kr.

Forplejning af gardere (sodavand)

2.700 kr.

Anskaffelse af scenelys

20.000 kr.

I alt

37.200 kr.


Indtægter

Entré 500 personer à 40 kr.

20.000 kr.

 

 

Underskud og finansieringsbehov

17.200 kr.

 

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

9.Ansøgning fra Kunst 6630

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Kunst 6630

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der støttes med 8.700 kr.

 

Lone Houmann Holst er inhabil.

Sagsfremstilling

Kunst 6630 søger om tilskud på 10.800 kr. til en kunstudstilling mellem jul og nytår 2019 i Rødding Centret.

 

Der er udstillinger af billedkunstner Erik Linow fra Vejle, billedkunstner Emma Høj fra Middelfart, keramiker Jenny Byskov Christensen fra Agerskov og designer Aleksandra Kiselova fra Simmersted.

 

Der er fernisering 28. december 2019, og udstillingen finder sted 28.-30. december 2019. Jakob Bech Jensen fra Udvalget for Sundhed, Kultur og Fritid holder tale til ferniseringen. Bestyrelsesmedlemmer er til stede i åbningstiden, derudover låses lokalet af.

 

Formålet er at formidle kunst til området. Pressen inviteres, og der uddeles flyers i papir og digitalt med indbydelse til fernisering og udstilling.

 

Udgifter

Lokaleleje i Rødding Centret

1.500 kr.

Transport af podier

600 kr.

Fernisering

2.500 kr.

Flyers og plakater

1.500 kr.

Annonce

1.300 kr.

Forplejning (kunstnere, vagter)

1.600 kr.

Blomster (kunstnere, taler)

700 kr.

Fragt af giner

600 kr.

Administration

500 kr.

I alt

10.800 kr.

 

Der er ingen indtægter, det er vigtigt for Kunst 6630, at der ikke betales entré, så alle har mulighed for at se udstillingen.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

10.Ansøgning fra kor i den sydlige del af kommunen

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra kor i den sydlige del af kommunen

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der gives en underskudsgaranti op til 13.180 kr.

Sagsfremstilling

Øster Lindet Koret, Rødding Kirkes børne- og ungdomskor, Jels skole- og kirkekor, Skodborg børne- og ungdomskor, Jels Kirkes Voksenkor, Rødding Egnskor, Skodborg/Skrave Kirkes kor søger om 13.180 kr. til en kordag for alle flerstemmige kor i den sydlige del af Vejen Kommune.

 

Det foregår 26. september 2020 i Skodborg Børnecenter og Kirke.

 

I alt satser arrangørerne på 120 deltagere fra korene. Korene har godt 150 sangere, hvor en tredjedel er børn.

Musikgruppen Zenobia laver en workshop med alle korene, og dagen slutter med en koncert. Koncerten består af, at korene synger, og Zenobia giver en lille koncert for publikum og korsangere. Første del er dermed lukket, men der er åbent for alle til koncerten.

 

Formålet er at slå et slag for amatørkulturen i kommunen, her korsang; at lade korene opleve at synge i et kæmpekor; at samle generationer på tværs og give publikum en god oplevelse.

 

Zenobia består af tre unge musikere/sangskrivere/korinstruktører på piano, harmonika og sang.

 

Korene i den sydlige del af kommunen har holdt lignende arrangementer før med stor succes.

 

De vil markedsføre arrangementet i NyTirsdag, på byernes fysiske og digitale opslagstavler, facebook, egne hjemmesider og Jyske Vestkysten.

 

Udgifter

Zenobia: honorar, kørsel, frokost

20.180 kr.

Leje af skole og kirke

0 kr.

Annoncering

1.500 kr.

Noder

6.000 kr.

I alt

27.680 kr.

 

Indtægter

Deltagerbetaling, 50 kr. for noder, 50 kr. i deltagerbetaling, 120 personer

12.000 kr.

Entré fra publikum, 50 personer à 50 kr.

2.500 kr.

I alt

14.500 kr.

 

Underskud og finansieringsbehov

13.180 kr.

 

De har søgt Tuborgfondet og fået afslag.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

11.Ansøgning fra Rødding Egnskor

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Rødding Egnskor

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der støttes med 2.000 kr.

Sagsfremstilling

Rødding Egnskor søger om tilskud på 2.000 kr. til et ”syng sammen-arrangement” 5. februar 2020. Det foregår på Rødding Højskole, og målgruppen er folk med interesse for at synge sammen og høre, hvordan et flerstemmigt kor synger sammen.

 

Der annonceres i Nytirsdag, og de forsøger at få omtale i Nytirsdag og Jyske Vestkysten.

 

Udgifter

Annonce

700 kr.

Kaffe og kage

1.300 kr.

I alt

2.000 kr.

 

Der er ingen indtægter.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

 

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

Bilag

12.Planlægning af generalforsamling

Sagsnummer: 19/362

Planlægning af generalforsamling

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Tid:
28/1 2020 kl. 19.30

Sted:
Nyt bibliotek eller eventuelt nyt rådhus – Charlotte Thomsen undersøger og booker.

Kandidater:

Bo Vonsbæk genopstiller.
Anker Ravn Knudsen genopstiller ikke.

Lone Houmann Holst genopstiller.

 

Charlotte Thomsen hører suppleanter, om de genopstiller.
Helle Barnhøj undersøger, om der eventuelt kan findes en suppleant hos Sløjdscenen.

 

Indhold og invitationer:
Der inviteres en konsulent fra Trekantområdet til ud fra deres praktiske erfaring at fortælle om, hvordan man skaber kulturarrangementer og trækker folk til + fortæller om kommende kulturaftale.

 

Udvalget for Sundhed, kultur og fritid inviteres.

 

Der inviteres nogle af de foreninger, der har modtaget tilskud fra Kulturelt Samråd igennem årene. Et par stykker opfordres til at bruge fem minutter på, hvad deres forening laver, hvad de har fået støtte til, og hvad støtten fra Kulturelt Samråd betyder for dem.

 

Dirigent:
Poul Egelykke

 

Pr og annoncering:

Der annonceres som sædvanligt i ugeaviser og laves event på facebook. Der laves presseomtale med billede af den nyvalgte bestyrelse efter generalforsamlingen.

Sagsfremstilling

Planlægning af generalforsamling:

-         Tid

-         Sted

-         Kandidater – på valg er Bo Vonsbæk, Anker Ravn Knudsen og Lone Houmann Holst    samt suppleanterne Hans Christian Bruun og Pia Garder

-         Dirigent

-         Pr og annoncering

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

13.Visionssnak

Sagsnummer: 19/362

Visionssnak

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Kulturel Samråd havde en god drøftelse af kerneopgaven – medlemmerne af Kulturelt Samråd får en skriftlig opfølgning.

 

På grund af tiden blev drøftelsen af specifikke handlinger udskudt til næste møde.

Sagsfremstilling

Generel drøftelse: Hvad er Kulturelt Samråds kerneopgave?

Specifikke handlinger: Videre drøftelse og præcisering af ideer fra sidste møde.

Tidligere behandling

12.09.2019 Idégenerering
06.06.2019 Udsat til 12.09.2019

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

14.Orientering fra det politiske udvalg

Sagsnummer: 19/362

Orientering fra det politiske udvalg

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Poul Egelykke fortalte, at byrådet er færdig med budgettet; for Udvalget for sundhed, kultur og fritid ser det fornuftigt ud.

Sagsfremstilling

Orientering fra det politiske udvalg

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

15.Siden sidst

Sagsnummer: 19/362

Siden sidst

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Charlotte Thomsen fortalte om planlægningen af Genforeningsfolkefesten 14/6 2020 i Skibelund Krat. Folkefesten er højdepunktet i Vejen Kommunes markering af Genforeningen 2020. Det bliver stort anlagt med en blanding af lokale deltagere og kendte navne udefra. Stedet opdeles i forskellige oplevelseszoner, så der bliver: Mødepladsen, Sangens Plads, Den Historiske Plads, Opvisningspladsen, Fortællerpladsen og Madpladsen.

 

Dronningen kommer på besøg 9. juli 2020, hvor der bliver en offentlig og en lukket del.

 

Kalenderen på www.genforeningen2020.dk offentliggøres til januar. Her er også alle de lokale foreninger og institutioners arrangementer at finde. Kalenderen lukker dog midt juli, hvor den officielle markering afsluttes. Der laves lokal formidling af Genforeningen 2020 i Vejen Kommune (folder og www.vejen.dk/2020).

Sagsfremstilling

Siden sidst

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen

16.Eventuelt

Eventuelt

Administrativ indstilling

Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 14-11-2019

Der var intet til punktet eventuelt.

Sagsfremstilling

Eventuelt

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Ingen

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Ingen

Høring

Ingen