Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 19-09-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget for sundhed, kultur og fritid

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Poul Egelykke orienterede om, at Udvalget for sundhed, kultur og fritid har haft en drøftelse af ny strategiplan for Vejen Kunstmuseum.

 

Afbud: Brian Kronborg

2.Ansøgning fra Badminton Netværk Vejen

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra Badminton Netværk Vejen

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 10.000 kr.

 

 

Afbud: Brian Kronborg

Sagsfremstilling

Badmintonklubberne i Vejen Kommune er gået sammen og har dannet et netværk, hvor formålet er sparring og samarbejde.

*11 klubber deltager i netværket, og samarbejdet har bl.a. betydet, at kommunemesterskabet er kommet i gang igen.

 

En af de ting klubberne har valgt at samarbejde omkring er indkøb af GripFixer, der er et helt nyt produkt, der hjælper spilleren til at holde det rigtige greb, både baghåndsgreb og forhåndsgreb, ved at guide fingrenes placering til den helt præcise, korrekte stilling.

 

GripFixer monteres direkte på ketcherens greb. GripFixer hjælper til, at børnene allerede fra starten lærer det rigtige greb. Herved skabes et langt bedre motorisk fundament og træningen gøres nemmere og sjovere.

GripFixer anbefales af DGI som træningsredskab.

 

Det anbefales, at hver klub har mellem 15-20 stk., for at gøre det nemmere for træneren i dagligdagen. På den måde undgår man også at børn føler sig ekskluderet af fællesskabet.

 

Badminton Netværk Vejen søger om et sæt på 10 små og 5 medium til hver af de 11 klubber, i alt 165 stk. Prisen pr. stk. er 249 kr. inkl. moms, og deri lægges fragt 11 x 40 kr., i alt 41.525 kr.

Badminton Netværk Vejen har fået tilbudt en samlet pris på 33.220 kr. inkl. moms

 

*)De 11 klubber er Sdr. Hygum Ungdoms- og gymnastikforening, Skodborg Idrætsforening, Brørup Badmintonklub, Holsted Ungdoms- og Gymnastikforening, Rødding Badminton Club, Andst Ungdoms- og Idrætsforening, Bække Sportsforening, Glejbjerg Gymnastik- og Idrætsforening, Gesten Badmintonklub, Føvling Stenderup Ungdoms- og Idrætsforening og Vejen Badmintonklub.

 

Aktivitets- og Udviklingspuljen er på 100.000 kr. Der er 62.500 kr. tilbage i puljen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

3.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Brørup Gymnastik Forening

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Brørup Gymnastik Forening

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 15.000 kr.

 

 

Afbud: Brian Kronborg

Sagsfremstilling

Brørup Gymnastik Foreningen (BGF) – fodbold søger om tilskud til nye udskiftningsbænke på Brørup Stadion.

Udskiftningsbænkene er ødelagte og meget slidte, og pladerne omkring huset på den ene er blæst helt af.

 

BGF er de seneste to år rykket op og spiller nu i serie 3.

 

Foreningen har indhentet to tilbud.

Tilbud 1: 2 spillerbokse, plads til 6-7 personer – 26.800 kr. ex. moms

Tilbud 2: 2 spillerbokse, 6 personer med sæder – 32.000 kr. ex. moms

 

Puljen til mindre anlægsprojekter er på 290.000 kr. Der er 15.000 kr. tilbage i puljen.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

4.Omfordeling af midler til aftenskoler 2019

Sagsnummer: 18/28141

Omfordeling af midler til aftenskoler 2019

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget imødekommer ønskerne.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at imødekomme ønskerne.

 

 

Afbud: Brian Kronborg

Sagsfremstilling

I forbindelse med fordeling af tilskud for 2019 til aftenskolerne, blev ansøgningerne ikke fuldt ud imødekommet, på grund af det reducerede budget på området.

Regnskaberne for aftenskolerne er gennemgået, og der er kun en enkelt aftenskole, der mangler en endelig godkendelse af regnskabet, og det viser sig, at der skal tilbagebetales ca. 126.000 kr.

 

Aftenskolerne i Vejen Kommune har søgt om andel af uforbrugte midler:

 

Aftenskole

Ønsker

Afstår

Jels Husholdningsforening

2.500

 

Lintrup Aftenskole

0

0

Skodborg Aftenskole

5.500

 

Rødding Gigtforening

18.500

 

Vejen Gigtforening

6.000

 

Holsted Aftenskole

4.200

 

Brørup Aftenskole

1.000

 

AOF

55.000

 

Bække Aftenskole

 

 

LOF Kolding-Vejen

 

35.000

Vejen Brørup Havekreds

 

 

Holmeå Kunstforening

1.500

 

Grundtvigsk Forum

0

0

Vejen Aftenskole

25.000

 

FOF Kolding-Vejen

15.000

 

I alt

134.200

35.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.

Høring

Aftenskolernes Samråd.

5.Forslag om gratis halleje i Vejen Kommune

Sagsnummer: 19/6607

Forslag om gratis halleje i Vejen Kommune

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter det videre forløb.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Arbejdsgruppen orienterede om de to møder, der har været afholdt i arbejdsgruppen og med repræsentanter fra foreningerne. Notaterne fra møderne bringes med til drøftelse til Foreningsmødet.

 

 

Afbud: Brian Kronborg

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har tidligere nedsat en arbejdsgruppe, som vil undersøge og arbejde med forslaget fra Brørup Badmintonklub om gratis halleje for foreningslivet.

 

På første arbejdsgruppemøde deltog Peter Fallesen og Thue Uhre Lauridsen. På mødet blev det besluttet at indbyde repræsentanter fra foreningslivet til et møde, for at høre, hvilke argumenter de har for en eventuel indførelse af gratis halleje.

Arbejdsgruppen har holdt møde med repræsentanter fra Vejen Basketball klub, Vejen Badmintonklub og Brørup Badminton Klub.

 

Der vil blive givet et referat fra møderne, og der ønskes en drøftelse af det videre forløb.

Tidligere behandling

21.03.2019 Folkeoplysningsudvalget.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.

Høring

Ingen.

6.Retningslinjer for tilskud til lederuddannelse

Sagsnummer: 19/252

Retningslinjer for tilskud til lederuddannelse

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at ændre retningslinjerne for tilskud til lederuddannelse. Fremover udgør tilskuddet op til 75% af max. 1.500 kr. pr. deltager pr. dag.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget har ønsket en drøftelse af retningslinjer for tilskud til lederuddannelse og en evt. justering af retningslinjerne.

 

Retningslinjerne ser således ud i dag:

 

Tilskuddet udgør op til 75 % af maximalt 1.000 kr. pr. deltager pr. kursusdag.

Vejen Kommune giver maximalt 10 % i tilskud pr. forening af den samlede pulje.

Foreningen kan selv afholde kurser hjemme i foreningen i samarbejde med andre foreninger, DGI, DIF m.m.

 

Vejen Kommune giver tilskud til leder- og instruktøruddannelse.

Kurset skal være afholdt i Danmark og Sydslesvig.

Ved interne kurser giver vi også tilskud til lokaler, bespisning og overnatning.

Vejen Kommune giver tilskud til kurser/uddannelser, der kommen foreningens medlemmer til gode.

 

Vejen Kommune giver ikke tilskud til:

Konferencer, årsmøder, seminarer, landsstævner m.v.

Foreningens professionelle trænere.

Kompetencegivende kurser eller kurser, hvor der opnås ECTS-point.

Eksamensgebyr

Tilskud til transportgodtgørelse til deltagere.

 

Vejen Kommune vurderer ansøgninger fra foreninger, der er indplaceret i gruppe I og IV.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.

Høring

Ingen.

7.Workshop den 8. oktober - mental sundhed og inklusion

Sagsnummer: 18/32831

Workshop den 8. oktober - mental sundhed og inklusion

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede oplægget. Det er vigtigt, at indbydelsen bliver sendt ud nu.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

Sagsfremstilling

DGI Sydvest har mulighed for at lave en workshop i Vejen Kommune tirsdag den 8. oktober 2019, hvor emnet er mental sundhed og inklusion.

Det er muligt at afholde det som en slags event, der slutter med et band, der spiller 1 timer.

 

Der vil blive givet yderligere information på mødet i Folkeoplysningsudvalget.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

8.Foreningsmøde den 30. oktober 2019

Sagsnummer: 18/32831

Foreningsmøde den 30. oktober 2019

Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Peter Sabro kom med et bud på programmet for Foreningsmødet, og der udarbejdes indbydelse snarest. På næste møde i Folkeoplysningsudvalget sættes tovholdere på de forskellige temaer.

 

 

Afbud: Brian Kronborg

Sagsfremstilling

På sidste møde i Folkeoplysningsudvalget blev det besluttet at nedsætte en arbejdsgruppe til planlægning af Foreningsmødet.

Arbejdsgruppen, bestående af Jan Møller Pedersen, Jørn Holmgaard, Bent Andersen og Sanne Vestergaard har været samlet og drøftet diverse emner til Foreningsmødet.

 

Overskriften for mødet bliver Fremtidens foreninger, og der vil blive givet en orientering på Folkeoplysningsmødet herom.

Tidligere behandling

08.08.2019 Folkeoplysningsudvalget

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

9.Siden sidst

Siden sidst

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Administrationen orienterede om, at

  • FDF Rødding har takket nej til tilskuddet til skabe
  • Møde med Vejen Rideklub
  • Møde med FOF

 

 

Drøftelse af muligheden for i 2020 at tage nogle initiativer fra Folkeoplysningsudvalgets side i forbindelse med frivillig fredag.

Folkeoplysningsudvalget er interesseret i, at administrationen indsamler og udarbejder en oversigt over samtlige ferieaktiviteter i Vejen Kommune, for på den måde at markedsføre aktiviteterne.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

10.Eventuelt

Eventuelt

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Intet.

 

 

Afbud: Brian Kronborg

11.Opsamling fra mødet

Opsamling fra mødet

Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 19-09-2019

Workshop og koncert den 8. oktober og Foreningsmødet den 30. oktober.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg