Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Udvalget for teknik og miljø

Mødedato: 16-09-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Etablering af faunapassage i Blå Å - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/12785

Etablering af faunapassage i Blå Å - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 109.331 kr. til etablering af faunapassage i Blå Å.
   
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 109.331 kr. til etablering af faunapassage i Blå Å.
   
 • rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Etablering af faunapassage i Blå Å er en af disse projekter. Projektet omfatter udligning af niveauforskel ved stemmeværk ved udlægning af gydegrus og sten nedstrøms stemmeværket. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 109.331,38 kr., som næsten svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er reguleret med 17,50 kr. i forhold til det ansøgte. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 25. april 2020.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 109.331,38 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

2.Etablering af faunapassage i Fuglebæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/12781

Etablering af faunapassage i Fuglebæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 72.914 kr. til etablering af faunapassage i Fuglebæk,
   
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 72.914 kr. til etablering af faunapassage i Fuglebæk,
   
 • rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte

lodsejere. Etablering af faunapassage i Fuglebæk er en af disse projekter. Projektet omfatter

udskiftning af en rørbro og udligning af vandløbsbunden ved udlægning af gydegrus og sten. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 72.913,75 kr., som næsten svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnsbeløbet er reguleret med 741,75 kr. i forhold til det ansøgte. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 25. april 2020.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 72.913,75 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

3.Etablering af faunapassage i Klelund Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/12793

Etablering af faunapassage i Klelund Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 18.362 kr. til etablering af faunapassage i Klelund Bæk,
   
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 18.362 kr. til etablering af faunapassage i Klelund Bæk,
   
 • rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Etablering af faunapassage i Klelund Bæk er en af disse projekter. Projektet omfatter fjernelse af en gammel rørbro og udlægning af gydegrus, hvor rørbroen var placeret. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 18.362,13 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 21. september 2020.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 18.362,13 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

4.Etablering af faunapassage i Lindknud Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 17/21156

Etablering af faunapassage i Lindknud Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 102.100 kr. til etablering af faunapassage i Lindknud Bæk,
   
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 102.100 kr. til etablering af faunapassage i Lindknud Bæk,
   
 • rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre. Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Etablering af faunapassage i Lindknud Bæk er en af disse projekter. Projektet omfatter fjernelse af et betonstemmeværk og en rørbro samt efterfølgende regulering af bundforholdene og udlægning af gydegrus og sten. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 102.100 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 25. april 2020.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 102.100 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

5.Etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/9641

Etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • Der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 78.592 kr. til etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk.
   
 • Der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 78.592 kr. til etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk.
   
 • Rådighedsbeløbet finansieres 100% af tilskud fra Fiskeristyrelsen.
   
 • Sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

I statens Vandområdeplan er nævnt en række indsatser, som kommunerne skal gennemføre.

Indsatserne finansieres 100% af Fiskeristyrelsen og gennemføres i samarbejde med berørte lodsejere. Etablering af strækningsindsats i Øster Lindet Bæk er en af disse projekter. Projektet omfatter udlægning af groft materiale og etablering af træer. Projektet har til formål at forbedre de fysiske forhold i vandløbet og skabe større variation i sammensætningen af vandplanter, ved at plante træer, der skygger for vandløbet. Vejen Kommune har i samarbejde med lodsejerne udformet projektet og har efterfølgende ansøgt om tilskud til projektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilskud på 78.592 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektperioden er 3 år fra ansøgningstidspunktet og slutter den 22. september 2020.

Tidligere behandling

Ingen

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 78.592 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Fiskeristyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 210 af 24. februar 2017 om tilskud til kommunale projekter vedrørende

Vandløbsrestaurering.

Høring

Ingen.

Bilag

6.Vådområdeprojekt Brændstrup Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Sagsnummer: 19/1607

Vådområdeprojekt Brændstrup Bæk - Frigivelse af rådighedsbeløb (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på udgifter på 2.520.280 kr. til realisering af vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk.
 • der gives et rådighedsbeløb med tilhørende anlægsbevilling på indtægter på 2.520.280 kr. til realisering af vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk.
 • rådighedsbeløbet på 2.520.280 kr. finansieres 100% af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På opfordring fra en kreds af lodsejere, organiseret i landboforeningernes vandløbslaug, har Vejen Kommune gennemført en forundersøgelse af et muligt vådområdeprojekt ved Brændstrup Bæk. Forundersøgelsen viste, at det teknisk er muligt at gennemføre et vådområdeprojekt på ca. 74 hektar. Samtidigt er der en god opbakning til projektet blandt de involverede lodsejere. Efter forundersøgelsen var afsluttet, sendte Vejen Kommune en ansøgning til Landbrugsstyrelsen (LBST) om tilskud til realisering af vådområdeprojektet. Ansøgningen er imødekommet og Vejen Kommune har fået et tilsagn til realisering på 2.520.280,00 kr., som svarer til det ansøgte beløb. Tilsagnet er vedlagt som bilag.

 

Projektområdet er på ca. 74 hektar og ligger på begge sider af Brændstrup Bæk umiddelbart vest for Brændstrup by. Brændstrup Bæk afvander via Gram Å og Ribe Å til Vadehavet. Formålet med realisering af vådområdeprojektet er at reducere udledningen af kvælstof til Vadehavet. Den forventede kvælstofreduktion fra projektet er ca. 7.800 ton kvælstof pr. år. Vådområdeprojekter er en af indsatserne i statens Vandområdeplan og bidrager til kvælstofbalancen i Landbrugspakken. Kvælstofreduktionen til vandmiljøet opnås ved ekstensivering af landbrugsdriften, genslyngning af bækken samt overrisling af projektområdet med drænvand.

 

Før anlægsarbejdet sættes i gang gennemføres der en jordfordeling i området, hvor de lodsejere, der ønsker det bytter, køber eller sælger deres arealer. Alle lodsejere i projektområdet kompenseres for ekstensiveringen af deres arealer – enten via jordfordelingen – eller via et årligt tilskudsbeløb, der udbetales i 20 år. Den reserverede økonomiske ramme til jordfordeling og lodsejerkompensation er på 8.154.720 kr. Dette beløb administreres af LBST.

 

Projektperioden er 4 år fra ansøgningstidspunktet, det vil sige 11. marts 2019 til 10. marts 2023. Inden for denne periode skal først jordfordeling og herefter selve anlægsarbejdet gennemføres.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Udgiften til projektet er beregnet til 2.520.280 kr.

Hele beløbet finansieres af tilskud fra Landbrugsstyrelsen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1600 af 14/12/2018 om tilskud til vådområdeprojekter og naturprojekter på kulstofrige lavbundsjorder.

Høring

Ingen.

Bilag

7.Likvidation af AffaldsRegion Nord I/S (C)

Sagsnummer: 15/25196

Likvidation af AffaldsRegion Nord I/S (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter indstiller at
 

 • selskabet AffaldsRegion Nord I/S besluttes opløst.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalget og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Haderslev og Vejen Kommuner ejer selskabet Affaldsregion Nord I/S. Selskabets eneste aktivitet Dansk Affald A/S blev i 2018 solgt, og Byrådet blev orienteret om salget på møde den 13. november 2018.

 

Selskabet Affaldsregion Nord skal nu opløses, og der er entreret med Codex advokater til at forestå dette. Det er Ankestyrelsen, Det Kommunale tilsyn, der skal godkende opløsningen af selskabet. Der vedlægges udkast til skrivelse dertil.

 

Ved salget af Dansk Affald A/S i 2018 var der en gæld på (anslået) ca. 3,8 mio. kr., som Haderslev og Vejen Kommune skal dele, jf. den fordelingsopgørelse, der blev etableret mellem de to kommuner (ca. 44% til Vejen og 56% til Haderslev).

 

Gælden opgøres endeligt ved likvidationen.

 

Haderslev Kommune skal ligeledes godkende opløsningen af selskabet og sagen behandles derfor sideløbende der.

Tidligere behandling

14.09.2015 Udvalget for teknik og miljø.

29.09.2015 Økonomiudvalget.

06.10.2015 Byrådet.

24.10.2016 Udvalget for teknik og miljø.

01.11.2016 Økonomiudvalget.

08.11.2016 Byrådet.

13.11.2018 Byrådet.

Økonomiske konsekvenser

Ved salget af Dansk Affald A/S i 2018 var der en gæld på (anslået) ca. 3,8 mio. kr., som Haderslev og Vejen Kommune skal dele, jf. den fordelingsopgørelse, der blev etableret mellem de to kommuner (ca. 44% til Vejen og 56% til Haderslev).

 

Gælden opgøres endeligt ved likvidationen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Lov om kommunal styrelse.

Høring

Ingen.

Bilag

8.Projektforslag for etablering af oliekedel på Rødding Fjernvarme (C)

Sagsnummer: 19/15564

Projektforslag for etablering af oliekedel på Rødding Fjernvarme (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • projektforslaget godkendes og sendes i høring i 4 uger.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Rødding Varmecentral har sendt et projektforslag for etablering af en ny 10 MW oliekedel som spids- og reservelastanlæg på halmvarmeværket på Vestermarksvej 2B med anmodning om Kommunens godkendelse af forslaget i henhold til Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

 

På Vestermarksvej 2b er der i forvejen gjort klart til oliekedlen, der er etableret et kedelrum med tilhørende ledningsføring og skorstenen er dimensioneret efter, at der også placeres en oliekedel på halmværket.

 

Oliekedlen på 10 MW skal fungere som et spids- og reserveanlæg ved manglende kapacitet

i spidslastsituationer, samt ved service af halmkedlen. Endvidere skal det fungere som et reserveanlæg ved udfald på halmkedlen, og herved medvirke til en høj forsyningssikkerhed.

 

Behovet for spids- og reservekapacitet blev forøget efter, at varmeleverancen fra LinkoGas ophørte i 2016. Siden da har de to oliekedler på Rødding Bakkevej 31, dækket spids- og reservelasten, men de stammer henholdsvis fra 1972 og 1990 og er stort set nedslidte.

Der har også været kontakt til LinkoGas, men de kan ikke levere gas nok til at dække spids- og reservelasten.

 

I henhold til projektbekendtgørelsen, kan Byrådet godkende spids-  og reservelastanlæg baseret på mineralsk olie, hvis fjernvarmen ikke er baseret på naturgas. (Fjernvarmen i Rødding er baseret på halm).

 

Projektforslaget omfatter, i overensstemmelse med ovennævnte bekendtgørelse, en nærmere beskrivelse af ejerforhold, forsyningsområder, anlæg og driftsforhold, tidsplan for projekterne samt forhold til anden lovgivning. Hertil kommer en redegørelse for de økonomiske forudsætninger med brugerøkonomi samt energi-, miljø-, samfunds- og selskabsøkonomiske forhold.

 

Den samlede investering til installering af det nye spids- og reserveanlæg er vurderet til 3,2 mio. kr.

 

Samfundsøkonomisk viser projektet et resultat over 20 år på 1,4 mio. kr. i nutidsværdi.

 

Selskabsøkonomisk resulterer projektet i forhold til referencescenariet i et akkumuleret resultat over 20 år på i alt 1,6 mio. kr. for Rødding Fjernvarme.

 

Forbrugerøkonomisk vil den årlige varmeregning i forhold til referencescenariet i gennemsnit være 80 kr. lavere inklusive moms, for en gennemsnitlig forbruger.

 

Referencescenariet er fortsat spids- og reserveproduktion på de to eksisterende oliekedler på Rødding Bakkevej 31, og udskiftning af disse efter endt levetid.

 

Projektforslaget skal, i overensstemmelse med Energiministeriets bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg, fremsendes i høring i 4 uger hos de berørte parter, herunder forsyningsselskaber og grundejere.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 64 af 21. januar 2019 om lov om varmeforsyning.

Bekendtgørelse nr. 1792 af 27. december 2018 om godkendelse af projekter for kollektiv varmeforsyning.

Høring

Projektforslaget skal i høring i 4 uger.

Bilag

9.Sydtrafik - høring budgetforslag 2020 (C)

Sagsnummer: 19/17846

Sydtrafik - høring budgetforslag 2020 (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • det meddeles Sydtrafik, at Vejen Kommune tager budgetforslag 2020 samt takstforslag 2020 til efterretning.

 

 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Budgetforslag 2020 samt takstforslag 2020 indstilles taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Sydtrafiks bestyrelse har på deres møde den 21. juni 2019 behandlet/vedtaget budgetforslag 2020. Derfor sender Sydtrafik budgetforslag samt takstforslag til høring i kommuner og region med høringsfrist den 18. oktober 2019.

 

Budgetforslaget indeholder et mindre fald i indtægter, hvilket er fordelt på alle indtægtsgrupper i budgettet.

 

Dertil kommer en mindre stigning i omkostningerne til driften af busruter, hvilket skyldes almindelig fremskrivning af udgifterne samt det faktum, at det er skudår i 2020, hvilket giver en kørselsdag mere for nogle busruter.

 

Flextrafikken bliver fra 2020 opgjort anderledes, således alle omkostninger og udgifter er samlet under et punkt i budget/regnskab. Opgørelsen bevirker, at det ser ud som om, at der er en stor stigning i udgifterne til Flextrafik, men det skyldes blandt andet, at opgørelsen ikke er komplet i budget 2019 tallene.

 

Dertil kommer en stigning i administrationsbidraget til Flextrafik, som skyldes en ny fordeling af administrationsomkostninger, der giver højere udgifter til Flextrafik og mindre til handicapkørslen. Den nye fordeling træder i kraft fra budget 2020 og skyldes, at Flextrafikken har været stærk stigende i de seneste år i Sydtrafiks område, mens administrationsomkostningerne har været fordelt med samme fordelingsnøgle mellem Flextrafik og handicapkørsel siden Flextrafikkens start.

 

Takststigningsloftet for 2020 er 1,9%, hvilket forventes at blive udnyttet. Takststrategien for 2020 vil fokusere på at nedbringe forskellen mellem rejsekort og pendlerkort.

 

Samlet betyder det for budget 2020, at der skal afsættes 14,010 mio. kr. til Sydtrafik.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Vejen Kommune har i budgetforslag 2020 afsat 12,869 mio. kr. til tilskud til Sydtrafik. Ud fra det fremsendte budget for 2020 fra Sydtrafik, skal Vejen Kommune betale 14,010 mio. kr. i tilskud til Sydtrafik.

Det betyder, at der skal afsættes yderligere 1,141 mio. kr. i budget 2020. Det er beskrevet ovenfor i sagsfremstillingen, hvad den forhøjede udgift skyldes.

 

I 2019 betaler Vejen Kommune i aconto til Sydtrafik 12,912 mio. kr. Den endelige afregning for budgetåret 2019 kommer først i sommeren 2020, når Sydtrafik har opgjort regnskabet for 2019.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om trafikselskaber nr. 323 af 20.03.2015.

Lov om ændring af lov om trafikselskaber nr. 1560 af 19.12.2017.

Høring

Ingen.

Bilag

10.Tillæg nr. 24 til Vejen Kommunes spildevandsplan (C)

Sagsnummer: 19/16365

Tillæg nr. 24 til Vejen Kommunes spildevandsplan (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • forslag til tillæg nr. 24 til Vejen Kommunes spildevandsplan 2008-2011 godkendes og sendes i offentlig høring.
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

På Rødding Vestergade er der ønske om at opføre boliger på grunden, hvor det tidligere gamle ABC og varmeværket lå. Området er i dag fælleskloakeret.

 

Kloakeringen i området ændres fra fælleskloakeret til separatkloakeret.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Spildevandsbekendtgørelsen (nr. 1469 af 12. december 2017.

Høring

Skal sendes 8 uger i høring.

Bilag

11.Ansøgning om brugsret på areal til skovrejsning i Glejbjerg (C)

Sagsnummer: 19/7845

Ansøgning om brugsret på areal til skovrejsning i Glejbjerg (C)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • der gives Glejbjerg Lokalråd brugsret på arealet matr. nr. 5 ab, Glejbjerg by, Åstrup og mindre del af matr. nr. 1 y, Åstrup by, Åstrup fra den 15. oktober 2019 og i en periode på 20 år.
   
 • sagen fremsendes til Økonomiudvalgets anbefaling og Byrådets godkendelse.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Indstilles godkendt.

Sagsfremstilling

Glejbjerg Lokalråd har tidligere rettet henvendelse til Vejen Kommune om muligheden for at etablere en miniskov, frugtplantage og legeaktiviteter på kommunens areal matr. nr. 5 ab, Glejbjerg by, Åstrup og mindre del af matr. nr. 1 y, Åstrup by, Åstrup. Arealet er beliggende vest for Åstruplund Ældrecenter, Borgergade 110, Glejbjerg. Arealet fremgår af vedhæftede kortbilag.

 

Teknik & Miljø har i forsommeren haft et møde med en repræsentant fra Glejbjerg Lokalråd for at drøfte mulighederne for realisering af projektet.

 

Glejbjerg Lokalråd har nu fremsendt en ansøgning om brugsret på arealet.

 

Det nævnte areal er ca. 8.500 m2 og er beliggende i landzone. Arealet er udlejet til landbrugsdrift/afgræsning, og kontrakten er gældende til udgangen af 2022. Der er mulighed for at opsige arealet, såfremt kommunen ønsker at anvende det til andet formål. Som det fremgår af ansøgningsmaterialet, er lejerne indstillet på at afgive arealet, for at projektet kan blive realiseret.

 

Projektbeskrivelsen er vedlagt til orientering.

 

Teknik & Miljø indstiller, at der gives Glejbjerg Lokalråd brugsret på arealet fra den 15. oktober 2019 og 20 år frem med mulighed for forlængelse. I brugsretsaftalen vil der blive stillet krav til fremtidig drift af arealet, tilsynspligt af eventuelle legeredskaber m.v. Der gives brugsret mod fremtidig drift og vedligeholdelse af arealet.

 

Som det fremgår af projektbeskrivelsen, er formålet med ”Glejbjerg Miniskov”, at der sættes fokus på interaktion imellem ældre og børn, hvor der opstår ”Læring, Leg & Livsglæde”. Glejbjerg Lokalråd har derfor i denne forbindelse haft møder og modtaget tilkendegivelser fra institutioner og foreninger i Glejbjerg, ligesom Dagtilbud & Skole samt Social & Ældre er orienteret om projektet. Glejbjerg Lokalråd vil søge fonde for at få midler til realisering af projektet. Projektet er inddelt i fire etaper. Der er allerede blevet givet tilsagn til træer.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Der vil være tab af lejeindtægt og omkostninger til tilsyn af legepladser.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse.

Høring

Ingen.

Bilag

12.Godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Kongeengen (B)

Sagsnummer: 19/12540

Godkendelse af vedtægter for Grundejerforeningen Kongeengen (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at

 

 • vedtægterne godkendes.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Grundejerforeningen Kongeengen i Vejen har fremsendt vedtægter til Vejen Kommune med henblik på godkendelse.

 

I lokalplan nr. 234 er der krav om etablering af grundejerforening, hvis vedtægter skal godkendes af Vejen Kommune. Lokalplan 234 dækker boligområdet i Kongeengen vest for Ø. Skibelundvej, som vist på kortbilag.

 

Vedtægterne lægger op til at:

 

 • Foreningen omfatter alle grundejere indenfor lokalplanområdet.
 • Foreningen forestår drift og vedligeholdelse af fællesanlæg og fællesarealer i overensstemmelse med lokalplanens bestemmelser samt de opgaver, der henlægges til foreningen i medfør til lovgivningen.
 • Ændring af foreningens vedtægter kræver Byrådets samtykke.

 

Fællesanlæg og fællesarealer overdrages til grundejerforeningen løbende, efterhånden som arealerne er færdiganlagt. Inden arealerne overdrages, udarbejdes i samarbejde med grundejerforeningen en vedligeholdelsesplan for arealerne.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

Ingen.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Planloven, LBK nr. 287 af 16/04/2018.

Vejledning i kommuneplanlægning nr. 7, grundejerforeninger og lokalplanlægning, Planstyrelsen, vejledning af 1983.

Høring

Ingen.

Bilag

13.Orientering om resultatet for udbud af Vintertjeneste (B)

Sagsnummer: 19/2430

Orientering om resultatet for udbud af Vintertjeneste (B)

Administrativ indstilling

Chef for teknik og Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • orienteringen tages til efterretning.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Taget til efterretning.

Sagsfremstilling

Teknik & Miljø har gennemført licitation på vintertjenesten for kommunens A, B og D ruter for vintersæsonen 2019 til 2023.
 

Der blev i alt afgivet 24 bud på fem A-ruter, 24 bud på 8 B-ruter og 24 bud på 10 D-ruter fra 15 tilbudsgivere. 13 leverandører har fået tildelt ruterne. Oversigt over leverandørerne er vedlagt som bilag.
 

I forhold til sidste udbudsrunde er der kommet en ny leverandør med i det fremtidige vinterberedskab. De tilbudte priser ligger lidt højere end ved sidste udbudsrunde. I det tidligere udbud var gennemsnitsprisen for henholdsvis A, B og D ruter: 387.100,00 kr. / 298.300,00 kr. / 45.840,00 kr. Dette holdt op mod niveauet i dette udbud 411.880,00 kr. / 347.350,00 kr. / 38.960,00 kr., bliver den årlige samlede udgift til vintertjenesten 66.950 kr. højere. I budgettet er der årligt fra 2020 afsat 11.453.000 kr. til vintertjeneste. Da den faktiske ugift til vintertjeneste er afhængig af årets vintervejr, vil de økonomiske konsekvenser blive vurderet ved udgangen af 2020.
 

Vintertjenesten for kommunens A, B og D ruter er udbudt for en fireårig periode uden mulighed for forlængelse og der er indgået kontrakt på de 23 udbudte ruter.

Vintertjenesten foretages på baggrund af kommunens vinterregulativ, hvori serviceniveauet er beskrevet.

Vinterregulativet er vedlagt som bilag.

Tidligere behandling

Ingen.

Økonomiske konsekvenser

I budget 2020 og de efterfølgende år er der afsat 11.453.000 kr. til vintertjeneste. De økonomiske konsekvenser, som følge af den større udgift på 66.950 kr., vil blive vurderet ved udgangen af 2020.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Ingen.

Høring

Ingen.

Bilag

14.Udbud af affalds- og genbrugsindsamling (B)

Sagsnummer: 19/12741

Udbud af affalds- og genbrugsindsamling (B)

Administrativ indstilling

Chef for Teknik & Miljø Peter Hansen indstiller, at
 

 • indsamlingerne af dagrenovation og genbrug udbydes i én kontrakt af en varighed på seks år med mulighed for yderligere forlængelse i to år.
   
 • der i udbuddet som option også skal afgives tilbud på alternative drivmidler til indsamlingskøretøjerne f.eks. gas.
Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Godkendt.

Sagsfremstilling

Alle kommuner skal senest i 2023 indføre separat indsamling af madaffald. For at leve op til dette krav indføres en todelt affaldsbeholder til henholdsvis madaffald og restaffald til alle én-familieboliger, således at alle husstande stadig har to beholdere, én todelt beholder til madaffald/restaffald og én todelt beholder til genbrug.

 

Indsamlingen af henholdsvis dagrenovation og genbrug skal i udbud. Ny kontraktstart forventes at blive 1. marts 2021.

 

De nuværende kontrakter blev udbudt hver for sig, én på dagrenovation og én på genbrug, og blev begge vundet af den samme renovatør, Marius Pedersen A/S.

Det har vist sig at være en stor fordel, både for samarbejdet og for administrationen og udførelsen af indsamlingerne, at have samme renovatør på begge ordninger. Teknik & Miljø foreslår derfor, at indsamlingsordningerne udbydes i én kontrakt.

 

De gældende kontrakter løber i fire år med option på yderligere to år.

Teknik & Miljø foreslår, at den kommende kontrakt udbydes med en kontraktlængde på seks år med option på yderligere to år, da investeringen i nye renovationsbiler er stor.

 

De renovationsbiler, der anvendes på nuværende tidspunkt, er alle biler, hvor driftslinjen er diesel. På de eksisterende komprimatorbiler anvendes eldreven lift- og komprimatorenhed.

 

Gasbiler skal ikke tankes oftere end dieselbiler, og tankningen går hurtigt. Det sparer tid set i forhold til elbiler, hvor batteriet skal oplades eller udskiftes efter ca. 100-150 kilometers kørsel på nuværende tidspunkt. Der anvendes eldreven lift- og komprimatorenhed kombineret med gas for driftslinjen ved indsamling af affald i mindst 15 kommuner, f.eks. København, Sønderborg, Vejle og flere mindre kommuner. Esbjerg Kommune tager gasbiler i brug fra 2020.

Udviklingen af lastbiler med el-motor tyder i øjeblikket på, at der kan gå mange år, før det bliver et konkurrencedygtigt alternativ.

 

Esbjerg Kommune har ud fra deres forudsætninger vurderet, at skift til gasbiler ved deres kontraktperiodes start vil påvirke renovationsbidraget med cirka 25,- kr., og skift til elbiler vurderes at påvirke renovationsbidraget med cirka 200,- kr.

Såfremt skiftet sker senere i kontraktperioden, vil påvirkningen blive større.

Ved anvendelse af gasdrevne biler i Vejen Kommune må der forventes tilsvarende stigninger i renovationsbidraget.

 

De endelige priser kendes dog først i forbindelse med udbuddet.

 

Teknik & Miljø anbefaler, at der som option indhentes tilbud på, at driftslinjen i den kommende bilpark på forventet ni komprimatorbiler er gasbaseret og, at komprimatordelen skal være drevet af et el-batteri.

Tidligere behandling

19.02.2018 Udvalget for teknik og miljø.

17.09.2018 Udvalget for teknik og miljø.

18.02.2019 Udvalget for teknik og miljø.

08.04.2019 Udvalget for teknik og miljø.

Økonomiske konsekvenser

Omkostningerne ved indsamlingsordningen dækkes ved brugerbetaling.

Ved valg af gas som drivmiddel forventes brugerbetalingen for hver af de to indsamlingsordninger årligt at stige med ca. 25,- kr. pr. husstand, i alt ca. 50 kr. pr. husstand pr. år.

Personalemæssige konsekvenser

Ingen.

Retsregler og andre forskrifter

Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om affald.

Bekendtgørelse nr. 1753 af 27. december 2018 om affaldsregulativer, - gebyrer og aktører

m.v.

Vejen Kommunes Affaldsplan 2014-2024.

Høring

Ingen.

15.Efterretningssager (B)

Efterretningssager (B)

Beslutning Udvalget for teknik og miljø den 16-09-2019

Intet.

16.Lukket punkt