Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 08-08-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienterede om:

-         Udvikling og fornyelse af Troldesalen i Vejen.

-         Gang i Livet og finansieringen heraf.

-         Partnerskabsaftalen mellem Skodborg og Vejen Idrætscenter.

-         Regnskaber fra haller og aktivitetscentre

-         De kommende budgetforhandlinger for 2020:

  • 8. oktober 2019: 1. behandling af budget
  • 9.-23. oktober 2019:Høringsperiode
  • 5. november 2019: 2. behandling af budget

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke

2.Ansøgning om lokaletilskud - Lindknud Cykel og Motion

Sagsnummer: 19/14651

Ansøgning om lokaletilskud - Lindknud Cykel og Motion


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 75% i lokaletilskud til Lindknud Cykel og Motion.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at bevilge 75% i lokaletilskud til Lindknud Cykel og Motion.

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Lindknud Cykel og Motion har pt motions- og fitnessmaskiner i et lokale på Holmeåskolen.

 

Holmeåskolen har ikke længere mulighed for at udlåne lokalet til foreningen, og foreningen ønsker at leje et lokale i Lindknud Hallen.

 

Foreningen har mulighed for at indgå en lejeaftale med Lindknud Hallen fra 1. september 2019, hvor de får fuld rådighed over det store lokale i den nye tilbygning.

Den årlige leje udgør 12.000 kr. inkl. el og varme.

 

Foreningen søger om lokaletilskud til udgiften.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.


Høring

Ingen.

3.Ansøgning fra Lintrup-Hjerting Borgerforening

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra Lintrup-Hjerting Borgerforening


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at give afslag på ansøgningen af principielle grunde.

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Lintrup-Hjerting Borgerforening (Lokalråd) og Lintrup Aktivitetscenter søger om 10.000 kr. i tilskud til anlæggelse af en aktivitets- og sundhedsplads i Lintrup.

 

Lintrup-Hjerting borgerforening ønsker at skabe en aktivitets- og sundhedsplads i naturen, hvor alle aldersgrupper kan opholde sig, træne og udfordre sin krop, fysik og motorik.

 

Pladsen skal være med til at fremme en sund livsstil gennem bevægelse, balance og kondition. Pladsens beliggenhed skal gøre det muligt at udvide løbeturen eller gåturen med balance- og motoriktræning, styrketræning og leg.

 

Aktiviteterne på pladsen sker i fællesskab med andre i alle aldersgrupper og udgør et samlingssted i den fri natur. Et samlingssted, hvor man er fri for kontingent, holdforpligtelser eller bestemte møde- og åbningstider. Derudover skal aktivitets- og sundhedspladsen være med til at gøre byen til et attraktivt sted at bosætte sig.

 

Aktivitets- og Sundhedspladsen anlægges på friluftsarealet ved Lintrup Aktivitetscenter og Lintrup Børnecenter. Området omkranses af store træer og ligger op til det åbne landskab omkring Lintrup.

 

 

Ideen bag en aktivitets- og sundhedsplads er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Lintrup-Hjerting Borgerforening, med repræsentanter fra Lintrup Ungdoms- og Gymnastikforening, Lintrup Aktivitetscenter, Lintrup Børnecenter, spejderne og Støtteforeningen for Lintrup Børnecenter. De nævnte var med til et opstartsmøde, hvor projektet og dets omfang blev besluttet, så alle kunne se et formål med pladsen.

 

 

 

 

 

Økonomi

Etableringen af aktivitets- og sundhedspladsen omfatter et anlægsbudget på 280.000 kr. ekskl. moms. Momsen kan afløftes og belaster derfor ikke finansieringen.

 

Den nuværende plan for finansieringen ser ud som følgende:

 

Lintrup-Hjerting Borgerforening - egenfinansiering

50.000

Lintrup Aktivitetscenter - egenfinansiering

50.000

Værdi af eget arbejde (jordarbejder, udlægning af sand, beton m.v.)

10.500

Tilskud allerede bevilget (LUG + Ringriderforening)

30.000

Tilskud allerede bevilget fra Landdistriktsudvalget

75.000

Denne ansøgning  (Mangler)

10.000

Fonde/foreninger m.v.  (Mangler)

54.500

Finansiering i alt

280.000

 


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

4.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Brørup Gymnastik Forening

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Brørup Gymnastik Forening


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at bevilge 11.000 kr. ex moms til diverse materialer. Skibscontaineren ydes der ikke tilskud til.

 

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Brørup Gymnastik Forenings (BGF) gymnastikafdeling flytter til Brørup Hallerne fra Brørupskolen, og i den forbindelse er der en række omkostninger, som BGF søger om tilskud til.

 

For at kunne opnå fuld udnyttelse af depotrummet i Brørup Hallerne, skal der fremstilles vogne til opbevaring af små løse redskaber, og reoler til opbevaring af deres skumredskaber.

Endvidere er det nødvendigt at indkøbe en 20 fods container til opbevaring af de større gymnastikredskaber.

 

Foreningen har længe ønsket at blive tilknyttet Brørup Hallerne for at få bedre plads til børneholdene. Sidste sæson havde de ca. 220 børn på holdene, og de håber og forventer, at der kommer flere til.

 

Budget:

20 fods brugt skibscontainer14.000 kr.
Diverse materiale11.000 kr.

I alt 25.000 kr. ex. moms

 

Foreningen bygger selv vogne og reoler.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

5.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - FDF Rødding

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - FDF Rødding


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at bevilge 15.000 kr. ex moms til projektet.

 

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Foreningen FDF Rødding, som holder til i spejderhuset Enghytten, har et stort ønske om at få mere opbevaringsplads, således at det er nemmere at holde styr på deres ting.

 

På nuværende tidspunkt har de en baggang på cirka 5x3 meter, hvor der står to meget gamle, udtjente tøjskabe. Heri er der kun plads til klæd-ud-tøj.

 

FDF Rødding ønsker at etablere en skabsvæg i begge sider af baggangen, hvori deres madrasser blandt andet skal kunne stå på højkant, således at de er nemme at håndtere. Ligeledes vil det gøre det muligt at kunne stille de ting væk, som lige nu ender på gulve, borde og i krogene.

 

Da flere af foreningens ting er store og fylder meget, er almindelige tøjskabe ikke velegnet. Derfor har de indhentet to tømrer tilbud på etablering og opsætning af skabsvægge.

 

Tilbud 1

Tilbud 2

Opsætning af 2 sæt skydelåger fra Designa på hver side af væggen fra gulv til loft, samt endegavl. De indrettes med hylder.

Opsætning af 4 stk. skydedøre og 6 stk. skabe til opbevaring. Der laves to skydelåger til hver væg. Genbrug af de gamle skabe.

28.820 kr. ex moms

30.954 kr. ex moms

 

 

En eventuelt refinansiering vil kunne afholdes af foreningen, såfremt beløbet er i en størrelse, som bestyrelsen vil godkende.

 

Puljen til mindre anlægsprojekter er på 290.000 kr. Der er 61.000 kr. tilbage i puljen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Mindre anlægsprojekter.


Høring

Ingen.

6.Foreningsmødet efteråret 2019

Sagsnummer: 18/32831

Foreningsmødet efteråret 2019


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at:
 

-         Datoen bliver torsdag den 7. november, i forlængelse af et allerede eksisterende Folkeoplysningsudvalgsmøde.

-         Fastholde det samme koncept som sidste år, hvor formen er involverende.

-         Undersøge muligheden for, at foreningsmødet kan afholdes på det nye Rådhus.

-         Der skal nedsættes en arbejdsgruppe til planlægningen af foreningsmødet. Medlemmer som ønsker at deltage i denne arbejdsgruppe, skal give administrationen besked.

 

Arbejdsgruppen vedrørende gratis halleje kører sideløbende og har ikke noget med planlægningen af foreningsmødet at gøre.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke


Sagsfremstilling

I lighed med tidligere år afholder Folkeoplysningsudvalget foreningsmøde med samtlige folkeoplysende foreninger.

 

Der skal aftales dato, sted og emner for mødet.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

7.Spørgsmål vedrørende tilskud til lederuddannelse

Sagsnummer: 19/252

Spørgsmål vedrørende tilskud til lederuddannelse


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at undersøge problematikken og behovet for trafikofficials nærmere. Derefter skal muligheden for at etablere et trafikofficials-netværk på tværs af foreningerne i Vejen Kommune undersøges, samt om det kunne være muligt at arrangere et fælles kursus lokalt.

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Jels Idrætsforening ønsker at sende 10 eller flere menige medlemmer afsted på et trafikdirigeringskursus. Dette skyldes at foreningen ofte hjælper med at dirigere trafikken ved større arrangementer i Jels, eksempelvis ved triatlon.

 

Foreningen har en større indtægtskilde ved at hjælpe til disse arrangementer, men på grund af skærpede krav vil det fremover kræve, at trafikhjælperne har været på kursus.

 

Et kursus strækker sig over et par dage og koster 1.800 kr. pr. deltager.

Jels Idrætsforening forespørger, om det er muligt at søge puljen til leder- og instruktøruddannelse, såfremt de vælger at sende deres medlemmer på kursus.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

8.Foreninger og alkohol

Sagsnummer: 19/17163

Foreninger og alkohol


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at emnet eventuelt kan drøftes med foreningerne til årets foreningsmøde.

 

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Byrådet godkendte i 2010 den alkoholpolitiske handleplan, og denne er gældende indtil nu.

Den nuværende politiske handleplan består af 100 indsatser, hvor Sundhedsafdelingen arbejder tværfagligt med afdelingerne Dagtilbud & Skoler, Kultur & Fritid, Jobcentret og Socialpsykiatrien.

Den nye alkoholpolitiske handleplan vil bygge på evidens og indsatser, der er bevist virker. Derfor tager handleplanen udgangspunkt i anbefalingerne fra Sundhedsstyrelsens Forebyggelsespakker – Alkohol med fire hovedområder:

 

  • Reducere alkoholforbruget blandt borgerne, unge såvel som voksne og ældre.
  • Udskyde alkoholdebuten blandt unge.
  • Opspore og hjælpe børn og unge, der vokser op i familier med alkoholproblemer.
  • Opspore og henvise borgere med behov for alkoholrådgivning og behandling.

 

En mulig opgave for Kultur & Fritid kunne være

  • at arbejde med ”retningslinjer for udskænkning ved leje af kommunens lokaler”
  • at sende en beskrivelse til foreninger om, hvilke risikofaktorer, der er forbundet med alkohol
  • at opfordre foreningerne til at udarbejde en alkoholpolitik

Der ønskes en drøftelse af sagen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

Bilag

9.Foreninger og rygning

Sagsnummer: 19/17236

Foreninger og rygning


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter sagen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at emnet eventuelt kan drøftes med foreningerne til årets foreningsmøde.

 

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Byrådet har besluttet, at Vejen Kommune indgår i partnerskabet Røgfri Fremtid.

Røgfri Fremtid er et fællesskab, hvor visionen er, at børn og børnebørn kan trække vejret frit, fordi tobak ikke længere er en del af deres liv.

 

Vidensråd for forebyggelse har udarbejdet en rapport ”Forebyggelse af rygning blandt børn og unge – hvad virker?”

 

Heri skriver de bl.a., at sport har en stærkt beskyttende effekt mod unges rygestart, og i sportsklubber har man en enestående mulighed for at påvirke sundhedsvaner.

 

Byrådet har indført røgfri arbejdstid og matrikler fra 1. januar 2020.

Der ønskes en drøftelse af, om Folkeoplysningsudvalget har en rolle i forhold til at påvirke foreningerne til en røgfri fremtid, og hvis ja – hvorledes udmøntes dette.

 

https://www.roegfrifremtid.dk/hvad-kan-jeg-goere/

http://www.vidensraad.dk/sites/default/files/vff-rapport_forebyggelse_af_rygning_hvad_virker_indhold_og_forside_2.pdf                           


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

10.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Andst U & I

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Andst U & I


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at bevilge 35.000 kr. ex moms til projektet.

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Andst Ungdoms og Idrætsforening (Andst U & I) præsenterede projekt Andst Andedam på Folkeoplysningsudvalgets møde i februar måned.

 

Foreningen oplyste på daværende tidspunkt, at projektudgifterne løber op på 876.250 kr., og at der foreløbigt var givet tilsagn om 510.000 kr.

 

Foreningen har efterfølgende søgt om byggetilladelse, og er i den forbindelse blevet udfordret af, at det ikke er en mulighed, med mindre der bliver etableret en støjvold og en særlig lysdæmpning og sensorer.

 

Andst U & I har indhentet to tilbud på etablering af en støjvold.

 

Tilbud 1:

 

Etablering af støjvold (jord)

39.000 kr.

Lysanlæg

41.177 kr.

I alt

80.177 kr.

 

 

Tilbud 2:

 

Støjvæg

73.800 kr.

Lysanlæg

42.500 kr.

I alt

116.300 kr.

 

Beløbene er ex. moms


Tidligere behandling

21.02.2019 Folkeoplysningsudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

Bilag

11.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Administrationen orienterede om, at:

-         Nørbølling Amatør Scene er blevet godkendt som en folkeoplysende forening.

-         Vejen Rideklub ønsker at mødes med Folkeoplysningsudvalget, til en drøftelse af lokaletilskuddet. Administrationen sætter et møde i stand.

-         Invitation til kursus med Fritid & Samfund, administrationen sender invitationen ud.

-         Idrætsmødet i Aalborg afholdes den 29.08-01.09, administrationen sender et link ud.

-         Jels Vikingespil har indkaldt til to ekstraordinære generalforsamlinger.

-         Holsted Billardklub får 37.500 kr. inklusiv moms i tilskud til flytningen af billardbordene.

-         Ladelund Rideklub ønsker at benytte deres tilskud til ny ridebanebund, til et nyt ridebanehegn. Ny ansøgning afventes.

-         Invitation fra Kolding Svæveklub.

-         Administrationen har haft møde med Majbritt fra DGI, til en snak om dannelsen af netværk på tværs af foreningerne i Vejen Kommune, velkomst-foreninger mv. 

 

 

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke

12.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Drøftelse af et nyt navn til Hædring af Idrætsfolk – Evt. Sports- og Fritidsgalla.

 

Folkeoplysningsudvalget ønsker en drøftelse af dagsprisen pr. kursusdeltager i forbindelse med tilskud til instruktør- og lederuddannelse.

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke

13.Opsamling fra mødet

Opsamling fra mødet


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 08-08-2019

Intet.

 

 

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard og Poul Egelykke