Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 08-08-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Andst U & I

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Andst U & I


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgning.


Sagsfremstilling

Andst Ungdoms og Idrætsforening (Andst U & I) præsenterede projekt Andst Andedam på Folkeoplysningsudvalgets møde i februar måned.

 

Foreningen oplyste på daværende tidspunkt, at projektudgifterne løber op på 876.250 kr., og at der foreløbigt var givet tilsagn om 510.000 kr.

 

Foreningen har efterfølgende søgt om byggetilladelse, og er i den forbindelse blevet udfordret af, at det ikke er en mulighed, med mindre der bliver etableret en støjvold og en særlig lysdæmpning og sensorer.

 

Andst U & I har indhentet to tilbud på etablering af en støjvold.

 

Tilbud 1:

 

Etablering af støjvold (jord)

39.000 kr.

Lysanlæg

41.177 kr.

I alt

80.177 kr.

 

 

Tilbud 2:

 

Støjvæg

73.800 kr.

Lysanlæg

42.500 kr.

I alt

116.300 kr.

 

Beløbene er ex. moms


Tidligere behandling

21.02.2019 Folkeoplysningsudvalget.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

Bilag