Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 20-06-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienterede om:

-         Status på BørnUngeLiv

-         Indsats for udsatte børn og unge.

-         Regnskaber for haller og centre. Regnskaberne kan findes i referatet fra den 4. juni 2019, punkt 7, under bilag. Direkte link her.

-         Regnskabet fra Museet på Sønderskov.

-         nuværende tidspunkt er der et stort fokus på budgetter.

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen

Fraværende: Sanne Vestergaard

2.Voksenundervisning - foreløbigt regnskab 2018

Sagsnummer: 17/18115

Voksenundervisning - foreløbigt regnskab 2018


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter det videre forløb.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at Brian Kronborg tager denne status med til Aftenskolernes Samråd. Samrådet drøfter hvordan de overskydende midler skal fordeles. Derudover skal Aftenskolernes Samråd drøfte budgettet for de mellemkommunale refusioner, samt pensionistrabatordningen.

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen

Fraværende: Sanne Vestergaard


Sagsfremstilling

Der er blevet lavet en foreløbig gennemgang af regnskaberne, og denne viser, at aftenskolerne skal tilbagebetale ca. 126.000 kr.

 

I forbindelse med fordelingen af tilskuddet for 2019 kunne ansøgningerne fra aftenskolerne ikke imødekommes 100 %, og det blev besluttet, at aftenskolerne maksimalt kunne modtage et beløb svarende til de faktiske lønudgifter i 2017 med mindre det ansøgte i 2019 var mindre end dette.

Det betød for nogle af aftenskolerne fik et tilsagn, der lå langt under det ansøgte.

 

I 2019 er der afsat i alt 45.000 kr. til pensionistrabat. Der er udbetalt knap 58.000 kr. i 2018.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.


Høring

Aftenskolernes Samråd.

Bilag

3.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Sdr. Hygum Rideklub

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Sdr. Hygum Rideklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 28.000 kr. yderligere til projektet.

Med bevillingen fra 2018, ender det samlede tilskud på 50.000 kr. ex moms.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

Sdr. Hygum Rideklub søger om tilskud til en ny bund i ridehuset.

 

I 2018 søgte foreningen om et tilskud til renovering af bunden, og fik en bevilling på 22.000 kr. fra Folkeoplysningsudvalget.

 

Da de i begyndelsen af 2019 ville påbegynde renoveringen vurderede flere ridebane-eksperter, at bunden ikke var så god som tidligere vurderet, bl.a. fordi hele underlaget under toplaget er skævt. Konsekvensen er, at foreningen bliver nødt til at etablere en helt ny bund.

 

Foreningen vil indkøbe en bund af fiber blandet med ridebanesand, da de vurderer det vil være den rigtige løsning.

Valget af fiberbund vil betyde, at foreningen fremover kan tiltrække flere eksterne hestearrangementer, da flere stævner og events er betinget af fiberbund.

 

Der er indhentet to tilbud:

Tilbud 1: 169.940 kr. ex. moms – inkl. baneplaner*

Tilbud 2: 144.000 kr. ex. moms – ex. baneplaner

 

*for at vedligeholde en fiberbane er en fiberbund-baneplaner nødvendig.

 

Puljen til mindre anlægsprojekter er på 290.000 kr. Der er 89.000 kr. tilbage i puljen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

www.vejen.dk/mindreanlægsprojekter


Høring

Ingen.

 

4.DGI kursus - gå vært

Sagsnummer: 19/252

DGI kursus - gå vært


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget afsætter 26.100 kr. af puljen til lederuddannelse i henholdsvis 2019 og 2020.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at afvise ansøgningen, da puljen til instruktør- og lederuddannelse ønskes brugt på foreningerne.

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

Vejen Kommune er gå-kommune, og netop derfor arbejdes der med at etablere gå- fællesskaber flere forskellige steder i kommunen.

Vejen Kommune, Sundhedsafdelingen udbyder, i samarbejde med DGI – bevæg dig for livet, 4 kurser for ”gå-værter”.

 

Kurset bliver udbudt til borgere i Vejen Kommune. Det første kursus er blevet afholdt på Brørup Sundhedscenter med 23 deltagere, og der planlægges yderligere 3 kurser, henholdsvis efteråret 2019, og forår og efterår 2020.

 

Prisen pr. kursus er 13.550 kr. ved 25 deltagere.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen ordningen.


Høring

Ingen.

5.Ansøgning fra IFS Noget Særligt

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra IFS Noget Særligt


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 7.500 kr. ex moms til indkøb af redskaber.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

IFS Noget Særligt er nyetableret forening, der henvender sig til bl.a. personer med psykisk sårbarhed.

Foreningens formål er at skabe et socialt fællesskab for foreningens medlemmer, hvor idrætten er omdrejningspunktet. Målgruppen er over 18 årige og vil være forankret i Brørup Hallerne.

 

Foreningens målsætning er, at de i løbet af det første år har fået minimum 35 betalende medlemmer, som deltager i idrætstilbud, og foreningen vil indenfor det første år udbyde aktiviteter med forskelligartet indhold og intensitet, for derved at appellere til flest mulige medlemmer.

I opstartsperioden forventer foreningen aktivitet hver mandag og onsdag i tidsrummet fra kl. 14.30 – 16.00, hvorefter bestyrelsen vil evaluere på, hvorvidt aktivitetsniveauet er passende, eller skal revideres.

 

Foreningen søger om 22.328 kr. ex. moms til indkøb af bl.a. kegler, forskellige bolde, redskaber til sociale aktiviteter, floorball sæt, redskaber til cirkeltræning, badminton og volleyball.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

6.Ansøgning fra Tobøl Idræts- og Borgerforening 1

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra Tobøl Idræts- og Borgerforening 1


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 2.000 kr. ex moms til opstart af New Age Kurling.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

Tobøl Idræts- og Borgerforening søger om tilskud til opstart af New Age Kurling.

 

Tobøl Idræts- og Borgerforening opstarter i efteråret 2019 en ny aktivitet, specielt rettet mod seniorerne i hele 6683-området.

 

New Age Kurling spilles indendørs og henvender sig til alle – også folk med lette skavanker kan spille med, da stenene kan afleveres ved hjælp af en teleskopstang eller med hånden. Holdene dyster i at "levere sten" fra den ene ende af en bane til et mål i den anden ende af banen.

 

Formålet med denne nye aktivitet er at samle både herre- og dameseniorer til motion, hygge og samvær en formiddag om ugen.

 

Planen er at invitere til en gratis ”Kom-og-prøv” dag efter sommerferien, hvor en DGI konsulent vil komme og introducere spillet.

 

Tilbud fra DGI

 

2 stk. New Age Kurling sæt, i alt 7.000 kr. inklusiv moms.

 

Et New Age Kurling sæt indeholder 8 kurlingsten m. hjul, 1 målfelt og 2 teleskobstænger.

 

 

 

Aktivitets- og Udviklingspuljen er på 100.000 kr. Der er 93.000 kr. tilbage i puljen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

7.Ansøgning fra Tobøl Idræts- og Borgerforening 2

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra Tobøl Idræts- og Borgerforening 2


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 1.000 kr. ex moms til opstart af Floorball.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

Tobøl Idræts- og Borgerforening søger om tilskud til opstart af Floorball i foreningen.

 

Tobøl Idræts- og Borgerforening opstarter i efteråret 2019 en ny aktivitet, som retter sig mod det brede publikum. Foreningen håber specielt at få flere ikke-aktive voksne i gang med en god og sjov form for motion, hvor også fællesskabet skal være et ”trækplaster”.

 

Floorball ville med fordel også kunne tilbydes til områdets ældre, da det viser sig, at floorball styrker knoglerne, er godt for konditionen og mindsker risikoen for type 2 diabetes.

 

Formålet med denne nye aktivitet er at få flere af områdets borgere til at finde glæden ved motion og fællesskab og dermed få en sundere livsstil.

 

Planen er at invitere til en gratis ”Kom-og-prøv” dag efter sommerferien, hvor en DGI konsulent vil komme og introducere spillet.

 

Tilbud

 

DGI’s floorball startpakke:

  • 12 stave og 20 bolde plus opbevaringstaske
  • 2-timers workshop: "Kom godt i gang med MotionsFloorball"
  • Øvelseskort og spilleregler
  • Plakater til markedsføring i jeresforening og lokalområde

2.995 kr. inklusiv moms

2 stk. mål, inkl. fragt

1.150 kr. inklusiv moms

I alt

4.145 kr. inklusiv moms

 

Aktivitets- og Udviklingspuljen er på 100.000 kr. Der er 93.000 kr. tilbage i puljen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

8.Ansøgning fra Rødding IF

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra Rødding IF


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 20.000 kr. ex moms til indkøb af et Goal Station anlæg.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

Rødding Idrætsforening ansøger hermed om tilskud til anskaffelse af en ”Goal Station – the ultimative training system”. Et anlæg bestående af 8 bander med dertilhørende lys og computerstyring.

 

Anlægget består af 8 flytbare bander alle udstyret med lys. Det hele er computerstyret, og betjenes af en app på mobilen/tablet. Her ligger der også færdige træningsprogrammer.

 

Goal Station tager spillernes tekniske udvikling til det næste niveau ved at skabe de bedste forudsætninger for individuel træning – og som giver mulighed for at lave direkte personlig opfølgning gennem data.

 

Disse Goal Station bander er med til at træne og finjustere fodboldspillernes afleveringer, modtagelser af bolden, første berøringer, koordinationsevner, balance, antal afleveringer, at kunne holde bolden ved jorden mm.

Systemet er tilpasset den enkelte spiller, så tempoet passer uanset om man er øvet eller uøvet. Systemet husker også den enkelte spillers resultater fra tidligere, så vedkommende selv og trænerne kan se om der er fremskridt. Resultaterne kan også ses på den enkeltes egen mobil.

 

Rødding Idrætsforening har fået anlægget demonstreret for nogle af deres mest erfarne trænere, og begejstringen var i top.

 

Goal Station er primært udviklet til fodbold, men anvendes også til andre idrætsgrene. Rødding Idrætsforening forventer således også, at det vil blive anvendt til håndboldtræning, og de har også forventninger til, at E-sport holdene vil anvende det.  Vi har fra starten ønsket, at e-sport spillerne havde korte pauser fra computeren, hvor de fik pulsen op med forskellige fysiske aktiviteter. Her virker Goal Station som en oplagt mulighed.

 

I Rødding Idrætsforening har de 75-80 frivillige ledere og trænere. Hvis de i gennemsnit er aktive i 5 år, skal de i gennemsnit finde 16 nye emner. Det er mange og en stor udfordring for foreningen. Dermed ønsker de at investere i Goal Station, for at gøre det mere attraktivt af være træner i Rødding Idrætsforening.

 

Tilbud

Goal Station kan fås i mange udgaver og til priser op til 1,1 mio. kr.

 

Anlægget som Rødding Idrætsforening ønsker at anskaffe, er forhandlet ned i en pris på 70.000 kr. eksklusiv moms.

 

Rødding Idrætsforening har fået bevilget 30.000 kr. fra Foreningspuljen.

 

 

Aktivitets- og Udviklingspuljen er på 100.000 kr. Der er 93.000 kr. tilbage i puljen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

9.Omplacering af Vejen Danseforening

Sagsnummer: 18/32831

Omplacering af Vejen Danseforening


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Vejen Danseforening omplaceres fra gruppe III til gruppe II.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at omplacere Vejen Danseforening fra III til gruppe II.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

Vejen Danseforening blev en godkendt folkeoplysende forening i foråret 2015.

 

Foreningen har i år 43 medlemmer under 25 år og 24 medlemmer over 25 år.

 

Vejen Danseforening er på nuværende tidspunkt placeret i gruppe III, som berettiger dem til et aktivitetstilskud på 36 kr. pr. medlem under 25 år.

 

Foreninger i gruppe II er berettiget til 90 kr. pr. medlem.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven
Vejen-ordningen


Høring

Ingen.

Bilag

10.Rideklubber i Vejen Kommune

Sagsnummer: 09/31950

Rideklubber i Vejen Kommune


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter punktet.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge følgende i lokaletilskud til rideklubberne i Vejen Kommune:

 

Tobøl: 110.000 kr.

Vejen: 130.000 kr.

Sdr. Hygum: 123.500 kr.

Ladelund: 214.000 kr.

Sommerlyst: 21.000 kr.

 

Lokaletilskuddet er en fastprisaftale, og er gældende fra 2020 til og med 2022.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

Vejen Kommune har fastprisaftaler med rideklubberne i Vejen Kommune.

 

I 2018 er der udbetalt følgende beløb i lokaletilskud:

 

 

Tobøl Rideklub

100.000 kr.

Vejen Rideklub

130.000 kr.

Sdr. Hygum Rideklub

123.685 kr.

Ladelund Rideklub

214.200 kr.

Sommerlyst Pony Rideklub

21.050 kr.

 

Tobøl Rideklub har tidligere rettet henvendelse til Vejen Kommune i forhold til ændrede udgifter til husleje, da udlejer udvider hallen.

Vejen Rideklub er en forholdsvis ny rideklub, og der skal følges op på udviklingen i klubben.

 


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen ordningen.


Høring

Ingen.

Bilag

11.Orientering om Genforeningen i Vejen Kommune 2020

Sagsnummer: 19/13823

Orientering om Genforeningen i Vejen Kommune 2020


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget tager orienteringen til efterretning.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

I 2020 markeres 100-året for Genforeningen. Markeringen startes i januar og kulminerer i juli. I Vejen Kommune er der disse vigtige arrangementer:

 

23. maj 2020: DGI Stafetten når til Skibelund Krat, hvor der holdes en event (DGI og lokale løbeklubber er arrangører).

14. juni 2020: Folkefest i Skibelund Krat – dette er Vejen Kommunes hovedevent.

9. juli 2020: Besøg af kongehuset Askov Højskole/Skibelund Krat.

 

Vejen Kommune har afsat en Genforeningspulje på 400.000 kr., som kan søges til Genforeningsarrangementer med relation til Vejen Kommune. Fristen er 1. september.

 

Læs mere på www.vejen.dk/2020

 

Der er indbudt til visionsmøde den 25. juni 2019.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

12.Fastsættelse af nye mødedatoer 2019

Fastsættelse af nye mødedatoer 2019


Administrativ indstilling

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at godkende mødedatoerne for andet halvår 2019.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen


Sagsfremstilling

Forslag til mødedatoer i andet halvår 2019:

 

8. august

19. september

10. oktober

7. november

12. december

 

Møderne afholdes som udgangspunkt på Vejen Rådhus i tidsrummet fra kl. 16 – 18.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

13.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Administrationen orienterede om, at:

-         Vi har godkendt IFS Noget Særligt, som en folkeoplysende forening.
IFS Noget Særligt søger derudover om at blive en handicapforening. Dette godkendte Folkeoplysningsudvalget.

-         Vi støtter Open Nordic Tournament i forbindelse med Genforeningen 2020.

-         Holsted Billard har henvendt sig om tilskud til flytning af billardbordene fra Vestergade 17 til områdekontoret i Holsted. Denne ansøgning skal Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandle.

-         Folkeoplysningsudvalget skal reservere den 14. august 2019 i kalenderen, da Kolding Flyveklub inviterer udvalget på besøg.

-         Status på Liv i Andedammen i Andst.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen

14.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Administrationen orienterede om, at:

-         Formand, Jan Møller Pedersen, vil indgå i dialog med de lokale pengeinstitutter, for at påpege foreningernes udfordringer med de dyre gebyrer og kundeforhold.

-         Arbejdsgruppen vedrørende gratis halleje indkaldes til møde i august.

-         Orientering om fritidsafdelingen i Kolding Kommune.

 


 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen

15.Opsamling fra mødet

Opsamling fra mødet


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 20-06-2019

Formand, Jan Møller Pedersen kontakter pressen vedrørende vores fastprisaftaler med rideklubberne i Vejen Kommune, samt bevillingen til indkøb af et Goal Station anlæg i Rødding Idrætsforening.

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen