Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Kulturelt Samråd

Mødedato: 19-03-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Konstituering og arbejdsplan for 2019

Konstituering og arbejdsplan for 2019


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Kulturelt Samråd konstituerede sig således:

Formand: Lone Houmann Holst

Næstformand: Anker Ravn Knudsen

 

Arbejdsplan:

Behandling af ansøgninger.

Uddeling af Kulturpris.

Arbejde for synlighed gennem pressemeddelelser om ny formand, om Kulturpris og om penge til Genforeningen 2020, når restmidler fra 2018 forhåbentlig overføres. Ligeledes er medlemmerne af Kulturelt Samråd et ”lille ambassadørkorps”, der kan opfordre foreninger til at sende ansøgninger, når de møder andre foreninger som en del af deres frivillige virke.


Sagsfremstilling

Der vælges formand og næstformand i Kulturelt Samråd.

Samrådet drøfter også arbejdsplan for 2019.


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen

2.Godkendelse af referat fra sidste møde

Godkendelse af referat fra sidste møde


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Referatet blev godkendt.


Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde – referat ses på https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1555053


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen

3.Økonomisk status før uddeling

Sagsnummer: 19/362

Økonomisk status før uddeling


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Taget til efterretning.


Sagsfremstilling

Puljen for 2019 er på 90.928 kroner, og den disponible rest er 83.220 kroner.

 

Der er bedt om overførsel af 2.491 kroner øremærket Sydjysk Kunstforenings foredragsrække, der sluttede januar 2019 samt restmidler på 42.982 kroner øremærket Genforeningsarrangementer. Det er stadig uafklaret, om midlerne overføres.

 

Der er 4.824,80 kroner tilbage på driftskontoen.

 

Der er kommet fem ansøgninger, der samlet søger om 38.095 kroner. 


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen

Bilag

4.Ansøgning fra Rødding Højskole

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Rødding Højskole


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Ansøgningen støttes med 10.000 kroner.

 

Det er et gennemtænkt og interessant arrangement med høj kvalitet. Det er positivt, at der både er tænkt i lokale målgrupper og i at få folk til udefra. Det er også interessant med blandingen af unge og modne folk.


Sagsfremstilling

Rødding Højskole søger om 10.000 kr. i tilskud til forfatter- og formidlerhonorarer til Rødding Litteraturseminar 2019. Det ligger lørdag 11. maj 2019 med temaet ’Vilde kvinder i litteraturen’. Til efteråret kommer så et litteraturstævne, hvor de havde det første i 2018 med over 200 deltagere. Rødding Højskole samarbejder med det nystiftede Forlag Harpyie om Rødding Litteraturseminar.

 

Formålet for Rødding Litteraturseminar er at sætte fokus på nogle af de vigtigste strømninger i den nye litteratur og i litteraturdebatten. Det er for alle, der elsker at læse. De ønsker at etablere en tradition for store, vedkommende litteraturarrangementer i Vejen Kommune på landets ældste højskole i Rødding.

 

De vil samle forfattere og formidlere i en samtale om et bredt og højaktuelt tema, kvindefigurer i den aktuelle litteratur. På programmet er en samtale om hekse med forfatter Olga Ravn, Lulu Anne Hansen fra Heksemuseet i Ribe, forsker i det okkulte Kasper Opstrup og med ordstyrer Kamilla Löfström fra Information. Et andet programpunkt er ”den gale kone” ved oversætter Lean Pejtersen og efterordsskribent Ida Marie Hede. Tredje tema er litteratur skrevet af og om minoritetskvinder med Lucia Odoom fra Politiken, forfatter Liv Nimand Duvå og forfatter Nilgün Erdem. Forfatter Jule Mendel holder en lejlighedstale, teolog Georg Bendix giver et historisk oplæg, forfatterne læser egne værker og Skriftkollektivet BMS laver en performance.

 

Seminaret er gratis og åbent for alle. Man kan overnatte lørdag-søndag for 75 kr. pr. person og købe tre måltider på skolen for 120 kr. pr. person. Der tilbydes afhentning i bus fra Vejen Station til 50 kr. pr. person.

 

Seminaret annonceres på Rødding Højskoles hjemmeside og i skolens skriftlige materiale samt på Forlaget Harpyies hjemmeside. Det markedsføres landsdækkende på sociale medier, i annoncer og i lokale skriftmedier samt med plakater og flyers uddelt i Vejen, Ribe, Haderslev, Århus og København. De har kontakt til en række læsekredse i Vejen Kommune, som inviteres personligt, så de har mulighed for at læse udvalgte værke forud for. Dermed vil de i særligt grad kunne bidrage til den fælles debat og samtale.

 

Målgruppen er både de lidt ældre læsere, som de finder gennem læsekredse og de yngre lokale unge, tilrejsende fra større byer og nuværende og gamle højskoleelever. Mødet på tværs af generationer lykkedes godt i 2018. De regner med 100-200 deltagere i alt.

 

 

Udgifter

 

Transport

5.000

Bus fra Vejen Station og tilbage

2.000

Forplejning deltagere

3.000

Mad til gæster

5.000

Markedsføring (flyers, plakater, digital annoncering på sociale medier)

5.000

Forfatter- og deltagerhonorar (4.000 kr. pr. person)

32.000

Udgifter i alt

52.000

 

 

 

 

Indtægter

 

Madbilletter

5.000

Overnatning gæster

7.000

Indtægter i alt

12.000

 

 

Finansiering

 

Egenfinansiering

10.000

Tilskud fra Statens Kunstfonds Projektstøtte udvalg for litteratur (søgt)

20.000

Finansieringsbehov fra Kulturelt Samråd

10.000

 


Tidligere behandling

Ingen

 


Økonomiske konsekvenser

Ingen

 


Personalemæssige konsekvenser

Ingen

 


Retsregler og andre forskrifter

Ingen

 


Høring

Ingen

Bilag

5.Ansøgning fra Brørup Bio

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Brørup Bio


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Kulturelt Samråd giver afslag af to grunde:

Det er ikke for alle, men til inviterede udsatte familier, og dermed er det et lukket arrangement. I Kulturelt Samråds retningslinjer står, at arrangementer, hvor der ikke er åben adgang for alle ikke støttes.

 

Desuden er sigtet nok mere af social karakter end kulturel karakter (selvom der er et kulturelt indhold i arrangementet).

 

Kulturelt Samråd finder projektet meget sympatisk. Charlotte Thomsen undersøger andre muligheder for at søge støtte hos kommunen, som kan meldes tilbage til Brørup Bio.


Sagsfremstilling

Brørup Bio søger om støtte på 10.920 kroner til at give udsatte børn/familier en god biografoplevelse.

 

Brørup Bio drives af frivillige, og der er stor opbakning til biografen. I 2018 havde de en fremgang på 44 procent på besøgstallet. De vil gerne give en god biografoplevelse til de familier i kommunen, som ikke selv har råd.

 

Gennem BROEN i Vejen har de mulighed for at invitere 110 udsatte familier i biografen. Under titlen ’Biografen er for alle’ vil de vise 3 forskellige film med forskellige alderstilbud, så de udsatte børn kan se de samme film som deres jævnaldrende.

 

Det vil være helt nye film med premiere i sommerferien, og de vil vise dem i weekenden 3. og 4. august 2019 lige inden skolestart. Så har børnene også noget at fortælle i skolen, når ferien er slut.

 

Budget

Filmleje 3 forestillinger * 144 gæster * 60 kr.

25.920

Søges ved en fond i biografverdenen

-15.000

Finansieringsbehov

10.920

 

Arbejdstimerne ydes af biografens frivillige.

 

Derudover ønsker de at give alle gæster en halvliters sodavand, en mellempopcorn og en slikpose. Det koster 45. kr. pr. person, så med 3 forestillinger med 144 gæster, er det en udgift på 19.440, som de vil forsøge at finde en sponsor til.

 

Målet er at arrangementet går i nul, da de handler om at give den gode totale biografoplevelse til de udsatte børn og familier.


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen

Bilag

6.Ansøgning fra Rødding Centret

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Rødding Centret


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Der gives underskudsgaranti på op til 5.000 kroner.

 

Det er et aktuelt og interessant arrangement, og det er positivt, at det laves i samarbejde mellem flere aktører.

 

Inhabil: Lone Houmann Holst


Sagsfremstilling

Rødding Centret søger om støtte eller underskudsdækning op til 5.000 kroner til et foredrag med forfatter Leonora Christina Skov, vinder af De Gyldne Laurbær 2019. Foredraget arrangeres i samarbejde med Rødding Bibliotek og afholdes i Kultursalen.

 

Det foregår 23. april og henvender sig til alle interesserede. Det markedsføres gennem bibliotekets foredragsforening, på facebook og i uge- og dagsaviser.

 

(Der laves også et eftermiddagsarrangement med samme forfatter for skoler i Rødding med de ældste klasser.)

 

Der søges ikke andre steder til arrangementet.

 

Budget

Indtægter

Ved 200 gæster

Ved 250 gæster

Entré a 100 kr.

20.000

25.000

 

 

 

Udgifter

 

 

Foredragsholder

21.875

24.375

Leje af Kultursal, inkl. op-/nedtagning af stole/borde

3.500

3.500

Markedsføringsmateriale

1.000

1.000

Udgifter i alt

26.375

28.875

 

 

 

Finansieringsbehov

6.375

3.875

 


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen

Bilag

7.Ansøgning fra Klub 2000

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Klub 2000


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Der gives afslag, da Kulturelt Samråd har svært ved at se, hvordan de når ud til hele kommunen med tilbuddet; der er ikke sat midler af til annoncering eller markedsføring. Kulturelt Samråd støtter kun åbne arrangementer, hvor alle interesserede kan komme, og det kræver, at andre end de lokale ved arrangementet finder sted.


Sagsfremstilling

Klub 2000 i Sdr. Hygum søger om støtte på 2.175* kroner til et foredrag med hospitalsklovn Gitte Møller Madsen/Trudi den 10. april 2019 i Sdr. Hygum Aktivitetscenter. Gitte arbejder på børneafdelinger og børnepsykiatriske afdelinger, hospice, specialinstitutioner og med demente borgere på plejecentre. Gitte vil fortælle om sin hverdag og historien bag hospitalsklovneriet.

 

Foredraget tilbydes til hele kommunen.

 

Udgifter

 

Foredragsholder: hospitalsklovn Gitte Møller Madsen

4.000

Transport

1.000

Kaffe og kage: 45 personer à 75 kr.

3.375

Drikkevarer

1.000

Udgifter i alt

9.375

 

 

Indtægter

 

Entré 150 kr. * 45 personer

6.750

Salg af drikkevarer

450

Indtægter i alt

7.200

 

 

Finansieringsbehov

2.175

 

*De ansøger om 3.075 kroner, men har ikke lagt indtægterne korrekt sammen, og deres finansieringsbehov er dermed 2.175 kroner.


Tidligere behandling

 

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen

Bilag

8.Ansøgning fra Lintrup-Hjerting Borgerforening

Sagsnummer: 19/362

Ansøgning fra Lintrup-Hjerting Borgerforening


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Der gives støtte på 10.000 kroner.

 

Det er et relevant arrangement af højt kvalitet, der forventes at nå ud til mange mennesker.


Sagsfremstilling

Lintrup-Hjerting Borgerforening søger om tilskud på 10.000 kr. til forestillingen ”Sigurd fortæller om Genforeningen” til marts 2020. Forestillingen bliver en del af Sigurd Barretts turné i samarbejde med Grænseforeningen i forbindelse med Genforeningen 2020 og skal bookes senest i maj 2019.

 

Han formidler historien om Sønderjyllands Genforening med Danmark i et nutidigt perspektiv. Lintrup-Hjerting Borgerforening ønsker at markere den vigtige begivenhed med en koncert med Sigurd Barrett i dagtimerne for børn og en koncert for voksne i aftentimerne.

 

Målgruppen er for børneforestillingen børn og unge i Lintrup-Hjerting og tilstødende sogne og for voksenforestillingen for hele Vejen Kommune.

 

De vil markedsføre arrangementet i ugeaviser, pressemeddelelser, hjemmeside og facebook.

 

Budget

Udgifter
Børneforestilling 45 minutter op til 500 tilhørere

18.750

Voksenforestilling 2 * 45 minutter op til 200 tilhørere

15.000

Annoncering i Ugeavisen Vejen og NyTirsdag

6.000

Leje af scene

500

Forplejning (tekniker og Sigurd Barrett)

500

Udgifter i alt

40.750

 

Indtægter

Entréindtægter

 

 

10.000

 

Finansieringsbehov


30.750

 

Ud over denne ansøgning, vil foreningen også søge om tilskud fra lokale foreninger og eksterne fonde.


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen

Bilag

9.Planlægning af uddeling af Kulturpris

Planlægning af uddeling af Kulturpris


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Samme model som foregående år.

 

Charlotte Thomsen kontakter og aftaler nærmere med:

Jels Vikingespil
Jyske Vestkysten

Udvalgsformand

 

Charlotte Thomsen skriver pressemeddelelse, der både præsenterer Lone Holst som ny formand og omtaler Kulturprisen og opfordrer til at folk sender indstillinger ind.

 

I forhold til at kunne indstilles og modtage prisen, er det vigtigere at man er en lokal ildsjæl end at man er frivillig frem for at være ansat inden for kulturområdet. Det er det ekstra engagement, der er afgørende. Folk, der har været indstillet tidligere og ikke modtaget den kan indstilles igen. Der har gennem årene været gode kandidater, som ikke fik Kulturprisen, men alligevel fortjener den.


Sagsfremstilling

Planlægning af proces, presse og uddeling af Kulturprisen.

Kulturprisen er nærmere beskrevet på www.vejen.dk/kulturpris


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen

10.Orientering fra det politiske udvalg

Orientering fra det politiske udvalg


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Ikke noget at berette til dette punkt.


Sagsfremstilling

Orientering fra det politiske udvalg


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen

11.Eventuelt

Eventuelt


Administrativ indstilling

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 19-03-2019

Charlotte Klausen fortalte om et foredrag hun havde hørt, der handlede om at bruge litteratur som en del af medicinsk behandling. Dels det, at man i sundhedssystemet ser hele personen og omstændighederne, deres fortælling, og ikke kun det rent medicinske. Dels at man bruger tekster/bøger/noveller om kærlighed eller sorg, som en patient eller pårørende læser for at få en forståelse af deres egen situation. Man er i gang med at udbrede det til flere sygehuse. Interessant, at man bruger litteratur som en del af behandling.

 

Litteratur og kultur kan være relevant på andre felter.

 

Charlotte Klausen deltager i paneldebat som medlem af Kulturelt Samråd og lokal borger til et kulturaktørmøde i næste uge i regi af Trekantområdet. Emnet kulturmetropol blev igen drøftet på mødet – Kulturelt Samråd er skeptisk over for begrebet om at Trekantområdet skal kunne blive en kulturmetropol.

 

Anker Ravn Knudsen sagde, at etablerede regionale spillesteder i nabokommuner støvsuger publikum, hvilket gør det svært at stable koncerter på benene på markedsvilkår her i kommunen. Hvis vi her i kommunen prøver at lave en stor koncert, så kræver det noget støtte.

 

Jazz i Trekanten blev nævnt som en aktør, der kan hjælpe til at få koncerter til at lykkes. Måske kan det inspirere aktører, der en gang har haft en vellykket koncert sammen med Jazz i Trekanten til også at holde arrangementer uden Jazz i Trekanten er med. Jazz er så smalt, at det kan bruges til intimkoncerter små steder rundt om i kommunen.

 

Charlotte Klausen: Hvis man via Trekantområdets Festuge kan få sået nogle kim, inspirere til at få skabt flere arrangementer, skabt kontakter, skabt traditioner, der fortsætter, så er det rigtigt godt.

 

Charlotte Thomsen fortalte, at der 20/3 er frist for en lille Festugepulje, hvor foreninger kan søge op til 2.500 kroner til en lille Festugeaktivitet. Håbet er at få foreningerne rundt om til at byde ind i Festugen.

 

Nye mødedatoer:

6. juni

12. september

14. november


Sagsfremstilling

Eventuelt, herunder nye mødedatoer


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen