Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 02-05-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Besøg af DGI

Sagsnummer: 18/32831

Besøg af DGI


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

Maj-Britt Schultz Kreipke fortalte om DGI’s analyse af Vejen Kommunes befolkning og hvordan medlemmerne i vores foreninger fordeler sig geografisk, samt hvad vi i Vejen Kommune skal være opmærksomme på i forhold til udvikling og hvordan DGI kan bidrage ind i dette.

 

Chefkonsulent for Kultur & Fritid, Casper Rasmussen, deltog under punktet.

 

 

Afbud: Brian Kronborg


Sagsfremstilling

Udviklingskonsulent Maj-Britt Schultz Kreipke fra DGI Sydvest kommer fra 16.00 til 16.30.

Maj-Britt vil sammen med Folkeoplysningsudvalget snakke om foreningernes udfordringer og hvilke temaer der kunne være relevante i forbindelse med et fremtidigt foreningsmøde eller temaaften.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

2.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienterede om, at:

-         kulturaftalen er blevet drøftet med Trekantområdet.

-         der arbejdes på en fødevarefestival i Vejen Kommune.

 

Chefkonsulent for Kultur & Fritid, Casper Rasmussen, deltog under punktet.

 

 

Afbud: Brian Kronborg

3.Evaluering af arrangementet Hædring af Idrætsfolk 2018

Sagsnummer: 18/26250

Evaluering af arrangementet Hædring af Idrætsfolk 2018


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

Arrangementet Hædring af Idrætsfolk 2018 blev drøftet og evalueret.


Sagsfremstilling

Arrangementet ”Hædring af Idrætsfolk 2018” blev afholdt torsdag den 11. april 2019 og der ønskes en evaluering af arrangementet.

 

Chefkonsulent for Kultur & Fritid, Casper Rasmussen, deltog under punktet.

 

 

Afbud: Brian Kronborg


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

 

4.Ansøgning fra Brørup Bio

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra Brørup Bio


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at give afslag på ansøgningen. Udvalget vil opfordre Brørup Bio om at etablere et eventuelt samarbejde med Brørup Børnefilmklub.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg


Sagsfremstilling

Brørup Bio søger om støtte på 10.920 kroner til at give udsatte børn/familier en god biografoplevelse.

 

Brørup Bio drives af frivillige, og der er stor opbakning til biografen. I 2018 havde de en fremgang på 44 procent på besøgstallet. De vil gerne give en god biografoplevelse til de familier i kommunen, som ikke selv har råd.

 

Gennem BROEN i Vejen har de mulighed for at invitere 110 udsatte familier i biografen. Under titlen ’Biografen er for alle’ vil de vise 3 forskellige film med forskellige alderstilbud, så de udsatte børn kan se de samme film som deres jævnaldrende.

 

Det vil være helt nye film med premiere i sommerferien, og de vil vise dem i weekenden 3. og 4. august 2019 lige inden skolestart. Så har børnene også noget at fortælle i skolen, når ferien er slut.

 

Budget

Filmleje 3 forestillinger * 144 gæster * 60 kr.

25.920

Søges ved en fond i biografverdenen

-15.000

Finansieringsbehov

10.920

 

Arbejdstimerne ydes af biografens frivillige.

 

Derudover ønsker de at give alle gæster en halvliters sodavand, en mellempopcorn og en slikpose. Det koster 45. kr. pr. person, så med 3 forestillinger med 144 gæster, er det en udgift på 19.440, som de vil forsøge at finde en sponsor til.

 

Målet er at arrangementet går i nul, da de handler om at give den gode totale biografoplevelse til de udsatte børn og familier.


Tidligere behandling

19.03.2019 Kulturelt Samråd


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

5.Brørup Løbeklub - ansøgning om lokaletilskud

Sagsnummer: 19/9577

Brørup Løbeklub - ansøgning om lokaletilskud


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at give afslag på ansøgningen, da der kan anvises kommunale lokaler.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg


Sagsfremstilling

Brørup Løbeklub søger om lokaletilskud til en udgift til husleje på 3.000 kr. årligt.

 

Foreningen lejer sig ind i ”det gamle frysehus” på Fredensgade i Brørup. Foreningen benytter lokalerne tre gange om ugen 2-3 timer ad gangen.

 

Foreningen har oplyst, at der er 4 medlemmer under 25 år og 29 over 25 år pr. 31. december 2017.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

 

Ingen.

6.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Brørup Tennisklub

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Brørup Tennisklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 4.000 kr. ex moms til projektet.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg


Sagsfremstilling

Brørup Tennisklub søger om tilskud til opførelse af et mindre overdække ved siden af foreningens kunststofbaner.

 

Foreningens nuværende overdække er meget slidt og gammelt. Dette overdække skal fjernes i denne sæson. Derefter vil foreningen selv bygge et nyt og mindre overdække.

 

Foreningen river selv ned og bygger et nyt ved hjælp af frivillig arbejdskraft. Af samme årsag er der kun indhentet ét tilbud på materialer.

 

Indkøb af materialer ved lokal forhandler beløber sig i 7.964,95 kr. ex moms.

 

Brørup Tennisklub har ca. 42 medlemmer i foreningen.

 

Puljen til mindre anlægsprojekter er på 290.000 kr. Der er 104.000 kr. tilbage i puljen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

7.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Sommerlyst Pony & Islænderklub

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Sommerlyst Pony & Islænderklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 11.000 kr. ex moms til projektet, dog maksimum 50% af de reelle afholdte udgifter.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg


Sagsfremstilling

Sommerlyst Pony & Islænderklub søger om tilskud til opsættelse af spejle i deres ridehal, til gavn for alle medlemmerne.

 

Spejlene er en hjælp til alle rytterne, så de kan se deres holdning på hesten og hvorledes deres hænder, ben og ankler er placeret. Især de større ryttere vil have gavn af spejlene, da de ville kunne opnå en bedre læring og give en bedre forståelse for når underviseren eksempelvis fortæller, at de skal rette diagonalen. Det betyder at rytteren ikke følger hestens bevægelser/rytme.

 

Ride klubben har ca. 55-60 medlemmer som primært er børn i alderen 4-15 år. Der er også voksne ryttere i ride klubben.

 

Tilbud 1

 

2 stk. spejle inkl. ramme 192x132 cm

 

6 mm krystalglas og træplade m. isolering

Selvklæbende film på bagsiden af glasset, som i tilfælde af en ulykke holder glasset tilbage.
 

Inklusiv levering

Eksklusiv opsætning

 

Samlet pris: 22.620 kr. ex moms

Tilbud 2

 

2 stk. spejle a’ 200x200/300 cm.

 

6 mm spejl m. isolering 

Rammen er i galvaniseret stål

Der bliver ikke brugt træ eller andre sugende materialer i konstruktionen.

 

Inklusiv levering

Inklusiv montering

 

Samlet pris: 21.000 kr. ex moms

 

 

Puljen til mindre anlægsprojekter er på 290.000 kr. Der er 104.000 kr. tilbage i puljen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

8.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

Administrationen orienterede om følgende:

-         Møde I Øster Lindet vedrørende deres nye springgrav

-         Glejbjerg Sportsforening foreslår en ny ansøgningsfrist på puljen til mindre anlægsprojekter.

-         Henvendelse fra Broen i Vejen, der ønsker et tættere samarbejde mellem Folkeoplysningsudvalget, dem, Redbarnet, Huset m.f. Eventuelt i forbindelse med en frivillighedskonference.

-         Tilbagemelding fra FOF Kolding-Vejen vedrørende afslag på deres ansøgning til Aktivitets- og Udviklingspuljen.

-         Formand Jan Møller Pedersen har deltaget i Sdr. Hygum Ungdoms- og Gymnastikforenings 100 års jubilæum, samt Vejen Gymnastikforenings 90 års jubilæum.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

9.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

-         Opfølgning på kunstgræsbaner og beslutningen heri.

-         Folkeoplysningsudvalgsmødet den 23. maj rykkes til den 6. juni 2019.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg

10.Opsamling fra mødet

Opsamling fra mødet


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 02-05-2019

Folkeoplysningsudvalgets bevillinger til henholdsvis Sommerlyst Pony & Islænderklub og Brørup Tennisklub fremhæves.

 

 

 

Afbud: Brian Kronborg