Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 21-03-2019

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienterede om:

-         besøg i Hærvejshallen i Bække, hvor nye udviklingstiltag blev drøftet.

-         kommende budgetseminar i Hovborg.

-         kunstgræsbaner i Vejen Kommune.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke

2.Hædring af Idrætsfolk 2018 - Den 11. april 2019

Sagsnummer: 18/26250

Hædring af Idrætsfolk 2018 - Den 11. april 2019


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter indstillingerne.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede indstillingerne.

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Byrådet hylder hvert år idrætsudøvere og spejdere, som året før har ydet en særlig præstation

inden for idræt og fritid og er medlem af en klub eller forening i Vejen Kommune ved

arrangementet Hædring af idrætsfolk. Vi uddeler også årets Foreningspris, Lederpris og 25-års frivillige ledere.

 

Arrangementet afholdes den 11. april 2019 kl. 18.30 i Sdr. Hygum Aktivitetscenter (Sdr. Hygum Lindeallé 2, 6630 Rødding)

 

Der er kommet indstillinger til hædringer, årets lederpris, foreningspris og 25-års ledere.

Der ønskes en drøftelse af indstillingerne. Retningslinjerne er vedhæftet som bilag.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

Bilag

3.Ansøgning fra FOF Kolding-Vejen

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra FOF Kolding-Vejen


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.

 

Udvalget anbefaler FOF Kolding-Vejen at indgå et eventuelt samarbejde med et idrætscenter eller en hal i Vejen Kommune, hvor der er flere foreninger og brugere, som kan benytte sig af trampolinerne.

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Aftenskolen FOF Kolding-Vejen søger om 25.000 kr. i tilskud til indkøb af 12 cellerciser, til opstart af ny aktivitet.

 

Cellerciser er et trampolinlignenede redskab, som er meget effektiv og skånsom for kroppen at motionere på. Cellerciserens effekt har medført, at astronauter fra NASA bruger denne metode til at genopbygge muskler, led og knogletæthed efter perioder i rummet.

Cellerciseren kan også forhindre ankel- og knæ problemer, skinnebenssmerter og lændesmerter. Cellerciseren giver fordele til næsten hvert eneste organsystem / kropssystem - fra øget fleksibilitet til nedsat stress.

 

Cellerciserne skal bruges til bevægelse- og motions hold til både unge som ældre borgere, raske og friske borgere samt borgere med smerter og spændinger forskellige steder i kroppen og også borgere med diagnosen Osteoporose, fordi bevægelse og øvelser på en celleciser er meget skånsom for kroppen.

 

Holdene vil blive sat op, så de kan starte i september 2019. Holdene varer typisk 60 min. pr. gang i et forløb over 10-12 gange. Det vil være hold, som er almen hold, men også handikap hold.

 

 

Navn

antal

stk. pris

pris i alt

Cellerciser bifold

10

4.975,00kr.

49.750,00kr.

Cellercier tre fold

2

6.595,00kr.

13.190,00kr.

 

62.940,00 kr.

 

 

Aktivitets- og Udviklingspuljen er på 100.000 kr. Der er 100.000 kr. tilbage i puljen.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

4.Ansøgning fra Vejen Håndboldklub

Sagsnummer: 18/36912

Ansøgning fra Vejen Håndboldklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller at, Folkeoplysningsudvalget bevilger 7.000 kr.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 7.000 kr. til opstart af den nye aktivitet.

 

 

Sanne Vestergaard deltog ikke under punktet.

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Vejen Håndboldklub (Vejen HK) søger om tilskud til opstart af beach-håndbold i Vejen.

 

Foreningen drømmer om at etablere fire baner ved Vejen Idrætscenter (VIC), så hele årgange med 30 spillere kan træne på en gang, og at foreningen kan afvikle stævner i Vejen.

Foreningen har undersøgt priser sammen med VIC, og forestiller sig et samarbejde med andre beach-aktiviteter, såsom volley, fodbold og badminton.

Mulighederne for dette er der ikke lige nu, iflg. VIC.

 

Der er dog en enkelt beach-bane, der ikke har været brugt i flere år pga. ombygninger, men VIC istandsætter banen i løbet af de kommende måneder. Banen er etableret som en volleybane, men målene til en beach-håndboldbane er de samme.

 

Vejen HK har i de seneste par år deltaget i stævner med 5 – 7 hold i alderen fra 10 til 17 år, og træningen foregår i Holsted på Medius’ baner.

Foreningen søger om tilskud til anskaffelse af mål og markeringslinjer

 

Foreningen har følgende tilbud:

 

Tilbud 1:

2 beach mål

15.998 kr.

Linjer

1.699 kr.

10 beach-håndbolde

1.992 kr.

I alt

19.689 kr.

 

Tilbud 2:

2 beach mål

20.995 kr.

Banemarkering

1.999 kr.

10 beach-håndbolde

1.992 kr.

I alt

24.986 kr.

 

Foreningen søger om tilskud til den samlede investering.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

5.Ansøgning om lokaletilskud fra Brørup Gymnastik Forening

Sagsnummer: 17/15443

Ansøgning om lokaletilskud fra Brørup Gymnastik Forening


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 75 % i lokaletilskud, i alt 5.400 kr.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 75% i lokaletilskud, i alt 5.400 kr.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Brørup Gymnastikforening (BGF) søger om lokaletilskud til haltimer på Ladelund Efterskole for sæsonen 2019-2020.

 

BGF gymnastik har så store hold, at fire af dusse ikke kan være i gymnastiksalen på

Brørupskolen. Foreningen har truffet aftale med Ladelund Efterskole om leje af den store gymnastiksal/ hal i den kommen sæson.

 

Der er p.t. aftalt 5 timer pr. uge med start i uge 36 2019 og sidste træning i uge 11 2020. Der trænes ikke i uge 42 og uge 7.

 

Prisen er aftalt til 300 kr. pr. gang i alt 24 uger – i alt 7.200 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven.


Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 07-06-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at bevilge 5.850 kr.

 

 

 

Afbud: Peter L. Fallesen

6.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Anlæggets Venner i Holsted

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Anlæggets Venner i Holsted


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da projektet ligger udenfor foreningens aktiviteter.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Anlæggets Venner Holsted søger om tilskud til en shelter til Anlægget i Holsted.

Formålet er at gøre Anlægget til et mere attraktivt, og hyggeligt sted, og være med til at forbedre mulighederne for et godt friluftsliv, samt overnatning i naturen.

 

Målgruppen er vandrende unge/børn, cyklister på rute 6 og motionister, samt naturligvis borgerne i byen.

 

Anlæggets Venner er i gang med at ansøge penge til et toiletskur også, og de frivillige vil stå for opsætning og renholdelse fremover.

 

Planering af pladsen og indkøb af grus finansiere foreningen selv.

 

Foreningen har indhentet tilbud på to byg selv shelters, og prisen er henholdsvis 9.120 ex. moms og 9.196 kr.

 

Puljen er på 290.000 kr. Der er 240.000 kr. tilbage i puljen. Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling, der er større end 50.000 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

7.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Askov Mudeaters

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Askov Mudeaters


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 40.000 kr.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 40.000 kr. til projektet.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Askov Mudeaters søger om tilskud på 40.000 kr. til etablering af et nyt mountainbikespor på 3 km i Drostrup.

 

MTB sporten vokser for hvert år. Askov Mudeaters er den største MTB klub i Vejen kommune med 157 medlemmer. Foreningen har, baseret på frivillig arbejdskraft, bygget Hundsbæk MTB nord for Vejen på et stykke jord kommunen har stillet til rådighed i en privat skov. I forhold til sportens udbredelse er det et kort spor, og der er ikke adgang til det efter mørkets frembrud, hvilket i vinterperioden sætter store begrænsninger på mulighed for at dyrke sporten.

 

Projektets formål:

  • Give flere mulighed for at komme ud og nyde naturen på MTB specielt i vintermånederne, hvor mulighederne i dag er begrænsede
  • Konkret etablere et MTB spor på 3 km (med mulighed for senere udvidelse), der kan anvendes 24 timer i døgnet. Der er gratis adgang for offentligheden til sporet. Sporet skal indrettes, så MTB ryttere på alle niveauer, fra begynder til eksperter, kan få glæde af sporet og finde udfordringer på deres niveau. Askov Mudeaters har lavet en 10 årig aftale med 2 lodsejere om vederlagsfri brug af området.

Foreningen ser projektet understøtte kommunens politik og planer for 2018-2021 på flere måder:

 

  • Natur - Med dette projekt gøres et naturskønt område i en privat skov tilgængeligt for offentligheden
  • Sundhed – Projektet giver mulighed og rammer for, at kommunens borgere kan dyrke MTB sporten, når det passer dem, døgnet rundt, hele året rundt
  • Frivillighed - Foreningen har taget initiativ til at etablere gratis leje af skovområde, og klubben bidrager med 150 dages arbejde til etablering af sporet til glæde for alle MTB ryttere i området, ikke blot klubbens medlemmer.

Prisen for projektet er i alt på 240.000 kr. inkl. moms (se nedenstående specifikation), hvoraf halvdelen finansieres ved frivilligt arbejde. Derudover vil foreningen søge om tilskud ved Friluftsrådet og DIF & DIG.

 

Budget ex. moms:

Stabilgrus (ex)

47.467 kr.

Træ & øvrige byggematerialer (forventes udført i 2020/2021 (ex)

 

7.500 kr.

Piktogramstolper & piktogrammer (ex)

4.800 kr.

Leje af maskiner (ex)

25.130 kr.

Værktøj (ex)

750 kr.

Brændstof (ex)

750 kr.

Arbejdskraft 150 arb.dage á 100 kr/t

120.000 kr.

Forplejning til frivillig arbejdskraft 70 kr./mand pr. dag

 

10.500 kr.

Husleje i 8 år

0 kr.

Total

216.897 kr.

 

Finansiering:

 

Frivilligt arbejde

120.000 kr.

Vejen Kommune

40.000 kr.

Friluftsrådet

40.000 kr.

DIF & DGI foreningspulje

40.000 kr.

I alt

240.000 kr.

 

Der er indhentet to tilbud på stabilgrus, og et tilbud på leje af maskiner.

 

Foreningen oplyser, at omkostninger til supplerende grus og forplejning finansieres gennem frivillig mobilepay indbetaling til sporet.

 

Puljen er på 290.000 kr. Der er 240.000 kr. tilbage i puljen. Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling, der er større end 50.000 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

8.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Glejbjerg Sportsforening

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Glejbjerg Sportsforening


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen, da projektet blev igangsat inden ansøgningen var indsendt.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Glejbjerg Sportsforening søger om tilskud til istandsættelse og køb af rekvisitter til foreningens materialerum i Glejbjerg Fritidscenter (boldskabsvogn og boldpumpe)

Udgiften beløber sig til i alt 6,955 kr. inkl. moms, og udgiften er afholdt, da foreningen gerne ville have materialerummet klar til træningsstart inden den 1. marts 2019.

 

Foreningen har ikke kunnet finde andre løsninger, som passer til det areal, de har til rådighed.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

9.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Holsted Golfklub

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Holsted Golfklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 15.000 kr. til indkøb af tæppefliser og 8.000 kr. til indkøb af borde- og bænkesæt.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 15.000 til nye tæppefliser og 8.000 kr. til nye borde- og bænkesæt.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Holsted Golfklub søger om tilskud til indkøb af tæppefliser i møde og klublokalet – i alt 170 m2.

 

Møde- og klublokalet bliver igennem sæsonen brugt til bl.a. klubarrangementer, matcher, turneringer og gæstespillere fra andre klubber. Derudover lejer klubben lokaler ud.

 

Tilbud 1

170 m2 pondus tæppefliser30.800 kr. ex. moms

monteret ovenpå eksisterende belægning.

 

Tilbud 2

170 m2 tæppefliser36.000 kr. ex. moms

monteret ovenpå eksisterende belægning.

 

Derudover søger golfklubben om tilskud til indkøb af seks stk. bord/bænkesæt til den udendørs terrasse, som foreningen for egne midler og frivillig arbejdskraft udvidede i 2018.

 

Foreningen har sendt link til to forskellige hjemmesider, hvor prisen for et sæt er 3.349 kr. inkl. moms.

 

Puljen er på 290.000 kr. Der er 240.000 kr. tilbage i puljen. Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling, der er større end 50.000 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

10.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - KFUM & DDS Brørup

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - KFUM & DDS Brørup


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 25.000 kr.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 25.000 kr. (dog maksimum 50% af de reelle afholdte udgifter)

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Hytteudvalget i spejderhytten Skovbrynet i Brørup søger, på vegne af KFUM & DDS Brørup, tilskud til etablering af nyt brænde- og opbevaringsskur.

 

I forbindelse med byggeriet af den nye spejderhytte blev det gamle og udtjente brænde- og opbevaringsskur væltet.

Spejderne ønsker at etablere et nyt skur, der placeres i umiddelbar nærhed af hytten, og udføres visuelt i samme materialer og stil, som den nye hytte, dvs. ubehandlet facadebeklædning, ensidet taghældning med tagpap og sorte porte.

Skuret skal måle 8x3 meter og skal monteres med 3 stk. dobbeltdøre.

 

Foreningerne har indhentet to tilbud på opførelse af komplet skur, eksklusiv facadebeklædning og befæstning.

 

Tilbud 150.258 kr. ex. moms

Tilbud 261.300 kr. ex. moms

 

Foreningerne vil selv montere facadebeklædningen, og har nogle byggematerialer fra et andet projekt, som de kan bytte til brug for beklædningen. Derudover vil de selv lave befæstningen med anvendelse af donerede belægningssten.

 

Med et nyt skur kan de få de udendørs opbevarede materialer komme tættere på hytten, samt fjerne en gammel rusten container, der bliver anvendt midlertidigt til opbevaring af nogle materialer.

 

Foreningerne har selv 15.000 kr. til projektet, og søger om et tilskud på 38.300 kr. ex. moms.

 

Puljen er på 290.000 kr. Der er 240.000 kr. tilbage i puljen. Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling, der er større end 50.000 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

 

Ingen.

11.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Læborg Gymnastik & Ungdomsforening

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Læborg Gymnastik & Ungdomsforening


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 10.000 kr.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 10.000 kr. til projektet.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Læborg Gymnastik og Ungdomsforening (LG&U) søger om 15.000 kr. til etablering af lys på petanque- og tennisbaner.

 

LG&U har allerede lys på den ene side af petanquebanerne, men for at kunne bruge banerne optimalt, er de nødt til at have lys på den anden side også.

Det vil give mulighed for at sætte dobbeltrettede lamper på standerne og dermed også kunne belyse tennisbanen, som ligger i umiddelbar tilknytning til petanquebanerne, kun adskilt med en flisebelagt gang.

 

Ved etablering af lys på banerne har de mulighed for at forlænge sæsonen, træne tennis og petanque om aftenen, ligesom de vil kunne invitere andre klubber til aftenarrangementer.

 

Budget inkl. moms:

4 stk. LED-lamper á 1.500 kr.

6.000 kr.

2 stk. rørmaster á 5.000 kr.

10.000 kr.

2 stk. sokler á 800 kr.

1.600 kr.

El-arbejde inkl. materialer

4.500 kr.

Leje af entreprenørmaskiner

3.000 kr.

I alt

25.100 kr.

 

Grave- og støbearbejde vil blive udført med frivillig arbejdskraft.

 

LG&U vælger at udføre arbejdet med forholdsvist dyre rørmaster for ikke alternativt at bruge gittermaster, som børnene fra den nærliggende Vejen Friskole vil kunne klatre op i.

LG&U vil gennemføre restfinansieringen ved bidrag fra lokale sponsorer og egenbetaling.

 

Foreningen har sendt skærmprint af pris på rørmaster og LED-lamper.

 

Puljen er på 290.000 kr. Der er 240.000 kr. tilbage i puljen. Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling, der er større end 50.000 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

12.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Tobøl Rideklub

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Tobøl Rideklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 23.000 kr. til projektet (dog maksimum 50% af de reelle afholdte udgifter).

 

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Tobøl Rideklub søger om tilskud til udskiftning af eksisterende barriere i den lille ridehal.

 

Den nuværende barriere er i dårlig forfatning og kræver en udskiftning.

Pladerne er skæve og nogle vælter ud, med risiko for at ramme hest og rytter.

 

Den lille ridehal bruges dagligt til både undervisning og almindelig træning, og bliver brugt til opvarmningshal i forbindelse med stævner.

 

Tilbud 1:

Demontering af gamle og montering af nye plader46.484 kr.

 

Demontering af gamle og montering af nye plader55.362 kr.

 

Priserne er ex. moms.

 

Foreningen vil restfinansiere projektet ved kontakt til nuværende sponsorer, ansøgning til SE Vækstpulje, afholde sponsorklasser til klubstævner, salg af lotteri, og via drift og frivilligt arbejde.

 

Puljen er på 290.000 kr. Der er 240.000 kr. tilbage i puljen. Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling, der er større end 50.000 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

13.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Vejen Tennisklub

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Vejen Tennisklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Tennisklubben har indhentet tilbud på redskabsrum, 4 spillerbænke, 10 havestole og 2 haveborde. Det billigste tilbud lyder på i alt 14.280 kr.

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 7.000 kr. til dette.

Foreningen har endvidere indhentet tilbud på træbeskyttelse, og foreningen orienteres om, at der gives 75 % i tilskud til almindeligt vedligehold hertil.

Der gives ikke tilskud til scoretavler, kugler til scoretavle, banekoste, linjekoste, træskraber, minitennis net, vindnet og boldvogn.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Vejen tennisklub søger om tilskud til renovering og sikring af tennisanlæg, herunder etablering af et redskabsrum til henstilling af borde/bænke m.v.

Samtidig søger foreningen om tilskud til 4 bænke, scoretavler, kugler til scoretavle, banekoste, linjekoste, træskraber, minitennis net, vindnet, boldvogn, træbeskyttelse, havestole og haveborde.

 

Tennisklubben ligger uforstyrret bag Vejen Idrætscenter, og er indimellem udfordret af hærværk.

 

Foreningen påtager sig selv opgaven at male og renovere med frivillig arbejdskraft.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

14.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Øster Lindet IF

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Øster Lindet IF


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 8.000 kr.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 8.000 kr. til projektet.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Øster Lindet IF påtænker at etablere ny flisebelægning udvendigt langs 1913-bygningen. Der er ikke fliser hele vejen, og ved indgangen ligger der gammelt, knækket asfalt, der ønskes fjernet.

 

I 1913-bygningen har foreningen forskellige aktiviteter, såsom dans, yoga, mødelokaler m.m. Der vil med flisebelægningen blive sammenhæng mellem Landsbyhuset, 1913-bygningen og motionscentret i den nedlagte skole.

 

I forbindelse med flisebelægningen vil de etablere en rampe til kørestolsbrugere, for at udlige neveau-forskellen.

 

Tilbud 1:

Ca. 35 m2 fliser inkl. gravearbejde m.v.15.800 kr.

 

Tilbud 2:

Ca. 43 m2 fliser inkl. gravearbejde25.000 kr.

 

Priserne er ex. moms

 

Puljen er på 290.000 kr. Der er 240.000 kr. tilbage i puljen. Udvalget for sundhed, kultur og fritid behandler de ansøgninger, hvor Folkeoplysningsudvalget indstiller en bevilling, der er større end 50.000 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

15.Forslag om gratis halleje i Vejen Kommune

Sagsnummer: 19/6607

Forslag om gratis halleje i Vejen Kommune


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter forslaget.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede forslaget og besluttede at nedsætte en arbejdsgruppe, som vil undersøge og arbejde videre med forslaget. Arbejdsgruppen består af Thue Uhre Lauridsen, Sanne Vestergaard, Jørn Holmgaard, Peter Fallesen og Helle Hansen fra administrationen.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Brørup Badmintonklub har fremsendt forslag om, at Vejen Kommune har gratis halleje for foreningslivet.

 

Foreningen lægger vægt på, at gratis halleje vil hjælpe foreningslivet og bidrage til:

 

  • flere ressourcer til børn og unge
  • bedre tilbud til børn og unge
  • flere arrangementer i hallerne

 

For Brørup Badmintonklub vil det betyde en besparelse på godt 47.000 kr. årligt.

 

Brørup Badmintonklub oplyser, at flere kommuner har eller er ved at indføre gratis halleje i kommuner som Horsens, Herning, Sønderborg og Billund.

 

Brørup Badmintonklub opfordrer til, at Vejen Kommune overvejer forslaget, da enhver forældres ønske er børn og unges trivsel og velvære. 


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Vejen-ordningen.


Høring

Ingen.

16.Rekruttering af frivillige

Sagsnummer: 19/4624

Rekruttering af frivillige


Administrativ indstilling

Folkeoplysningsudvalget drøfter punktet.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Folkeoplysningsudvalget drøftede punktet.
Administrationen arbejder videre med udarbejdelsen af et konkret forslag.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke


Sagsfremstilling

Folkeoplysningsudvalget deltog i januar måned i DGI’s temaaften ”Frivillighed anno 2019”.

 

På temaaftenen blev der givet bud på vigtigheden i, at foreningslivet arbejder med en frivillighedsstrategi, for på den måde at gøre rekrutteringen lettere.

 

Der ønskes en drøftelse i af, hvordan Vejen Kommune kan være med til at gøre arbejdet lettere.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven


Høring

Ingen.

17.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Administrationen orienterede om, at:

-         der er afholdt møde med fodboldklubbernes baneansvarlige den 6. marts 2019.

-         der er afholdt cafémøde for nye kasserer i Vejen Kommune den 7. marts 2019

-         der er afholdt møde med aftenskolerne den 18. marts 2019

-         Holmeå Kunstforening har indsendt en ansøgning til Folkeoplysningsudvalget. Administrationen har henvist foreningen til at søge andre, mere relevante, puljer i kommunen.

-         Skodborg Idrætsforenings projekt om en multibane er ved at blive sat i værk.

 

Derudover drøftede Folkeoplysningsudvalget muligheder for kurser i samarbejde med DGI, bl.a. frivillighedsstrategi og integration af flygtninge i foreningslivet.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke

18.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

Spørgsmål om danseforeninger kan søge om tilskud til indkøb af nyt musikanlæg. Opfordring til at sende en konkret ansøgning.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke

19.Opsamling for møde

Opsamling for møde


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-03-2019

I forbindelse med arrangementet Hædring af Idrætsfolk 2018, besluttede Folkeoplysningsudvalget, at indsende de tre finalister til Lederprisen 2018 til pressen.

 

 

 

 

Afbud: Poul Egelykke