Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 21-02-2019

Mødested: Rødding Centeret - Lokale 2

1.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-02-2019

Udvalget for sundhed, kultur og fritid orienterede om:

-         Kulturaftalen 2020 til 2024 med Kulturregion Trekantområdet, samt Kulturugen i 2020.

-         De nye strategier for Udvalget for sundhed, kultur og fritid.
Strategierne kan læses her, under punkt 7 (se bilag): https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1606783

 

 

 

 

Afbud: Jens Christian Christensen og Brian Kronborg.

2.E-sport i Rødding

Sagsnummer: 17/16860

E-sport i Rødding


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter oplægget.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-02-2019

RIF E-sport orienterede om aktiviteten og Folkeoplysningsudvalget drøftede oplægget og fremtidens E-sport i kommunen.

 

 

 

Afbud: Jens Christian Christensen og Brian Kronborg.


Sagsfremstilling

Jesper Schmidt Hansen, bestyrelsesformand for Rødding IF E-sport, er inviteret til at komme og fortælle om deres oplevelser med aktiviteten. Herunder hvordan det går, hvilke udfordringer de oplever m.m.

 

E-sport i Rødding IF blev en folkeoplysende aktivitet i oktober 2017, på den forudsætning af, at

  • vedtægterne kunne godkendes efter folkeoplysningslovens krav
  • der var kontinuerlige aktiviteter, og at der skulle lægges vægt på det forpligtende fællesskab
  • der skulle være fælles træning i samme lokale
  • der skulle være trænere tilstede, og der skulle være læring i træningen

 

Rødding IF E-sport er en del af en forsøgsordning, som Folkeoplysningsudvalget besluttede skulle løbe over tre år.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Ingen.


Høring

Ingen.

3.Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Kolding Flyveklub

Sagsnummer: 18/36913

Ansøgning til mindre anlægsprojekter - Kolding Flyveklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-02-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 50.000 kr. til projektet.

 

 

 

Afbud: Jens Christian Christensen og Brian Kronborg.


Sagsfremstilling

Kolding flyveklub søger om et tilskud på 50.000 kr. til 2. etape af projekt ombygning af foreningens klubhus og værksted.

 

Etape 2 indeholder renovering samt fornyelse af facade mod syd inkl. nye vinduer og døre, ny overdækket terrasse, samt installation af ny varmepumpe.

 

Projektet blev igangsat tilbage i 2018, da klubbens bygninger, som er opført i 1974, trænger til renovering. Dette er for at kunne leve op til et mere tidssvarende og miljørigtigt niveau, samt sikre handicapvenlige faciliteter. Kolding Flyveklub valgte i 2018 at inddele projektet i tre etaper.

 

På Folkeoplysningsudvalgsmødet den 21.06.2018, besluttede udvalget at bevilge 50.000 kr. til etape 1 af projektet. Første etape indeholdte et nyt tag, renovering af selve klublokalet, fjernelse af to vægge og dermed danne et nyt stort lokale med et åbent køkken.

Kolding flyveklub nærmer sig afslutningen af første etape. Taget er skiftet og der er blevet efterisoleret, og i skrivende stund er det nye køkken ved at blive monteret i klublokalet, som har gennemgået en større ombygning.

 

Budget:

 

Samlet udgift

1.063.750 kr.

 

 

Finansiering:

 

Egen betaling

200.000 kr.

Gaveordning fra medlemmerne

150.000 kr.

Frivilligt arbejde

200.000 kr.

Sponsorat fra Kapacity 2018

50.000 kr.

Tilskud fra Vejen Kommune 2018

50.000 kr.

Sponsorat fra Kapacity, som udbetales over 3 år i 2019, 2020, 2021

10.000 kr. (2019)
10.000 kr. (2020)

10.000 kr. (2021)

Materialer sponseret fra Lindap

40.000 kr. i værdi

Finansiering i alt

720.000 kr.

 

Manglende finansiering beløber sig til 343.000 kr.

Kolding Flyveklub havde i 2018 ansøgt midler fra SE fonden, Nordea Fonden og Lokale- og anlægsfonden, men har desværre fået afslag.

 

Foreningen søger om tilskud til gennemførelsen af etape 2, som indeholder renovering af facade mod syd inkl. nye vinduer og døre, ny overdækket terrasse, samt installation af ny varmepumpe. Prisen i h.t. indhentet tilbud fra vinkeltømreren lyder på 252.500 kr. inklusiv moms.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

4.Andst Ungdoms & Idrætsforening

Sagsnummer: 18/36913

Andst Ungdoms & Idrætsforening


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter oplægget.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-02-2019

Andst Ungdoms- og Idrætsforening præsenterede projekt: ”Liv i Andedammen” og Folkeoplysningsudvalget anbefalede dem at søge midler fra puljen til mindre anlægsprojekter.

 

 

 

Afbud: Jens Christian Christensen og Brian Kronborg.


Sagsfremstilling

Repræsentanter fra Andst Ungdoms- og Idrætsforening, er inviteret til at komme og fortælle om foreningens nye projekt: ”Liv i Andedammen”.

 

I samarbejde med Andst Borger og Aktivitetscenter, ønsker Andst Ungdoms- og Idrætsforening at udnytte deres gamle tennisbane, til at skabe et nyt og attraktivt udendørs område.

 

Den gamle tennisbane trænger til forskønnelse, og foreningen vil med dette projekt etablere følgende 3 nye områder på tennisbanen:

  • Et outdoor fitness/træningsområde der kan anvendes alene eller som del af de eksisterende aktiviteter.
  • Et hyggeområde, der kan anvendes af mange forskellige målgrupper.
  • En multibane der kan supplere den eksisterende multibane ved skolen.

Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.

5.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-02-2019

Administrationen orienterede om:

-         At foreningen Lions Club har ansøgt om at blive en folkeoplysende forening, men har fået afslag, da de ikke opfylder kravene jf. folkeoplysningsloven.

-         I forbindelse med Sportsfair 2019, har IFFD inviteret Folkeoplysningsudvalget til møde i messecenteret i Fredericia den 21. og 22. marts 2019.

-         Aftenskolernes Samråd har indsendt et forslag til dagsorden til mødet med aftenskolerne den 18. marts 2019.

-         Forslag fra Brørup Badminton Klub om gratis halleje i Vejen Kommune.

-         Henvendelse fra Askov Mudeaters, om at der kommer en ansøgning til mindre anlægsprojekter i marts.

 

 

 

Afbud: Jens Christian Christensen og Brian Kronborg.

6.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-02-2019

Intet.

 

 

 

Afbud: Jens Christian Christensen og Brian Kronborg.

7.Opsamling fra mødet

Opsamling fra mødet


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 21-02-2019

Folkeoplysningsudvalget besluttede, at indsende projektet fra Kolding Flyveklub og RIF E-sport til medierne.

 

 

 

 

Afbud: Jens Christian Christensen og Brian Kronborg.