Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 05-02-2019

Mødested: M 1 - Områdekontor Brørup

1.Ledig direktørstilling ved Vejen Kommune (B)

Ledig direktørstilling ved Vejen Kommune (B)


Administrativ indstilling

Kommunaldirektøren indstiller, at

 • Økonomiudvalget drøfter konsekvenserne af den ledige direktørstilling.
 • ekstern konsulent antages til at vurdere organisationen og eventuelle ændringer.

Sagsfremstilling

Sonja Miltersen stopper som direktør i Vejen Kommune.

 

Det giver anledning til en drøftelse af:

 • Antal direktører.
 • Arbejdsdelingen mellem direktørerne.
 • Direktørrollen – den politiske betjening og ledelse i organisationen.

 

Drøftelsen kan blandt have udgangspunkt i følgende:

 

Forventninger

 • En flad og agil organisation.
 • Sammenhængende løsninger – set fra et borgerperspektiv.
 • Beslutningskraft og handlefrihed længst muligt ud i organisationen.

 

Udfordringer/potentialer

 • Det specialiserede socialområde presser os.
 • Demografiske udviklinger – flere ældre, som måske ikke bliver så sunde endda.
 • En kommende sundhedsreform – indsatser, samarbejde og relationer.
 • Løft af skoleområdet og sammenhæng i indsatsen for udsatte børn.
 • Erhvervsområdet – tiltrækning af virksomheder og borgere skal prioriteres.
 • Kultur og fritid – mulighed for skarpere profil og attraktivitet.

 

Det anbefales, at der antages en ekstern konsulent til at vurdere organisationen og eventuelle ændringer.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Honorarudbetaling til ekstern konsulent.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Styrelsesvedtægten.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 05-02-2019

Der antages ekstern konsulent til vurdering af organisation og eventuelle ændringer.

 

Afbud: Malene Kaisen Nielsen (V)