Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Folkeoplysningsudvalget

Mødedato: 13-12-2018

Mødested: Tobøl Rideklub, Ribevej 43, 6683 Føvling

1.Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid

Orientering fra Udvalget sundhed, kultur og fritid


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Poul Erik Egelykke orienterede om Børnekultur Festivalen, samt revideringen af den nye tilskudsmodel for hallerne, samt afhændelsen af Nørbølling Klubhus.

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

2.Ansøgning fra Andst Ungdoms- & Idrætsforening (1)

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Andst Ungdoms- & Idrætsforening (1)


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen.


Sagsfremstilling

Andst Ungdoms- & Idrætsforening søger om tilskud til fem elektroniske pointtællere, kaldet ”Poingi”. Disse skal være med til skabe et digitalt overblik og synlighed under stævner og træning, til glæde for både udøvere og tilskuere.

 

Derudover søger foreningen også tilskud til den første betaling af softwareprogrammet ”Cup2000”, et turneringsprogram som skal gøre det lettere at planlægge og afvikle turneringer.

 

Disse to nye tiltag skal gøre det muligt og mere attraktivt, at afholde stævner hjemme i klubben. Målgruppen er både de unge og voksne på tværs af foreningen, da de vil benytte samme udstyr til flere af deres idrætter, herunder særligt badminton og volley/kidsvolley eller arrangementer og konkurrencer, hvor pointstillingen med fordel kan blive tydeliggjort.

 

Budget for det elektroniske tælleudstyr ”Poingi”:

 

Tællerudstyr til 5 baner, med det nødvendige antal pointtællere (displays), batterier, ladere, holdere til displays.                            

15.713 kr. inklusiv moms

 

 

Budget for ”Cup2000 Planlægnings- og afviklingsmodul:

 

Licens for det 1. år*

1.495 kr. inklusiv moms

 

*Herefter kan licensen forlænges for 705 kr. årligt, denne udgift vil foreningen selv finde budget til.

 

I alt       17.208 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.

 

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

3.Ansøgning fra Andst Ungdoms- & Idrætsforening (2)

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Andst Ungdoms- & Idrætsforening (2)


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget giver afslag på ansøgningen.


Sagsfremstilling

Andst Ungdoms- & Idrætsforeninger søger om tilskud til ca. 40 stk. t-shirts, som skal bruges til markedsføring og promovering af deres nye Outdoor initiativ i Vejen Kommune, som de kalder: ANDST OUTDOOR WALK, RUN & TRAIL.

 

Foreningen vil gerne investere i nogle synlige t-shirts til deres trænere/ledere og medlemmer, som er med i det nye tiltag. Dette er for at skabe synlighed i lokalområdet og vise stor aktivitet i Vejen kommune, når de tilmelder sig løb rundt om i Danmark.

 

Disse t-shirts skal for eksempel bruges til arrangementer, som ”Vi løber i Vejen kommune”, ”Outdoor Sydfyn”, ”Thy, Julemandsløb” på Skamlingsbanken, ”Ecco Walkathon”, men mest af alt når de færdes aktive rundt i lokalområdet, samt på deres ture rundt i Vejen kommune for at få flere til at blive aktive.

 

Budget

40 stk. t-shirts i en selvlysende grøn/gul farve, med logo og Outdoor tryk:8.000 kr.

Gebyr for opstart af tryk:250 kr.

 

I alt8.250 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at give afslag på ansøgningen.

 

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

4.Ansøgning fra Rødding IF - bordtennis

Sagsnummer: 18/437

Ansøgning fra Rødding IF - bordtennis


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Sagsfremstilling

Rødding Bordtennis Klub er en underafdeling af Rødding IF (RIF), og søger om tilskud til indkøb af 3 bordtennisborde til den nye aktivitet.

Klubben startede op sidste år, og har i sæson 2 tilmeldt 2 turneringshold.

Klubben har pt. 10 medlemmer.

 

Klubben har lånt 6 borde af Rødding Centret, men har brug for flere, da det ser ud til, at antallet af spillere vokser. Klubben forventer at få gang i en ”b-række” af motionister, der gerne vil spille.

 

Et bord koster mellem 3.500 kr. og 4.000 kr.

 

Klubben søger også tilskud fra andre, herunder RIF’s hovedafdeling, Rødding Centret og sponsorater fra erhvervsdrivende og håber på at kunne skaffe 1/3 af udgiften på de 12.000 kr., og søger derfor om 8.000 kr.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at udsætte punktet og dermed afvente svar fra Brørup Skolen og undersøge muligheden for at låne borde fra andre foreninger.

 

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

5.Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - DDS Holsted

Sagsnummer: 17/23175

Ansøgning til mindre anlægsprojekter 2018 - DDS Holsted


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget bevilger 37.200 kr. til projektet.


Sagsfremstilling

DDS spejderne i Holsted søger om tilskud til to nye varmepumper, til deres to spejderhuse på Guldarbejdervej 2, 6670 Holsted.

 

Varmekilden i hus 1 kører på el, som årligt har et strømforbrug på 36.000 kr. Denne udgift håber de at kunne reducere og dermed spare penge på længere sigt.

 

Varmekilden i hus 2 består kun af en brændeovn, hvilket de ønsker at lave om på.

Hus 2 er ved at blive sat i stand, der er kommet et nyt køkken og huset er generelt blevet meget pænere og mere attraktivt at bruge.

 

Foreningen har indhentet to tilbud, det billigste beløber sig skønsmæssigt til 74.400 kr. ekskl. moms for begge huse. Tilbuddet er inklusiv montering.

 

Foreningen har på nuværende tidspunkt ikke søgt om supplerende tilskud til restfinansieringen. Dog er det planen, at de vil søge andre fonde/puljer. Foreningen har også selv lidt opsparede midler til projektet. 

 

Puljen til mindre anlægsprojekter 2018 er på 285.000 kr. Der er 38.750 kr. tilbage i puljen. 


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 37.200 kr. til projektet.

 

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

6.Fordeling af tilskud til aftenskoler 2019

Sagsnummer: 18/28141

Fordeling af tilskud til aftenskoler 2019


Administrativ indstilling

Ingen.


Sagsfremstilling

Aftenskolerne i Vejen Kommune har fremsendt ansøgninger om tilskud til voksenundervisning i 2019.

 

Ansøgningerne er ligeledes fremsendt til Aftenskolernes Samråd til udtalelse.

 

Der udleveres en oversigt over ansøgningerne på mødet.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Aftenskolernes Samråd.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at godkende det fremlagte forslag til fordeling af tilskuddet 2019.

Folkeoplysningsudvalget ønsker at mødes med Aftenskolernes Samråd og Udvalget for sundhed, kultur & fritid i februar og drøfte budget 2020.

 

 

 

 

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

Bilag

7.Tilskud til leder- & instruktøruddannelse 2018

Sagsnummer: 18/6670

Tilskud til leder- & instruktøruddannelse 2018


Administrativ indstilling

Ingen.


Sagsfremstilling

Foreningerne har indsendt ansøgninger til leder- & instruktøruddannelse 2018.

 

Ifølge Vejen-ordningen ydes der op til 75% i tilskud til leder- & instruktøruddannelse.

Der udleveres en oversigt over ansøgningerne på mødet.


Tidligere behandling

 

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter
Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Folkeoplysningsudvalget besluttede at bevilge 75% i tilskud.

 

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

8.Ansøgning om lokaletilskud - Tobøl Rideklub

Sagsnummer: 09/31950

Ansøgning om lokaletilskud - Tobøl Rideklub


Administrativ indstilling

Administrationen indstiller, at Folkeoplysningsudvalget drøfter ansøgningen.


Sagsfremstilling

Tobøl Rideklub lejer faciliteter hos Tobøl Ridecenter v/ Søren Møgelvang og modtager lokaletilskud hertil.

 

Tobøl Ridecenter vil forlænge den ene ridehal med 20 meter, så det bliver en 20x60 meter ridehal. Forlængelsen af ridehallen inkluderer komplet tilbygning på 20 meter, samt etablering af barriere, ridehusbund, vandingsanlæg, belysning og øvrige elinstallationer.

 

Dette giver rideklubben mulighed for at holde optimale stævner for heste, som i dressurprogrammer rider på lang bane. Rideklubben holder primært stævner for ponyer i dag.

 

Tobøl Ridecenter har i forbindelse med den påtænkte udvidelse varslet en huslejestigning på 3.500 kr. pr. måned fra 1. august 2019.

 

Tobøl Rideklub havde i 2017 en huslejeudgift på 100.000 kr., dvs. 8.333 kr. i husleje pr. måned. Den månedlige husleje bliver fra 1/8 2019 forhøjet til 11.833 kr.

 

Tobøl Rideklub står for indvendig vedligeholdelse af bygninger, herunder bund på begge ridebaner, barrierer, vandingsanlæg, belysning, sekretariat og rytterstue.

Foreningen står for vedligeholdelse af udendørs dressur og springbaner, herunder græsslåning, vold, vandingsanlæg, dommertårn samt hegn ved springbane og dressurbane.

Foreningen betaler desuden for forbrug af strøm og vand.

 

Foreningen havde 92 medlemmer under 25 år og 37 medlemmer over 25 år i 2017 og fik udbetalt 100.000 kr. i lokaletilskud i 2018.

 

Repræsentanter fra bestyrelsen vil deltage i dette punkt.


Tidligere behandling

Ingen.


Økonomiske konsekvenser

Ingen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Folkeoplysningsloven.


Høring

Ingen.


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Repræsentanter fra Tobøl Rideklub deltog under punktet og orienterede om de nye muligheder ved en udvidelse af ridehallen.

 

Folkeoplysningsudvalget besluttede at vurdere og behandle ansøgningen under forhandlingerne med de andre rideklubber, som finder sted i begyndelsen af 2019.

 

 

 

Fraværende: Poul Egelykke, Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

9.Siden sidst

Siden sidst


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Administrationen orienterede om at:

-         Foreningen Parkinson Dans er blevet en godkendt folkeoplysende forening med indplacering i gruppe III.

-         Folkeoplysningsudvalget kunne deltage i en temaaften i Brørup, efter vores ordinære folkeoplysningsudvalgsmøde i januar. 

-         HUGF udsætter deres seneste ansøgning til aktivitet- og udviklingspuljen til det nye år.

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

 

10.Eventuelt

Eventuelt


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Intet.

 

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen

 

11.Opsamling for møde

Opsamling for møde


Beslutning Folkeoplysningsudvalget den 13-12-2018

Den store interesse for puljen til instruktør- og lederuddannelse.

 

 

 

Fraværende: Brian Kronborg

Afbud: Thue Uhre Lauridsen, Jens Christian Christensen