Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Økonomiudvalget

Mødedato: 28-11-2018

Mødested: M 5 - Vejen Rådhus

1.Godkendelse af skema C (anlægsregnskab) for renovering af Lille Veum (C)

Sagsnummer: 16/1433

Godkendelse af skema C (anlægsregnskab) for renovering af Lille Veum (C)


Administrativ indstilling

Direktør Henrik B. Larsen indstiller, at

 

  • Byrådet godkender skema C (anlægsregnskaber) for boligdel og centerdel.
  • Byrådet godkender, at der optages lån på 10,417 mio. kr. til finansiering af ældreboligerne.
  • Byrådet godkender en husleje på uændret 5.344 kr. pr. måned.

 


Sagsfremstilling

Byggeriet er afsluttet, og der er udarbejdet anlægsregnskaber (skema C).

Regnskaberne er revideret af BDO.

 

Projektet vedrører byggeri af 8 almene ældreboliger og et serviceareal.

Skema B (budget) blev godkendt af Byrådet den 9. maj 2017.

 

Ældreboligerne:

Byrådet har godkendt en anskaffelsessum på 11,948 mio. kr.

Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på 11,837 mio. kr.

Udgiften finansieres med 88% lån, 2% beboerindskud og 10% kommunalt indskud.

Der skal derfor optages et lån på 10,417 mio. kr. i Kommunekredit, umiddelbart efter Byrådets godkendelse af skema C.

 

Huslejen blev oprindeligt budgetteret til 5.344 kr. pr. måned. Huslejen for 2018 fastholdes på dette beløb, og reguleres fremover af Brørup Boligforening, efter reglerne i lov om almene boliger.

 

Serviceareal:

Byrådet har godkendt en anskaffelsessum på 0,861 mio. kr. inklusive moms.

Anlægsregnskabet viser en samlet udgift på 1,038 mio. kr. inklusive moms.

Merudgift på 177.000 kr. betyder, at statens servicearealtilskud bliver 106.000 kr. større end forventet. 


Tidligere behandling

02.05.2017 Økonomiudvalget

09.05.2017 Byrådet

 


Økonomiske konsekvenser

Ældreboligerne:

Kommunens nettoudgift (Indskud på 10%) bliver 11.000 kr. mindre end budgetteret.

  

Centerdelen.

Merudgift på 177.000 kr. modsvares delvist af større statstilskud på 106.000 kr.

 

Lån til ældreboliger indgår ikke i Vejen Kommunes definition af gæld jfr. den økonomiske politik, fordi ydelsen finansieres af huslejen.


Personalemæssige konsekvenser

Ingen.


Retsregler og andre forskrifter

Lov om almene boliger, nr. 1116 af 2.oktober 2017.


Høring

Ingen.


Beslutning Økonomiudvalget den 28-11-2018

Indstilles godkendt.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)

Bilag

2.Samarbejdsaftale (C) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Det indstilles, at dot 1 og dot 3 godkendes.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)

3.Eventuelt (B) - Lukket punkt

Offentlig beslutning

Intet.

 

Afbud: Morten Thorøe (V)