Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Kulturelt Samråd

Mødedato: 12-11-2018

Mødested: M 4 - Vejen Rådhus

1.Godkendelse af referat

Godkendelse af referat


Administrativ indstilling

Ingen


Sagsfremstilling

Godkendelse af referat fra sidste møde, som kan ses på

https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1520229


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 12-11-2018

Dagsordenen blev godkendt.

2.Økonomisk status før uddeling

Sagsnummer: 17/22349

Økonomisk status før uddeling


Administrativ indstilling

Ingen


Sagsfremstilling

Der er 1.824 kroner tilbage på driftskontoen

 

Der er en disponibel rest på 52.088 kroner til uddeling.

 

Administrationen foreslår, at restbeløbet efter dagens uddeling anmodes overført til 2019, idet det forventes, at der i 2019 og 2020 kommer ansøgninger om mindre arrangementer, der markerer 100-året for Genforeningen i 2020. Der forventes således flere ansøgninger til Kulturelt Samråd i 2019 og 2020.


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 12-11-2018

Vi beder om at få overført restmidler til næste år øremærket 2020-ansøgninger. Argumentationen er, at vi forventer flere ansøgninger slut 2019 og i 2020, da Kulturelt Samråd er den eneste lokale mulighed for at søge om støtte til mindre arrangementer, der markerer 100-året for Genforeningen i 2020.

 

Orienteringen blev taget til efterretning.

Bilag

3.Ansøgning fra Kunst 6630

Sagsnummer: 17/22349

Ansøgning fra Kunst 6630


Administrativ indstilling

Ingen


Sagsfremstilling

Kunst 6630 søger om 10.100 kroner til en udstilling i Rødding Centret 28., 29. og 30. december 2018. Kunstnerne er billedkunstner Conny Maxwell Nørgaard fra Braband, keramiker Malene Sandal fra Sjølund, billedkunstner Kirsten Abelsen fra Vejen og billedkunstner Jørn Larsen fra Øster Lindet.

 

Fernisering finder sted 28. december kl. 14 med tale af byrådsmedlem Morten Thorøe. De tre dage er der åbent kl. 11-18, hvor bestyrelsesmedlemmer er til stede.

 

Der er ingen indtægter, da foreningen ikke ønsker at tage entré men ser det som deres opgave at formidle kunst til områdets borgere.

 

Kunst 6630 vil fortælle om udstillingen gennem ugeaviser, dagspresse og Kunstavisen. Der uddeles flyers med indbydelse til fernisering og udstillingen i øvrigt.

 

Budget:

 

Leje af lokale i Rødding Centret

1.500 kr.

Transport af podier

  700 kr.

Fernisering

2.500 kr.

Forplejning (kunstnere, vagter)

1.700 kr.

Blomster (taler, kunstnere)                                

600 kr.

Flyers, plakater

1.400 kr.

Annonce

1.200 kr.

Administration

500 kr.             

I alt

10.100 kr.

 


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

 

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 12-11-2018

 

Kulturelt Samråd giver støtte til 7.800 til arrangementet. Der gives ikke støtte til posterne forplejning og blomster.

 

Lone Holst fra Kunst 6330 er inhabil.

Bilag

4.Opfølgning på Kulturelle Samråds kulturkonference i Askov

Opfølgning på Kulturelle Samråds kulturkonference i Askov


Administrativ indstilling

Ingen


Sagsfremstilling

Opfølgning på, hvordan kulturkonferencen og Kulturelt Samråds indslag gik.


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 12-11-2018

Der var gode indslag fra lokale folk.

 

Der kunne godt have været mere styring af programmet og tidsstyring. Vi havde en forventning om, at landsforeningen tog styringen. Der manglede noget forventningsafstemning i forhold til, hvilke rammer man har som oplægsholder og noget kommunikation til oplægsholderne. Der manglede også en afrunding.

 

Helle Barnhøj giver feedbacken videre til landsforeningen.

5.Planlægning af generalforsamling

Sagsnummer: 17/22349

Planlægning af generalforsamling


Administrativ indstilling

Ingen


Sagsfremstilling

Planlægning af generalforsamling:

- Tid

- Sted

- Kandidater – på valg er Joan Hegelund og Helle Barnhøj samt suppleanterne Hans Christian Bruun og Inge Jørgensen.

- Dirigent

- Pr og annoncering


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 12-11-2018

Tid:
Tirsdag 29. januar kl. 19.30.

 

Sted:
Anker Ravn Knudsen spørger Skodborg Hjemstavnsarkiv om de vil lægge lokaler til årsmødet.


Arkivet spørges, om de vil fortælle lidt om, hvad de laver. De har grundigt beskrevet samtlige faldne fra sognet i Første Verdenskrig, og der er en bog på vej om det. Det er et aktuelt tema, som de kunne få omkring 30 minutter til at fortælle om.

 

Kandidater:

Inge Jørgensen genopstiller ikke.

Joan genopstiller ikke, men kan måske være suppleant.

Helle Barnhøj genopstiller.

Hans Christian Bruun spørges om han genopstiller som suppleant.

 

Anker Ravn Knudsen, Lone Holst og Poul Egelykke spørger mulige kandidater.

 

Dirigent:
Poul Egelykke er foreslået, han tjekker lige kalender.

 

Pr og annoncering:

Annoncer i ugeavis
Begivenhed på facebook – fordi der forventes at være et kulturelt oplæg, der er åbent for alle.

Efterfølgende kan vi sende et billede af den nye bestyrelse ud.

6.Orientering fra det politiske udvalg

Orientering fra det politiske udvalg


Administrativ indstilling

Ingen


Sagsfremstilling

Orientering fra det politiske udvalg


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 12-11-2018

Poul Egelykke orienterede fra udvalget. Der har i det politiske udvalg været talt om Trekantområdets ambition om at blive en kulturmetropol. 

 

Anker Ravn Knudsen kritiserede Trekantområdets mål om at blive en kulturmetropol. Området passer ikke til en storbymetropoltanke. Det er dræbende for lokalt kulturliv. Bør holde og støtte kulturen der, hvor den er. Hvis vi skal være attraktive som bosætningskommune skal der være kultur ude, hvor folk bor. Anker Ravn Knudsen skriver gerne et læserbrev.

 

Fint med et samarbejde på kulturområdet, det er ordet metropol, Kulturelt Samråd ikke er glad for. Modsatrettet at holde liv i lokal kultur.

7.Siden sidst

Siden sidst


Administrativ indstilling

Ingen


Sagsfremstilling

Siden sidst


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 12-11-2018

Børnekultur på Tværs i uge 42 var en stor succes. Der var mange børn, både fra institutioner og med familien. Der var positive tilbagemeldinger. Det er et meget stort arbejde at organisere og afhængigt af, at der er midler til aflønning af en tovholder. Det lægges op politisk, om det skal gentages i 2019.

 

Kulturuge i Rødding, for de fleste arrangementer en succes. Det flyttes formentlig næste år.

 

Revyen havde ønsket flere publikummer, men der kom ikke så mange som håbet. Indholdet var godt, men det er svært at komme ud over Røddings grænser for at få folk til. En god aften.

8.Eventuelt

Eventuelt


Administrativ indstilling

Ingen


Sagsfremstilling

Eventuelt


Tidligere behandling

Ingen


Økonomiske konsekvenser

Ingen


Personalemæssige konsekvenser

Ingen


Retsregler og andre forskrifter

Ingen


Høring

Ingen


Beslutning Kulturelt Samråd den 12-11-2018

Ingen bemærkninger