Dagsordener og referater

Her kan du se dagsordener og referater fra møder i udvalgene i Vejen Kommune.

Byrådsmøderne holdes i Byrådssalen på Rådhuset i Vejen, Rådhuspassagen 3, kl. 16.00 med mindre andet er angivet.

 

Vælg dit udvalg herunder:


Udvalg: Kulturelt Samråd

Mødedato: 10-09-2018

Mødested: M 4 - Vejen Rådhus

1.Godkendelse af referat

Godkendelse af referat


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Godkendelse af referat fra sidste møde – findes her: https://vejen.dk/politik/dagsordener-og-referater/?agendaId=1490347

Tidligere behandling
Ingen
 

Økonomiske konsekvenser
Ingen
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen
 

Retsregler og andre forskrifter
Ingen
 

Høring
Ingen
 

Beslutning Kulturelt Samråd den 10-09-2018
Referat godkendt

2.Status før uddeling

Sagsnummer: 17/22349

Status før uddeling


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Regnskabet er justeret med det reelle, prisfremskrevne beløb.
Der er afsat 86.679 kroner til Kulturelt Samråd i 2018, hvoraf de 5.000 sættes til side til driftskontoen. Udover de resterende 81.679 kroner til uddeling, er der overført 30.000 kroner fra 2017, som er øremærket projekter i 2018 men hvor tilsagnet er givet i 2017.
 
Desuden kan Vejen Kommune afløfte moms, hvorfor et udbetalt beløb på 5.000 kroner kun belaster kontoen med 4.600 kroner. Det vil sige, at saldoen er lidt højere, end når man kun kigger på bruttobeløbene.
 
Saldoen på driftskontoen er 1.824 kroner.
Saldoen på uddelingskontoen er 65.733 kroner.

Tidligere behandling

 

Ingen

Økonomiske konsekvenser
Ingen

Personalemæssige konsekvenser
Ingen

Retsregler og andre forskrifter
Ingen

Høring
Ingen

Beslutning Kulturelt Samråd den 10-09-2018
Taget til efterretning

Bilag

3.Ansøgning fra Sydjysk Kunstforening

Sagsnummer: 17/22349

Ansøgning fra Sydjysk Kunstforening


Administrativ indstilling
Ingen
 

Sagsfremstilling
Sydjysk Kunstforening søger om underskudsdækning til deres tre foredrag om kvindelige kunstmalere, der skal ligge i oktober og november 2018 og januar 2019. Det første handler om kvindelige kunstnere fra renæssancen til omkring år 1800, det andet om 1800-tallets kvindelige kunstnere og det sidste om de kvindelige avantgardekunstnere i det 20. århundrede.
 
Foredragene holdes af cand. mag i historie/kunsthistorie Jørgen Steinicke i Galleri 46 og er i samarbejde med Folkeuniversitetet i Vejen.
 
Udgifter:
Foredragsholder 1.500 kr.* x 3
4.500
Lokaleleje 700 x 3
2.100
Udgifter i alt
6.600
 
Indtægter:
Entre 800** x 3
2.400
 
Forventet underskud
4.200
 
 
* Foredragene koster 2.057 kr. for en dobbelttime, men foreningen betaler 1.500 kr. til Folkeuniversitetet, der giver tilskud til resten.
** Entre koster 60 kroner for medlemmer og 70 kroner for ikke-medlemmer

Tidligere behandling
Ingen
 

Økonomiske konsekvenser
Ingen
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen
 

Retsregler og andre forskrifter
Ingen
 

Høring
Ingen
 

Beslutning Kulturelt Samråd den 10-09-2018
Kulturelt Samråd bevilliger underskudsgaranti på op til 4.200 kroner under betingelse af, at kurserne er offentligt tilgængelige og man kan finde oplysninger om det ved at søge på nettet eller ved annoncering.

Bilag

4.Henvendelse fra Teatertyven

Sagsnummer: 17/22349

Henvendelse fra Teatertyven


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Teatertyven er ved at producere en teaterforestilling, som skal bevæge sig op gennem Hærvejen og vil derfor høre om Kulturelt Samråd/Vejen Kommune har interesse i projektet.
 
Projektet er en udendørs ungdoms- og voksenforestilling om de historier vi bærer med os, og de spor vi efterlader bag os.
 
Der er en "ønskeliste" over et muligt samarbejde, men ikke alt behøver blive opfyldt. En forestilling koster omkring 21.000 kroner, og de vil gerne sælge mere end en forestilling. De ønsker også en del hjælp før, under og efter forestillingen.
 
Forestillingen spiller i august 2019, og produktionen begynder omkring marts 2019.
 
Teatertyven har sendt mailen direkte til formand og næstformand i Kulturelt Samråd.

Tidligere behandling
Ingen
 

Økonomiske konsekvenser
Ingen
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen
 

Retsregler og andre forskrifter
Ingen
 

Høring
Ingen
 

Beslutning Kulturelt Samråd den 10-09-2018
Kulturelt Samråd finder projektet spændende, sympatisk og relevant, men også et stort projekt, der ligger ud over hvad Kulturelt Samråd kan medvirke til.
 
Teatergruppen får et brev med hjælp til, hvordan de kan komme videre. Til finansiering af forestillingerne er der måske mulighed for at lave et fælles projekt med lokale samarbejdspartnere i Vejle og Haderslev Kommuner, hvis forestillingerne kan ligge i Trekantområdets Festuge 23. august til 1. september 2019 (der kan sandsynligvis søges midler til tværgående projekter med mindst tre Trekantskommuner).
 
I brevet nævnes også en række mulige samarbejdspartnere, som teatertruppen kan kontakte. Kulturelt Samråd eller Vejen Kommune kan ikke påtage sig tovholderrollen men ser gerne, at projektet lykkes.

Bilag

5.Drøftelse af årsmødet i Kulturelle Samråd i Danmark

Drøftelse af årsmødet i Kulturelle Samråd i Danmark


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Drøftelse af Kulturelle Samråd i Danmarks årsmøde i Askov. 

Tidligere behandling
Ingen
 

Økonomiske konsekvenser
Ingen
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen
 

Retsregler og andre forskrifter
Ingen
 

Høring
Ingen
 

Beslutning Kulturelt Samråd den 10-09-2018
Årsmødet blev drøftet i forhold til de elementer Kulturelt Samråd i Vejen Kommune byder ind med.

6.Orientering fra det politiske udvalg

Orientering fra det politiske udvalg


Administrativ indstilling
Ingen

Sagsfremstilling
Orientering fra det politiske udvalg

Tidligere behandling
Ingen
 

Økonomiske konsekvenser
Ingen
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen
 

Retsregler og andre forskrifter
Ingen
 

Høring
Ingen
 

Beslutning Kulturelt Samråd den 10-09-2018
Poul Egelykke fortalte om, hvad der har været behandlet politisk inden for kulturområdet:
 
Der er frigivet rådighedsbeløb til tilbygning ved Vejen Kunstmuseum.
Flagdag er støttet.
Inventar til bibliotek sendes i udbud.
Regnskab fra museer er sendt ind; de har haft overskud.
 
 
 

7.Siden sidst

Siden sidst


Administrativ indstilling
Ingen
 

Sagsfremstilling
Siden sidst

Tidligere behandling
Ingen
 

Økonomiske konsekvenser
Ingen
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen
 

Retsregler og andre forskrifter
Ingen
 

Høring
Ingen
 

Beslutning Kulturelt Samråd den 10-09-2018
Charlotte Klausen har oplevet Trekantområdets Festuge i hele området. Meget interessant, meget forskelligt. Der var en længere drøftelse om, hvordan man kan udvikle festugen i Vejen Kommune.
 
Anker Ravn Knudsen fortalte, at der i uge 40 inklusiv to weekender er Kulturuge i Rødding med 23 arrangementer. Revyen ved Kongeåen spiller 1.-3. november, og der sælges godt med billetter.

8.Eventuelt

Eventuelt


Administrativ indstilling
Ingen
 

Sagsfremstilling
Eventuelt

Tidligere behandling
Ingen
 

Økonomiske konsekvenser
Ingen
 

Personalemæssige konsekvenser
Ingen
 

Retsregler og andre forskrifter
Ingen
 

Høring
Ingen
 

Beslutning Kulturelt Samråd den 10-09-2018
Intet at bemærke.